YOHANNA 21

1Ki nyaken wakara Yesu ka mbyā tà dia yi pajukun bua badati baa bàku ayo waa be ki nu jape dzun waa beri baku danra Tibariya ra. Tswi nyaco waa ku tà dia kiyo ra ci kara. 2Anyunu waji Siman Bitrus, ba Toma waa beri baku danra nwu kutswen ra ba Natanailu wa ki finka Kana wa ki fin jen bu Galili ra, ba abe zhenzhen bu Zabadi, ba pajukun badati kwan dzun pyinna ki fin pajukun bua baa bàku katabe na byeri. 3Siman Bitrus dan yibe danra, "Ami ri ya hwān je wa bwan­ bwan." Pajukun badati dan yiku danra, "Ai iri bau kyen dzun ya du." Katabe be pwadzu ya kà kò fo dibe ji kyon. Be nyànyò nyanya abye kyabe ki cin, ko aje dzundzun numa be bwanbe ba. 4Nakyabyea ponpon pyuu numa waa abye na tsa biri biri numa tiri ra, Yesu pwadzu bi pantse nu gobi bu jape waji. Ama abe pajukun bua baa bàku ra ngha mbyà yibe waa ku ci Yesu raba tiri. 5Yesu mbyebe danra, "Zhenzhenmi, ni pan je?" Be dan yiku danra, "Ai." 6Ku dan yibe danra, "Ní ho ndùni nya go kyekye vo wunu bu akò ra, niri pan aje." Be nya ndù waji ci tsadzu waa ku dan ra. Be pan aje ki bye ndù waji kagben dibe Ú don. Be gbe kabe ndù waji we fin akò ba, ki cin waa aje hwe kagben ki fin ndù waji. 7Apa wa hun wa bà Yesu waa Yesu con­ ku kagben ra, ku dan yi Bitrus danra, "Apa wakara ci Cindoi." Waa Bitrus fo aji wakara numa danra ku ci Cindobe ra ku ho tukpa waa ku kyan gbe ho we jinni na tsa butso nwo nyi ra dze dia pen dzu taya ki fin jape. 8Ama abe pajukun badati baa bà Yesu be na fin akò be ya akò bi zan bye waji be gbe hore ndù ra we myi azo je numa. Nde ki bye waa be ci kiyo ra ya ki gondon ki myi naa ba. Nde ki bye waji ya gondon ri zan tsadzu abe dipa tswanna ndo tsara numa vinni. 9Waa be pwadzu ho bebe te jinni ki gondon ki myi numa, be mbyà apyu waa be tuku ba akan­ pyu. Be mbyà be ho je hwàn cin'a ki don ba agan bu borodi. 10Yesu dan yibe danra, "Ni ten ki fin je baa ni pan avonu avonu kara bi." 11Se Siman Bitrus ka­ sen kaya ki fin kò, ku gbe hore ndù ki fin akò webi gondon ki myi. Andù waji ci azo je baa kwakyi kwakyi numa. Aje baaji kwan dzun kata ci dipa tswanna ndo dzundzun ba dipa nyena kyadzwe nwa tsara. Ko waa aje baaji ci suu numa ra, andù kyi dzua ba. 12Yesu babe nde danra, "Ni bi ní gban zoza." Ki fin pajukun bua baaji baa bàku hora, apa dzun wa gban kaa mikyin wa mbyeku aji ki finbe danra ku ci kani re baani. Be yinu danra ku ci Cindo. 13Yesu ya nde gan bu borodi gafan yibe, kukà tsa numa ba aje. 14Wakara ci ayo wa kwan tsara waa Yesu ta dia yi abe pajukun baa bàku ki nyaken waa ku do don ba cindi pwadzu ki bye mbi ra. 15Ki nyaken waa be gbà mbyāa agbu be jinni numa, Yesu mbye Siman Bitrus danra, "Siman nwu bu Yohanna, ù con­ mi kagben bu pajukun baa na kara ri?" Bitrus dan yiku danra, "A, Cindo, au ba diu yinu danra mna con u." Yesu dan yiku dan­ ra, "Ú dzwami zo ki bye àdòn­ mi." Yesu ka mbyā mbyeku wa kwan pyinna danra, "Siman nwu bu Yohanna una conmi re?" Ku dan yiku danra, "A, Cindo, au ba diu yinu danra mna con u," 16Yesu kà dan yiku danra, "Ú za àdònmi." 17Yesu ka mbyā mbye­ ku aji wa kwan tsara danra, "Siman nwu bu Yohanna una conmi re?" Aji waji nà Siman kyin ki cin waa Yesu mbyeku dzwa tsara kata danra kuna con­ ku re ra. Ku dan yiku danra, "Cindo, au yi koke kata nu, au yinu kata sere numa waa mna con u." Yesu dan yiku danra, "Ú dzwami zo ki bye àdònmi. 18Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra, andi gbogbo waa ù ndi ci tiri mafan ra, uri dze tswen u kata ba diu ri ya bye wani kata wa vya hwan u. Ama dede waa uma kan hweton ra, uri ho vou tan don, apa dzun ri tseu diu yo tsetse ndeu ya ki bye dzun wa vyaa hwan u ba." 19Yesu zen aji wakara numa ki cin waa ku tà yi Bitrus tswi aki waa Bitrus ri hu ri yi Cidon hwe kiyo ra. Ki nya­ ken waa ku dan mbyàa aji wa­ kara numa, ku dan yi Bitrus danra, "Ú bàmi." 20Bitrus kā pukan zo ba nya­ ken numa, ku wezo mbyà apa wa hun waa Yesu con ajia kagben ra na nyakenbe nabi. Ku ndi ci te ba Yesu ri ki bye anyunu waa be ndi na kà agbu ra. Ku ndi mbye Yesu danra, "Cindo, akani ri ndeu ri hwenji?" 21Waa Bitrus mbyàku numa ku danra, "Cindo, apa wa ci kara fa?" 22Yesu dan yiku danra, "Mma con wa fanku so numa keke bazo anyunu waa mri kasen ribi ajiu dan ke kiyo? Au de, ú bàmi." 23Aji wakara ka pyo fye ho bye ki fin bandoa danra wé Yesu danra apa wa­ kara wa bà Yesu ra ri hua ba. Ama Yesu dan'a aji dzun numa ba kwaa. Ku danra kuma con wa fanku so numa keke bazo anyunu waa kuri kasen ribi aji bu Bitrus baani kiyo. 24Apa wa bà Yesu waa Yesu zen aji ki cin'a ra, ami ciri apa waji wana dan aji waji na yini ba nu dimi, mkà ciri apa wa ta afa wakara. ī yinu danra aji baa m ta ra ci aji wajinderi byenbyen numa. 25Abu badati baa Yesu tsa suu numa na tiri. Bema dan apa ku ta abu baaji tata ate, ba ate numa kata afa waji ri dua bye waa be ndeku so yo ki fin tswen wakara ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\