YOHANNA 2

1Ki fin anyunu wa kwan tsara bena tsa akishe ki Kana wa ki fin jen bu Galili. Ayo bu Yesu ki bye waji du. 2Be ba Yesu kwan ba baa bàku nde ya ki bye akishe waji. 3Waa ajan vin jinni ra, ayo bu Yesu bi dan yi Yesu danra, "Ajan­ be vin jinni ra." 4Yesu dan yiku danra, "Ayo, m bau kwan ke? Anyunu ngha mbaa raba tiri." 5Ayoa dan yi zhen butso danra, "Abu waa kuma dan yini dan ni tsa kata, ni tsa abu waji" 6Ape tukuzun kwan dzun shizhen baa Yahudawa ri tsa butswen wa da aben kiyo ra cina bye waji. Ape tukuzun baaji ko wani ki finbe tsayi wa ji ape wa yabo tswanna ko shizhen. 7Se Yesu dan yi zhen butso hora danra, "Ní ko jape wemu fin tukuzun hora." Be ko jape wemu fin tukuzun baaji mu dada ki tsonbe. 8Waa be wemu tukuzun baaji numa, Yesu dan yibe danra, "Tanma numa ni ko jape baaji baa ki fín tukuzun baaji hora ya yi ata ben." Be tsa numa. 9Waa ata ben ko jape waa Yesu vyin pukanku kan jape anab ra wa numa, ku yia abye waa ajan waji dzuyo bi ba. Ama abe zhen butso hora yinu. Ata ben waji ba anu bu akishe nde 10dan yiku danra, "Kéke beri kapyen ri yi pajukun jan wa sansan, ki nyaken waa bema wa zera hunnu beri yibe ajan wari gban'a kacin ba. Áma buu u nde jan wa sansan yu so hun, se tanma." 11Abu wakara waa Yesu tsa ki Kana ki fin jen bu Galili ra ci abu wa kapyen wa ken nwo waa ku tsa hun. Ku ta hwe bu dia ki bye abu wa ken nwo waji wa­ kara. Abu waji hwa abe baa bàku yi wajinderi ki byea. 12Ki nyaken wakara Yesu ba ayoa, ba bazhenzaa ka ba pajukun baa bàku nwadzu ya ki Kafarnahum. Be ya ci bye waji zan anyunu pyinna. 13Dede waa anyunu wa tsa cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra, Paska ra nga wa tsatsa numa Yesu do don ya ki Urushalima ki cin cinkwan waji. 14Ku ya ki tan wa wa Cidon ku ya mbyà pajukun na ho anabe, ba àdònbe, ba hwankpabe na hwenji. Kukà mbyà pajukun baa na za pukan abèbe na bye atswà. 15Ku tà ju ci tsadzu akpan, ku da gafan pajukun baaji, ba àdòn, ba ana ki cincin kata pwadzu ki fín atan waji. Ku tesu atswà bu pajukun baa na za pukan abè hora ba abè ki cin'a nya cincin kata. 16Ku dan yi zhenti baa na hwenji ba hwankpa hora danra, "Ní ho abu baakara do don kire. Niká nde tan bu Atami kan bye ti ba." 17Waa abe baa bàku mbyà numa, be kyepan ba aji waa be ndi ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Acon bu Atan u ji mbyà mikyinmi kata ra". 18Yahudawa baco baa sen tswen mbyeku danra, "Abu dzun wa ken nwo dzun waa uri tsayi wa tà yii danra ù ken wa tsa abu wakara ci kake?" 19Yesu dan yibe danra, "Ní tswasu atan wa wa Ci­ don wa ci kara hun jinni, m̀ri myi­ ku kasen so don ki fín anyunu tsara." 20Se abe Yahudawa baco baa sen tswen mbyeku danra, "Be nde aju dipa pyinria nwa shizhen hunnu be hun myi ken atan wa­ kara so don. Buu ù danra uri myi kenku so don ki fin anyunu tsara vinni re?" 21Ama aji waa Yesu na zen ki cin atan wa wa Cidon ra kuna kapyo na we diayo, 22Dedé waa ku hu Cidon ka ba doku pwadzu ki shimbi ra, abe baa bàku kyepan ba aji waa ku ndi dan ra, be yi wajinderi ki bye Afa baa nyenye ba aji waa Yesu dan ra. 23Dede waa Yesu ki Urushali-ma ki bye cinkwan bu paska ra, ku tsa abu baa ken pajukun nwo. Ki cin wakara hwa pajukun suu numa yi wajinderi ki byea. 24Ama Yesu fan'a dia yibe ba, ki cin waa ku yi pajukun nu kata, 25Kuri nyaa waa apa dzun ku dan yiku aji ki cin pajukun ba. Ki cin waa aku ba dia ku yì abu wa ki fin mikyin bu pajukun riu kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\