IBRAHIM 9

1Anuge wa kapyen waa Ci­ don ge pajukun ra ku fyen ta yibe nyaco waa be waku kiyo, ba bye baa pajukun mbyāsan ba di­ be so be waku kiyo. 2Abye wa mbyámbya bu akpa wa fanfan ra, be dzo ge gafanku fin pyinna ba tukpa, afin wa kapyen ra be baku danra abye waa Cidon ri nda wea tu yo. Ki fin tan wa kapyen ra be mu pyu ba atswà, ba borodi wa wa Cidon so byeri. 3Fin tan wa kwan pyinna wa ki fin ra beri baku danra, Afin wa Nyenye kari kata waa Cidon ri nda wea tu yo. 4Ki fin tan wa ya kari kata ra be mbyā kyenkyen wa ba zinariya waa beri tsòn abu wa nufyin sansan yi Cidon kiyo. Be kan akpati dzun so tan waji akpati waji ci akpati bu anuge wa gege. Be pa zinariya ki di bu akpati waji. Be nde ape dzun waa be myiku ba zinariya so fin akpati waji. Ki fin ape waji be nde buju waa beri baku danra manna waa Cidon ndi yibe ki hwan ra so fin'a, ba agà bu Ha­ runa wa tswa je ra, ka ba a ko hin bu abàn kwan dzun pyinna baa Cidon ndi ta adon dzwe so fin'a ra. 5Be hwa zhentsōn bu Cidon baa beri babe danra Ce­ rubim ra so cin akpati waji. Ta danra Cidon wa ci ba hwe ci kiyo. Be ho savobe gon tsuken cin kpati waji ta danra Cidon na hwi cici bu pajukun. Ama tanma numa iri dan kai cinna bu aji wakara yafan jinni sansan numa ba. 6Bema fàn vinni akpa waji numa ra, abe von, ko anyunu wani ri kaya ki fin tan wa kapyen ra, ri tsa butsobe kiyo ri wa Ci­ don. 7Ama ki fin tan wa kwan pyinna wa ci ki fin ra avon wa ciho ri kàri kiyo maari vinni. Aku ba dia ma kuri ka dzwa dzun­ dzun vinni ki fin ju wani. Kuma bwan bucon ra kuri nde saa kaya ki tan wa Cidon jiji cin'a kapyen, ba abu wa baba bu pajukun ka­ ta. 8Denden bu Cidon na tà yii nyenye numa danra akpa waa be fàn ra rima kyan ci tiri kiyo pa­ jukun ri kyan dube nyaco wa nwādzu atan wa kapyen be kaya ki Tan wa Nyenye kari raba. 9Abu wakara na tà yii cinna bu abu wa tanma, avyon wa vyon Cidon ba bucon waa beri bwan tsòn wa Cidon kiyo ra, ken'a wa tsaka wa yi mikyin bu apa ku we jinni byenbyen numa ba. 10Avyon wa vyonvyon ba bucon baa bwanbwan ci abu baa beri tsa ki fin tswen, abe buju wa jiji ba jan wa wawa ci butswen wa tsatsa waa niri tsonye dini kata ki bye nyaco tswi tswi. Abu baakara kata ci abu di maari vinni waa be ndi nde so kapyen waa Cidon kubi pukan ku kan wa ripye. 11Tanma numa Yesu kapyen bira ki fin tswen wakara ra. Ku ciri Avon wa ciho kata bu abu wa sansan, waa ī ci baku tanma. Abye waa kuna tsa butso bua kiyo tanma ra kari akpa waa pajukun ndi fan ki fin tswen kire. Butso bua ka kari, ku zenmu koke kata. Abye waji pajukun mbyābe ku ri ci tsadzu abye wa ki fin tswen kire ba. 12Ayo waa Yesu Kiristi kaya ki bye wa Nyenye kari kata ra, ku ka dzwa dzundzun tori numa vinni. Ku kaa ba asa bu abyín ko bu mafan ana ba. Ama ku nde asa bua bu dia wa we ki jinni ra hwa penrei kiyo. 13Andi beri nde asa bu abyín ba asa bu ana wa wunu nukwan ba tsonpyu bu mafan ana waa beri tsòn ra fen pajukun baa cibe sansan ki nyaco bu Ci­ don ba ki di, jiji be ci nyenye numa. 14Tsadzu waa asa bu bu­ con hora tsayi wa hwa apa ku ci nyenye numa, fyin mbye asa bu Yesu Kiristi wa ci ba gben kari wa tsayi wa tsonye mikyin'i ki bye abu wa babai. Ki bye gben bu Denden bu Cidon wa ci ken­ ken ko nukon, Yesu Kiristi ba dia wa cia ba abu dzun wa baba dzun ba, ku nde dia yi Cidon hwa penrei. Ki bye asa bua waa ku nde tswan jinni ra, kuna tson­ yei mikyin'i yo jiji í gadi ba abu wa baba wari gbe aki yii, san kari í bà Cidon wari yii cindi. 15Wakara ta danra Yesu Kiri­ sti ciri ki yoba bu Cidon ba pa­ jukun, ku ciri waa ku ge anu wapye baku ra. Ki cin wakara pajukun baa Cidon babe nde be ci pajukun bua ra, abu wa san­ san wa ci kenken ko nukon waa Cidon genu danra kuri yibe ra beri duku. Beri du ki cin waa Yesu Kiristi hu aki. ki bye akia ra kuri hwa penre pajukun ki bye abu wa bababe waa be ndi tsa avo waa be ndi ki tiri ki vo bu anuge wa kapyen. 16Apa wa­ ma dan aji ki cin pajukun baari ji tswen'a avo waa kuma ngha hua raba tiri, pajukun baaji ma zen nde danra beri gafan tswen baaji ci tsadzu waa ku dan ra, ci ken be yinu danra ku hura aji­ nderi hunnu. 17Avo waa apa waji ci tiri riju, aji waa ku dan ra ri tsaa butso raba hunnu se kuma hu ra hunnu beri tsa butso ba aji waa ku dan so jinni ra. 18Abu wa tsa anuge wa ndi kapyen ra ri tsaa butso ba se bema bwan bu­ pyu ma we asa ki jinni ra hunnu. 19Musa ndi dan aji yi pajukun ki cin adon waa Cidon ndi yiku ta ra kata ki nyaken wakara se ku nya ajebu dzun waa beri baku danra hissop ku nya asa bu abyín ba mafan ana ba jape ba afyon wa nyonyo ku nde jebu ra dzo yo nde myi cin Afa waa be ta adon bu Cidon kata kiyo ra, ku ka myi pajukun numa kata ki dibe. 20Ku danra, "Asa wakara ci ama bu nuge wa zen mumu waa Cidon genu bani danra ni konku ra." 21Ci numa Musa myi asa ki fin akpa waa ku fàn ra, ba abu baa beri wa Cidon baku kata. 22Ajinderi ki bye adon dati titi numa beri tsonye koke kata ki bye asa. Ci numa ra, nyaco baani waa Cidon ku fan abu wa baba bu apa yiku se bema pan bupyu dzun bwan we asa ki jinni ra hunnu. 23Andi ci ken be we asa bu bupyu ki jinni numa, abu baa ci kara kata ci ande wa kankan bu baa ki ndo Atai Cidon ki don. Ama abu baa ci ki ndo Cidon ki don ra san kari waa be hwa Ci­ don ton bu wa ka asa bu bupyu hora, ki cin waa abu baa kiyo ra be ci sansan numa ki pyen bu Cidon. 24Andi abe von hora ri ka ki fin pu bye waa pajukun mbyā ra. Àbye waji ci sinni bu abye waa Cidon kiyo ki don, Yesu Kiristi kaa kiyo ba. Ama ku ka ki bye waji waa Cidon kiyo ki don ra, ku ci pyen bu Cidon jiji nui. 25Avon wa ciho ri ka ki bye wa nyenye dzwa dzundzun ki fin ju wani kata. Kuri ndea asa bu dia kaya kiyo ba, se asa bu bupyu. Ama Yesu ka kiyo dzwa dzundzun vinni waa ku nde dia yi aki we asaa ki jinni ki cin abu wa babai. 26Rima kyan cia dzwa dzundzun vinni ba, ase kuri kyan pan fyin wana wawa numa yaya ra hun ko nukon avo waa be mà abye wa ki don ba abye wa ki jinni ra. Ama ku bi ki fin tswen kire dzwa dzundzun tori numa vinni ki bye ayo wa kennu. ku bi dzwa dzundzun vin­ ni jiji ku nde dia hwa yi Cidon jiji ku hore abu wa baba bu pa­ jukun kata gadi babe gbogbo. 27Cidon so ra ko kani kata ri hu aki dzwa dzundzun, ki nyaken wakara kuri foku kwen. 28Andi Yesu Kiristi nde dia hwa aki yi Cidon dzwa dzundzun dede waa ku hu aki jiji ku nwàdzu pajukun ki bye abu wa bababe ra. Kuri mbyā kasen bi ki fin tswen wa­ kara. Ayo waa kuri kasen bi ra, kuri bia ki cin waa jiji ku hore abu wa baba bu pajukun ba, ama kuri bi ki cin waa jiji ku nwàdzu pajukun bua baa na bàku ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\