YOHANNA 19

1Ri nyaken wakara Bilatus yibe nde Yesu ya daku kpan. 2Se abe pajukun baa nuken dzò àtābà bu atswi nde beku ki cin'a. Bekà ho tukpa wa nyo joro numa shaku ki dia. 3Be bi ki byea be wa Akù ki pyen'a na danra, "Ina wa Aku, Akù bu abe Yahudawa." Be daku pyuta dada numa, 4Bilatus ka pwadzu bi ki ya ki myi ki bye waa abe Yahudawa nayo ra, Ku dan yibe danra, "Ní mbyà! Mri ya nde apa ra pwadzu bi myi jiji ní yinu danra m mbyàmi abu wa baba dzun waa apa wa­ kara tsa ba." 5Yesu pwadzu bi ki myi ba àtābà bu atswi ki cin'a ba tukpa wa nyo joro ra numa ki dia, Bilatus dan yibe danra, "Ní wezo ní mbyà apa waji ci kara," 6Waa abe von baa ndanda hora ba abe pajukun baa ri kon nu nyakyon wa wa Cidon mbyàku numa, be nyakyin danra, "Ní ndeku kan ki dn hin wa shon gege! Ní ndeku kan ki cin hin wa shon gege!" Bilatus dan yibe danra, "Ani ní ndeku ba dini ya kan ki cin hin wa shon gege. Bumi m mbyàmi abu dzun wa baba waa ku tsa ba." 7Abe Yahudawa baaji dan yiku danra "Ki bye don bui apa wakara fye wa huhu, ki cin waa kuna so dia danra, ku ci Nwu bu Cidon." 8Waa Bilatus fo aji wakara numa azin foji wana zinku kwankwan kiyo. 9Ku kasen kaya ki fin tan sukpa ba Yesu. Ku mbye Yesu danra "Ù dzu kini bi?" Yesu poa­ ku nu ba. 10Ci numa ra Bilatus mbyeku danra, "Ù pomi nu ba, ki cin ke? U yiu waa m ken waa m fan u jinni ba? Ukà yiu waa m ken waa m yibe ndeu kan cin hin wa shon gege ba?" 11Yesu dan yiku danra, "Cidon yiu ri gben waji. Rima kyan cia numa ba, uri kyan ken u abu dzun ki cinmi ba. Ki cin wakara apa wa ndemi bi bwan vou ra, abwi wa ki cin'a ka abuu ri." 12Ki nyaken waa Bilatus fo aji wakara numa ku con jiji ku fan Yesu jinni ku yaa. Ama abe Yahudawa na foji akyin wana nyanya ne don danra, "Uma fan apa wakara jinni adi tata numa ù ciu jo bu Kaisar ba hun. Ki cin waa ko apa wani kata wama so dia danra ku ci Akù, apa waji ci apa wana gban cin ba Kaisar hun." 13Waa Bilatus fo aji wa­ kara numa, ku nde Yesu pwadzu bi myi, ku tuci bye adudu bu mà waa be myi ba aban waa apa wari fo kwen ri tuci yo ra. Beri ba abye waji ki nu Yahudawa danra, "Gabatha." 14Ayo waji ci ayo waa bena mbyādi cinkwan bu paska. Dede waa anyunu ci yoba numa Bilatus dan yi abe Yahudawa danra, "Akùni ciniyo hun!" 15Be nyakyin danra, "Ní ndeku ya kan ki cin hin wa shon gege! Ní bwanku! Ní bwanku!" Bilatus mbyebe danra, "Agbo! Niri con m nde Akùni kan bwan ki cin hin wa shon gege?" Abe von baa ndanda hora dan yiku danra, "Ma nwadzu ba Kaisar ra, ī yìi Akù dzun riba," 16Ki cin wakara numa Bilatus fan Yesu dzohe ki vo jiji be ya kan bwanku ki cin hin wa shon gege. 17Be yi Yesu tswan hin wa shon gege waa beri ya kan bwan­ ku kiyo ra ba dia pwadzu ya ki bye waa beri baku danra, "Koko cin." Ki nu Yahudawa beri baku danra "Golgota." 18Be nde Yesu kan bwan ki bye hin wa shon gege ki bye waji. Bekà ho pajukun badati kwan dzun pyin­ na kan kwan baku ki dzun ki bye waji anyunu dzundzun. Be nde dzun kan ki go kyekye voa vo dzun, bekà nde dzun kan ki go kyekye voa go dzun. Yesu ci ki yobabe. 19Bilatus tā bu bà ki di bu hin wa shon gege waji danra, "YESU WA KI NAZARATI AKÙ BU ABE YAHUDAWA." 20Be tā abu waji ki bye nene tsara. Be tā dzun ki nu Yahuda­ wa, wadzun ki nu Romawa, wadzun ki nu Helenawa. Yahudawa suu numa hwèn aji bu abu waa be tā ra, ki cin waa abye waji ci dzubye ba finka. 21Se abe von baa ndanda bu Yahudawa hora dzu da jinni ya du Bilatus dan yiku danra, "Ká ta danra ku ci akù bu abe Yahudawa ba, ama ú tā danra kuna so dia danra ku ci akù bube Yahudawa." 22Bilatus dan yibe danra, "Abu waa m ta ra, m tata ra hun." 23Ayo waa abe pajukun baa nuken ndi nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege ra, be ho tukpaa gbekyi ya gafanku ndo nyena yi dibe, ko kani ki finbe du mbamba nua, Ama buken'a ki tiri byeri. Abuken'a waji be dzòku dzòdzó kata, abye waa be kwaku kwakwa numa kiyo baani. 24Ci numa ra be dan yi dibe danra, "Iká gbekyi ya gafan bu­ ken waji jinni ba, ama í da abaadzwin í yì apa wari jiku." Be tsa numa jiji abu waji ku tsa we dzun ba abu waa be ndi dan ki fin Afa bu Cidon avo ndi gbogbo numa danra, "Be ho tukpami gbekyi ya gafan jinni yi dibe, bekà da abaadzwin ki cin buken­ mi jiji be mbyà àpa wari jiku." Abu baakara ci abu baa pajukun baa nuken tsa hun. 25Pajukun baa ci dzubye ba hin wa shon gege ki bye waa be nde Yesu kan yo ra, be ci ayo bu Yesu ba zapyen'a nwuza yoa Mariyamu awa bu Kiliyobas, ba Mariyamu Magadaliya be pantse na go bye waji. 26Waa Yesu tazo mbyà ayoa ba apa dzun waa kuri conku kagben numa ki fin baa bàku pantse na bye waji numa, ku ba yoa nde, ku dan yiku dan­ ra, "Ayo wezo ú mbyà nwuu ci kara." 27A hunnu kukà dan yi apa wa hun ra dánrá, "Wezo ú mbyà ayou ciu kara." Nde ki bye waji ra apa waji wa hun ra nde yoa ya baku ci dzun ki ndoa. 28Ki nyaken wakara Yesu yinu danra ku tsa vinni koke kata rara, ku zen aji danra, "Mikyin­ mi na zanzan." Ku zen aji wa­ kara numa ra ki cin waa jiji ku tsa abu we dzun kyoo numa ba aji waa be ndi dan gbogbo numa ki fin Afa bu Cidon ra. 29Be we jape wa banban numa ki fin agu nde so bye waji. Be nde soso tse bye agà dzun numa nde dzo bye jape waji gbe nwa nde ya dzo Yesu yo ki nua. 30Waa Yesu ye jan waji numa ku danra, "Vinni ra ri." Se ku ven cin'a kan jinni numa ku ken nwo. 31Dede waji ci dede waa pajukun na mbyādi wa ngha nwo. Ki bye abu son tswenbe waa beri tsa, san'a waa be fan akwan bu pajukun na cin hin anyunu wa ngha nwo ba. Anyunu wa ngha nwo waji wa hun ra, ci anyunu wa ndanda numa. Ki cin wakara abe Yahudawa ya vo Bilatus danra kú zen nde yibe nu jiji be taka ho abe bu pajukun baa be ho kan ki cin hin wa shon gege ra don, jiji be hobe ya ji shi. 32Ci numa ra, abe pajukun baa nuken ya taka abe bu apa wa kapyen ra, ba apa dzun wa hun waa be hobe kan bye dzundzun ba Yesu ra. 33Ama ayo waa be zan cin bu Yesu numa, be mbyà danra Yesu kapyen hura gbogbo numa ra. Ci numa ra bua be takabeku bea yo ba. 34Ama apa dzun ki fin baa nuken hora waku tso ki pyo goa. Mwamwa numa asa ba jape dzu di bu Yesu we jinni. 35Ami Yohanna wa mbyà abu waji wa tsa ra, m kana zen aji ki cin abu waji wa tsa ra, aji waji waa m dan ra ci aji wajinderi byenbyen. Ami ba dimi m yinu ajinderi byenbyen numa danra ihna dan aji wajinderi byenbyen numa ki cin waa jiji ní zen nde ba Yesu. 36Abu baakara tsa numa ki cin waa jiji ku we dzun ba aji waa be ndi dan ki fin Afa bu Cidon gbogbo numa ra kyoo numa. Be ndi tā aji waji danra, "Beri takabéku bea yo ko dzun­ dzun numa ba." 37Bekà ta ki bye dzun danra, "Pajukun ri mbyà apa waa be waku tso ranu," 38Ki nyaken wakara apa waa beri baku danra Yusufu Arimatiya ra bi zan ki bye waji. Yusufu waji wakara ku ci apa wa bà Yesu yuyu ki cin waa kuna zinzin bu abe Yahudawa. Yusufu ya vo Bilatus danra kuma zen nde ku nde kwan bu Yesu yiku jiji ku nde bani ya. Bilatus zen nde yiku. Ci numa ra Yusufu nde akwan waji ya baku. 39Nikodimu wa ndi kapyen yu bi bye Yesu atsunu ra, ku ba Yusufu kyen dzun ya bye waji du. Ku nde hyen waa beri baku danra muri nde fu kwan bye dzundzun ba aloyi bi bye waji. Be mba nda bu hyen waji zan dipa tswanna. 40Bc ho hyen baa sansan baaji ra mbyā Yesu di ki kiyo a ndeku pen ki bye akya bufyen ci tsadzu waa abe Yahudawa ndi ri tsa numa dzu jinni dzu zo yakubada bi ra. 41Adā dzun ci ki bye waji waa be nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege ra. Be ka shimbi dzun ripye numa so byeri waa be nde fobe apa dzun ji yo fo raba. 42Ki cin waa anyunu waji abe Yahudawa na mbyā dibe so bazo bu anyunu wa ngha nwo ra, be nde Yesu ya jì ya shi. Ashi­ mbi waji ci dzubye numa ba bye waa be kan Yesu kiyo ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\