YAKUBU 3

1Bazhenzami, san'a waa pa­ jukun suu numa ki finni bena nya jiji be kan pajukun baa fyen abu ba. Ki cin waa nī yinu danra, ai manu baa na fyen abu hora Cidon ri mbyei kwen bàvo kiyo tutu numa ka pajukun baa zota hora ri. 2Ki cin waa ai kata ina zen da aji suu numa. Apa dzun ma ci tiri wama ri zen daa aji ba, se apa waji ci apa wa horododo, Tswi apa wakara tsayi wa panka adia sansan numa ki bye koke kata. 3Ci tsadzu waa apa ma con jiji avin ku tsa abu waa kuri con, kuri dzoku anajan ki nua kuri gbeku ya ki bye wani waa kuma con kata. 4Ní mbyà, ci tsadzu akopyu wa ki jape, ko waa ku ci kwakyi kwa numa ra, awo wa gbangban numa kari saku, ama apa wari penku ra tsayi wa pen­ ku ya ki bye wani waa kuma con kata ba hwan bu akopyu waji wa ci titi numa ra. 5Ci numa ba nene wa ci titi numa ra du, ku ci ba gben ki di bu apa, ku kari mà aji baa kwakyi kwakyi numa. Ci tsadzu anu hin pyu ci titi numa tsayi wa ji tsòn abye hwan kata ra. 6Nene ci tsadzu apyu. Abu wa baba wa ki fin tswen wakara kata kwan bye nene wa ki dii ra. Abu wa baba waji gbàn fye ho adi bu pajukun kata. Nene waji do pyu ji tsòn tsaba eindi bu pajukun kata ra. Apyu waji dzu bye Shetan ba dia ribi. 7Apa tsayi wa hwa yi awī wa ki gondon, ba wa ki jape, ba anyi, ba awi baa kpa ba fin, fea tswi awī wani kata be nde cinbe na bà jinni yi apa. 8Ama apa tsayia wa tsa abu dzun ki cin bu nene jiji ku panka arohoa ba. Ku ci abu wa baba wa zen'ande cika ki bye dzundzun kyoo numa ba. Akyàn wa baba ri dzu byea bi. 9Ina nya Cindoi wa cá Atai ra baku, Kati ina zen aji tsaba pajukun baa Ci­ don màbe dzu dia ra baku. 10Ku dri nene wa nya Cidon kiyo, kukà ciri nene wa tso ace kiyo. Bazhen­ zami, abu wakara fyea ba, ko dzundzun. 11Jape wa vyavya ba jape wa mámà dzu fo ki fin shi dzundzun fora? 12Ko hin atin ri nwa kaa nwa hin bu zaitun? Ko hin bu anab ri tsayi wa nwaka nwa hin bu atin? Ci numa du jape wa vyavya ri dzua ki bye shi jape wa mámà ba. 13Ki finni hora apa wa ye kyin­ ye ba apa wa hwàyi aji ci kani? Too, kú tà abu baaji numa ki bye byecua waa ku ci ba cin wa nde na jinni. Ki bye cin wa nde na jinni ra hunnu ri ta kyinye. 14Ama nima ci ba fi wa baba wa fifi ki mikyinni ba ngi abu wa ngingi, ni mana con cin dini, níká caco na te aji byen ba jinni ba. 15Atswi kyinye wakara dzua ki bye Cidon bi ba, ama ci kyinye wa ki myi wa dzu fin mikyin wa baba dzu bye Shetan bi. 16Bye waa pajukun baa fifi wa baba ba baa condi ma kwanna yo anube ri wea ki bye dzundzun ba, anwe wa baba wa nwanwa kari ci tiri ki finbe. 17Ama kyinye wa byen­ byen ri dzu bye Cidon ribi. Kuri yi apa mikyin wa nyenye ba mikyin wa tashuma. Kuri hwa yi apa ri fin nde ba cin wa nde na jinni. Kuri hwi cici bu apa ka­ gben, kuri tsa abu wa sansan ko nukon. Kuri vyin pukan'a jinni ba, ku kari pujia apa ba. 18Pa-jukun baa ci ba mikyin wa na jinni, be kana ban pajukun ba­ dati vyon ba dibe ra, beri bi du vokwin wa sansan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\