YAKUBU 4

1Akake waji na hwa aken ba ndegbe ki finni ri? Abu wana hwa aken ba ndegbe ki finni ra ci abu wa baba wa vyavya na nuken ri bani ki fin mikyinni. Nina con abu kara ama ni duka­ ni ba, hwa yini bwan pajukun. Nina nye abuu pajukun nima du kani ba, nina gbende na dagba ba dini. 2Abu wa tsa nī dukani abu waa nina con bara, ki cin waa nī voni Cidon yo ba. 3Dzun tiri nī vo Cidon yo ama ku yiani ba, ki cin waa nī voni ku yo sansan ba. Nina vó abu wa vyani ki mikyinni vinni. 4Nī ci tsadzu bawuwa baa tsa agbaza. Nī yini danra apa wama bà aji bu abu wa ki fin tswen wakara kuri kan ajo ze bu Cidon ba? Apa wama bà aji bu abu wa ki fin tswen wakara ku kan jo ze bu Cidon ra hun. 5Nina ga danra aji waa be ndi ta so ki fin Afa bu Cidon danra, "Denden waa Cidon nde soi ki fin'i ra fifi kagben", ra ci aji wa nya hwan azota? 6Ama wa sansan waa Cidon na tsa yii ra kagben bu abu wana vyai ki fin mikyin'i rari. Ci tsadzu waa be ta so fin Afa bu Cidon danra, "Cidon ri ngha pajukun baa ndē di ama kuri tsaza pajukun baa ndè cin na jinni yo." 7Ci numa ra ní nde cinni na jinni yi Cidon. Nima ngha Shetan, Shetan ri ga­ di bani. 8Nima kyen shon Cidon yo Cidon kari kyen shonni yo du. Ani pajukun baa tsa abu wa ba­ ba ní nwa voni don ki bye abu wa baba wa tsatsa. Ani pajukun baa ta ban nde vo yu hora ní fan abu wa baba wa ki fin mikyinni ra jinni zan myi kata. 9Ní kan yiki, ní pe mikyin, níkà kundekuto ki cin bu abu wa ba­ bani. Ní vyin pukan avyon wa vyenvyenni ku kan yiki wa kan­ kan. Níkà vyin pukan cucu wa cucuni ku kan mikyin wa pepe. 10Nima sinni dini ki pyen bu Ci­ don kuri gbe doni so don. 11Bazhenzhenmi níká zen aji tsaba dini cin ba. Apa wama ri zen aji tsaba cin bu nwuzaa ku­ ma kana mbye nwuzaa kwen apa waji na tsaba dòn bu Cidon, ku kana fo dòn bu Cidon kwen hun. Apa wama fo dòn bu Cidon kwen apa waji cia apa wa kon dòn bu Cidon ba, ama ku ci apa wa fo don bu Cidon kwen. 12Á Cidon dzundzun vinni ri so ri don, ku kari fo ri kwen. Áku dzundzun'a vinni ciri ba agben wa nwàdzu pajukun ki fin kwen, ko ku bwan jibe be jinni. Au ci kani waji hunnu una fo nwuzau kwen ra? 13Ní gon tson ní fo, ani baa na danra, "Jinna ko akyen iri ya kyon ki finka wakara numa, iri ya tsa aju ki byeri jiji í du abè." 14Ama nī yini abu wari tsa akyen ba. A cindini ci kake waji. Cin­ dini ci tsadzu anandi kuma ci fo kwan yo titi numa kuri kafanfan jinni. 15San kari ní danra, "Cidon ma zen nde pan'i ya zan akyen rito numa iri tsa abu wakara numa." 16Ama tanma numa nina ndēdini, nī kana zama ki bye aji wa zenzen. Atswi amàza wakara ci ada. 17Too, ní yinu danra, abu wa fye kari waa apa ku tsa kuma tsaa ba, kuna tsa abu wa rimyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\