YOHANNA 14

1Yesu danra, "Niká tsabani mikyin ba, Ní zen nde ba Cidon, nikà zen nde bami du. 2Atan wa naná lala na ndo atami suu numa, m kari mbyāsan bye soni yo. Rima kyan cia numa ba, mri kyan pofanmi numi zen aji dzu yo ba. 3Mma ya zan bahun mma mbyā mbyàa byecu soni yo ra, mri kasen bi honi ya jiji ni bà bami ya ki cin waa abye waa mma ci yo ni ya bami ci dzun ki bye waji du. 4Ani ni yi nyaco waa mna yayo ranu." 5Toma dan yiku danra, "Cin­ do, ī yii bye waa uri yayo raba, tsanini hunnu apa ri yi nyaeo?" 6Yesu dan yibe danra, "Ami ciri nyaco, m ci jibyen, m ci cindi wa ci kenken, apa dzun wari ya kaa ki ndo Atami baani se kuma dzu byemi. 7Niri ma kyan yìmi nu, niri kyan yi Atami nu du. Ama nde kire jinna nī yiku ra, nikà mbyàku nu ba zoni ra," 8Filibus dan yiku danra, "Cindo, ú tà yii Atau waji hunnu ku ken hwan'i." 9Yesu dan yiku danra, "Filibus byecu waa m bani ci bye dzun­ dzun cici avo jinna ba, ù ngha yimi raba tiri? Apa wama mbyà­ mi ku mbyà Atami ra hun. Tsa­ nini ù dan yimi danra m tà yini Atami jiji ni mbyàku? 10Ù ngha zen u nde yi wajinderi danra, Ami ba Atami ī ci abu dzundzun, Atami ka bami ī ci abu dzundzun ba? Aji baa mna dan yini kara mna danmi numa bu dimi azota ba. Atami waji wa bami ci bye dzundzun ra na tsa butso rì dzu byemi. 11Ní zen nde ba ajimi danra ami ba Cidon ī ci abu dzundzun, Cidon ka bami ci abu dzundzun. Ko zanga butso baa ken nwo baa m tsa ra ken waa ni yi wajinderi ki bye ajimi ra. 12"Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama zen nde ba ajimi ku kari tsa abu baa m tsa ra tsatsa. Ku kari tsa abu baa kagben bu baakara baa m tsa ra, ki cin waa mna kasen ya bye Atami. 13Abu waa nima vo ba zenmi kata mri tsani yo jiji pajukun be mbyà hwe bu Atami ki di bu Nwua. 14Nima vo koke kata ba zenmi mri tsa abu waji tsatsa. 15"Nima conmi niri kon donmi baa m nuni hora. 16Mri vo Atami jiji ku tson Denden'a wari tsa­ zani yo bi yini jiji ku bani ci dzun numa keke yaya ko nukon. 17Ku ci Denden wajinderi byenbyen numa waa pajukun baa ki fin tswen kire ri du kabeku ba, ki cin waa be mbyàbeku ba, be kà yibeku ba. Ama buni niri yiku nu, ki cin waa kuri bani ci bye dzundzun ku kari ci fin mikyinni. 18"Mri fanmni ci zo dini numa ci tsadzu nwu aki ba. Mri kasen bi byeni tiri. 19Fan anyunu titi numa waa zomi ri gadi ba pajukun baa ki fin tswen kire, ama buni niri mbyàmi nu, ki cin waa m ci ba cindi ani du ni kari ci ba cindi. 20Anyunu waji ma tsa ra niri bi hwa yinu danra ami ba Ata ci abu dzundzun, ani ka ci abu dzundzun bami, ami ka ci abu dzundzun bani. 21Apa wama pan ajimi tsa butso kiyo apa waji ciri apa wa conmi hun. Apa wama conmi Atami kari conku du, ami ri con apa waji, mri po­ fan finmi kata yi apa waji." 22Se Yahuda (ason bu Yahuda Isika­ riyoti) mbyeku danra, "Cindo uri tsanini hunnu ri tà diu yii maari vinni waa pajukun baa ki fin tswen ri mbyàu ba?" 23Yesu dan yiku danra, "Apa wama conmi kuri bà ajimi, Atami ri conku. Ami ba Atami kata iri bi ki byea iri baku ci bye dzundzun. 24Apa wama conmi ba, kuri soa hwan ki bye ajimi ba. Aji wakara waa ni fo ra, dzua ki byemi bi ba, ama dzu bye Cidon wa tsonmi bi ra bi. 25"M dan ge aji baakara yini avo waa m bani ci tiri ki bye dzundzun tiri. 26Ama apa wari tsazani yo ciri Denden bu Cidon waa Ata ri tsonku za finmi ra, kuri fyenni abu kata, ku kari kyepanni abu baa m ndi dan yini ra yo. 27"Mri yini byecu wa rito. Bye­ cu wa rito waa mri yini ra cia tsadzu waa pajukun baa ki fin tswen ri yi raba. Niká yi mikyinni ku tsaba jinni ba, niká kà yi azin ku panni ba. 28Nī ndi fo m dan yini danra, 'Mri yami yaya ra ama mri kasen bi ki byeni tiri.' Ní ma kyan conmi niri kyan cu cucu ki cin waa hwe bu Atami ka bumi ri. 29Mna dan ge aji baakara yini ba mbwari avo waa abu baaji ngha tsabe raba, ki cin waa ayo waa abu baaji ma tsa ra ní zen nde ba ajimi danra ci aji wajinderi. 30M̀ cimi ba aji hwe­ hwe numa wa dan yini kacin riba. Ki cin waa Shetan wa pan fin tswen wakara so voa na tsa tson kiyo ra nabi ra, ama ku baani ba gben dzun ki cinmi. 31Mna tsa abumi kata ci tsadzu waa Atami numi don danra m tsa ra, ki cin waa jiji pajukun baa ki fin tswen be mbyàyi danra mna con Atami. Ní do don i ya pyen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\