YOHANNA 13

1Avo waa nyunu bu cin­ kwan bu paska ngha mbaa raba Yesu yinu danra anyunu mba tiri waa kuri gadi ba fin tswen kuri kasen yaya ki bye Ataa ra. Avo ndi kapyen dzu jinni bi Yesu na con aji bu pajukun bandoa baa ki fin tswen kire ra. Ku con ajibe numa cia wa dandan ki nu ba. 2Ayo waa Yesu ba bandoa baa bàku na ka agbu ki vo numa Shetan ndi kapyen ka ki fin mikyin bu Yahuda Isikariyoti nwu bu Siman gbogbo numa ra, danra jiji ku nde Yesu hwenji. 3Yesu yinu danra Ataa ho koke kata kwaku ki vo ra. Kukà yinu danra ku dzu bye Cidon bi ku kari kasen ya tiri ki bye Cidon. 4Se Yesu nwa voa don ki kwe, ku do don ten ho tukpa ki dia don weya kankan. Ku ho ama­ myi tse shon'a, 5ku ko jape we fin ago ku foji abe bu pajukun baa bàku wana tsotso, ku kana pabe abebe yo ba amamyi waa ku ho tse shon'a ra. 6Waa ku bi zan cin bu Siman Bitrus numa, Bitrus dan yiku danra, "Cindo, au una con jiji ú tsomi abemi ri yo?" 7Yesu dan yiku danra, "U ngha hwàyiu ba abu waa mna tsa ra raba tiri. Ama ki tiri ki tiri anyunu dzun ki pyen uri bi hwà yinu." 8Bitrus dan yiku danra, "Ami ri zenmi nde yiu jiji ú tsomi abemi yo ba ko dzundzun." Yesu dan yiku danra, "Mma tsou yo ba, abu dzun kwanmi bau ba." 9Siman Bitrus dan yiku danra, "Cindo, ká tso bemi maari vinni ba, ú tso vomi ba cinmi kata du." 10Yesu dan yiku danra, "Apa waa bema kapyen woku di nyenye numa ra, beri mbyā wobeku adi wapye yo riba, se beri tsoku bea yo maari vinni ri. Ani kata ni ci nyenye, ama adzundzun ki finni cia ri nyenye ba." 11Ku dan numa ki cin waa ku yì apa wari. ndeku hwenji ranu. Ábu wa hwa ku danra be ci nyenye kata, se fan apa dzun­ dzun ki finbe wa cia nyenye bara hun. 12Ki nyaken waa Yesu tso mbyàa abebe ra, ku ho tukpaa dze dia kasen bi cia ki jinni ri. Ku mbyebe danra, "Ni hwàyi cinna bu abu waa ni tsa ranu? 13Nina bámi danra, 'Manu ba Cindo,' ni tsa mba tiri ki cin waa m ci numa ajinderi. 14Ci tsadzu waa ami wa ci Manuni ba Cin­ doni tsonyeni abeni yo ra, san waa nína tso dini abeni yo numa du. 15M̀ poni nyaco yo numa ki cin waa jiji ni ten abemi ni tsa numa ci tsadzu waa m tsani ra. 16Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra anyà dzun kaa wa sen ndoa fo raba. Afotson dzun kaa apa wa tsonku tson fo raba. 17Nima yì abu baakara nu ma pan tsa butso kiyo Cidon ku kwanni kiyo. 18Aji baa mna dan kara m bāmni kata ba, m yì pajukun baa m cebe ranu. Aji waa be ndi tā ki fin Afa bu Cidon ra ri tsa numa ajinderi ci tsadzu waa be ndi danra, 'Apa waa ī ndi ji buju ki bye dzundzun baku ra ku vyin pukan kasen kan wazemi ra.' 19Mna dan ge abu baakara yini ba mbwari avo waa abu baaji ngha tsabe raba, ki cin waa anyunu waa abu baaji ma tsa ra ní yi wajinderi kiyo danra ami ci apa waji. 20Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama zen nde ba apa waa m tsonku tson sansan numa apa waji na panmi hun. Apa wama panmi sansan apa waji na zen nde ba Apa wa tsonmi bi ra hun." 21Ki nyaken waa Yesu dan vinni aji wakara numa mikyin'a tsaba jinni cia wa dandan ki nu ba. Ku dan pwadzu zan myi ki byeya numa yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa dzun ki finni ra ri ndemi hwenji." 22Abe bandoa baa bàku hora vyin pukan zo mbyà dibe numa be gaga be nyani ba apa waa kuna zen aji ki cin'a ra. 23Ki fin bandoa baaji baa bàku hora apa dzun ki tiri ki finbe Yesu con ajia numa cia wa dandan ki nu ba, ku ci te Yesu. 24Siman Bitrus tsaku vo numa danra kú mbye Yesu dan­ ra kuna zen aji wakara ki cin bu kani re? 25Ci numa ra se aku apa wa bà Yesu waji wa ci te Yesu ra mbye Yesu danra, "Cindo, akani waji?" 26Yesu dan yiku danra, "Ku ci apa waa mri ko buju bàn bye abo nde yiku ra ri ndemi ri hwenji." Se ku ko buju nde ban bye abo nde yi Yahuda nwu bu Siman Isikariyoti. 27Waa Yahuda pan buju waji numa ra gbogbo numa Shetan kaya ra ki fin mikyin'a ra, Yesu dan yiku danra "Abu waa una ma jiji ú tsa ra ú tsa ge ba mbwanu." 28Ki finbe baa kwanna bye dzundzun na ka agbu ra apa dzun wa hwa­ yi cinna bu abu wa tu Yesu hun­ nu ku dan aji wakara yiku ra baani. 29Waa Yahuda ciri apa wa so abèbe ra, badati na ga danra Yesu tson Yahuda tson danra jiji ku ya hwen buju bi yibe ji ki bye cinkwan waji, ko ku tsonku ya jiji ku ya vyon pajukun baa tsa hwen vyon. 30Waa Yahuda pan buju waji numa ra, mwamwa numa vinni ku pwadzu ra. Dede waji afitse tse ra. 31Ki nyaken waa Yahuda pwa­ dzu ra Yesu zen aji yi bandoa baa bàku danra, "Anyunu mba tiri waa pajukun ri mbyà hwe bu Nwu pajukun ra. Pajukun kari mbyà Cidon ki dia. 32Ci tsadzu waa pajukun ri mbyàyi hwe bu Cidon ki di bu Nwu pajukun ra, Cidon kari tà yi pajukun hwe bu Nwu pajukun ba dia. Kuri tsa numa mwamwa numa. 33Ani bazhenzhen baa titi, fanmi anyunu titi numa vinni waa mri bani ci ri. Niri nyàmi, ama ci tsadzu waa m ndi dan yi abe Yahudawa baco baa sen tswen hora, nyaco waa niri ya zan kaa ki bye waa mna ya yo ra baani. Ci numa ra m kana dan yini tanma numa kara. 34Adòn wa ripye waa mna nuni ra ciri, ní con dini. Ní con dini numa du ci tsadzu waa m conni ra. 35Ki bye acon waa niri con dini ra hunnu pajukun ri mbyàyi danra ni ci zhen bandomi baa bàmi." 36Siman Bitrus mbyeku danra, "Cindo, uri yani?" Yesu dan yiku danra, "Abye waa mri ya kiyo ra, niri ya kani kiyo tanma raba, ama anyunu nabi ki tiri ki pyen waa niri bàmi ya zan bye waji," 37Bitrus danra, "Cindo, akake waji ri hwa denmi ri waa m bà bau kyen dzun ya tanma? M zen nde jiji m hu aki ki cin u." 38Yesu dan yiku danra, "Ù dan aji wajinderi ù zen nde jiji ú hu aká ki cinmi? Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra kapyen waa akwìn ku da ndekuto ra uri tson nutson ki cinmi dzwa tsara danra ù yì fomi fo raba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\