YAKUBU 5

1Ani baa ci ba dukya hora nibi gon tson ní fo. San kari ní pe mikyin ní kan yiki ki cin fyin atswi tswi baa kwakyi kwa­ kyi nabi ki cinni. 2Dukyani tsaba jinni ra. Akòn jiya tsaba tukpani kata jinni ra. 3Abèni da aje tsaba jinni ra. Aje wa dada ra na ta danra adini ri so tsaba jinni numa du ci tsadzu waa apyu ri ji tsòn tsaba abu ra. Ávo ndi gbogbo nde numa keke bi anyu­ nu wa ken niken waa ī ci fin'a jinna, nī ci ba dukya ki voni suu numa. 4Nina puji pajukun badati na tsani butso yo ki dani ama ni yinibe vokwinbe sansan ba. Ci numa bena kundekuto ba akyu wa gbangban numa. Ndekutobe waji zan ra ki bye Cidon wa senji koke kata ra. 5Nina wa vya ki bye byecuni wa ki myi kire, nī kana tsa abu wani wa san hwan­ ni kata. Nina ji, nina kwàn ci tsadzu ana na ci bazo anyunu waa beri ya ge bwanku. 6Apa wa daa aji ba, nī foku kwen teku anu ba bye aji, ku poa anu ba, nī bwanku. 7Ci numa ra, bazhenzami, ní gban mikyin ci bazo anyunu waa Cindoi Yesu ri kasen bi ra. Ní wezo ní mbyà mikyin wa gban­ gban waa apa wa nane ci baku ra. Acù kone ma ko ra, kuri ta azaa ba tswi buju badati, Kuri gban mikyin ci numa bazo bu acù wa ken niken ma ho voa don hunnu kuri hun ben bujua. 8Ci numa ra ní gban mikyin du. Ní mbyāsan mikyinni tse gbangban numa ki cin waa Cindoi Yesu naben wa bibi ra. 9Bazhenza, ní kana nwinde ba dini ba, ki cin waa jiji niká bi ko ki vo kwen bu Cidon ba. Ní mbyà apa wari ga­ fan azo aji ra naben wa bibi ra. 10Bazhenzami, ní kyepan ba pa­ jukun baa da dòn bu Cidon ho­ ra. Ayo waa afyin ndi dube ra be gban mikyin. Ci numa ra fye waa ní gban mikyin numa du ci tsadzu waa be ndi gban ra. 11Iri ba pajukun baakara danra be ci pajukun baa mbu mikyin ki cin waa be ci ba mikyin wa gban­ gban numa yaya ko nukon. Nikà fo waa Ayuba ndi gban mikyin ki bye afyin wa ndi duku ra. Nikà fo waa Cidon hwa afyin waji vyin pukan kan wa sansan. Ci ajinderi Cidon ci apa wari hwi cici bu apa, ku kari tsaza apa yo. 12Bazhenzami, abu wa sansan kari ciri níká dàn aki ba, ko ba abye wa ki don ko ba abye wa ki jinni. Níká dàn aki ba zen bu abu dzun ko titi numa ba. Nima zen nde danra "M" ndezenni ku ci "M" maari vinni. Nima ka zen nde danra "M'm" ndezenni ku ci "M'm" maari vinni. Ki cin waa jiji béká bi panni kwen ba. 13Ko apa dzun ki finni na wa fyin? Se ku vo Cidon jiji ku tsa­ zaku yo. Ko pajukun badati ki finni na mbu mikyin, be kana cu cucu? Se be tso vyon wa nya Cidon. 14Ko apa dzun wa foa vya ba ki finni? Se ku ba baco nde jiji be pya Cidon weku yo, be paku abyu ki fin zen bu Cin­ doi Yesu Kiristi. 15Bema pya Ci­ don weku yo ba wajinderi byenbyen numa ki fin mikyinbe kuri gbangban. Apa waji ma ndi tsá abu wa baba dzun Cidon ri fan abu wa babaa waji ri yiku. 16Ci numa ra, mna dan yini ní fu abu wa babani yi adini. Níkà pya Cidon we dini yo jiji Cidon ku nwàdzuni ki fin ado. Apa wama ci ba mikyin wa sansan numa ndedzwaa ri tsa butso ba gben suu numa. 17Iliya ci apa ci tsadzu waa ī ci ra du, ama waa ku vo Cidon ba mikyin dzundzun dan acù kúká ta ba. Ajinderi nde ki bye ayo waji numa ya zan aju tsara ba ashe acù taa ki bye waji ba. 18Ki nyaken wakara kukà vo Cidon yo danra jiji acù ku ta. Cidon pan vo ki bye aji waji ku yi acù ta numa cia wa dandan ba. Buju baa be tà ki jinni ra nga sansan numa. 19Bazhenzami, apa dzun ki finni ma jan nyaco wa byenbyen bu Cidon, apa dzun ki finni ma gbeku kasen bi ki nyaco bu Ci­ don, 20ní yinu danra, apa wama hwa apa wa tsa abu wa baba ma fan abu wa babaa jinni, apa wa hwa yiku fan abu wa babaa jinni ra ku nwàdzu apa wa tsa abu wa baba ra ki bye aki ra hun. Ci numa ra Cidon ri fan abu wa babaa suu numa ri yiku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\