YOHANNA 3

1Andi apa dzun wa ciho numa ki fin Yahudawa beri baku danra Nikodimu, ku ci dzundzun ki fin abi bu abe Fa­ risawa. 2Afitse dzun numa ku bi bye Yesu, ku dan yi Yesu danra, "Manu ī yinu danra ù ci apa waa Cidon tson u bi. Apa dzun wari tsaka abu baa ken nwo baa una tsa kara baani, se Cidon ma ba apa waji ma ci bye dzundzun hunnu." 3Yesu dan yiku danra, "Mna dan yiu aji wajinderi byen­ byen numa danra apa dzun wari kàkà ki ndo tson bu Cidon baani se bema mbyā mba apa waji mbamba ripye hunnu." 4Se Nikodimu mbyeku danra, "Apa wama hwe kan ahweton ra be kari tsanini mbyā mbaku ri? Ku kari tsayi wa kasen kaya ki fin bu ayoa jiji be mbyā mbaku?" 5Yesu dan yiku danra, "Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra, apa dzun wari kàkà ki ndo tson bu Cidon baani, se bema mba apa waji ki bye jape ba Denden bu Cidon. 6Apa waa pajukùn ma;mbaku ri, ku ci atu pajukun, ama apa waa Denden bu Cidon ma mbaku ri, ku ci abu Denden bu Cidon. 7Ká yi aji waji ku ken u nwo ki cin waa m danra ci ken be mbyā mbani raba. 8Awò tsayi wa saya ki bye wani kata wa vyaku. Apa tsayi wa fo don'a, ama ku yia bye waa ku sa dzu kiyo nabi ba, apa ka tsayia wa yì abye waa ku sa naya yo ba. Ci numa ba apa waa Den­ den bu Cidon ma mbaku hun!" 9Nikodimu mbyeku danra, "Abu wakara ribi tsanini tsa?" 10Yesu dan yiku danra, "Au wa ci Manu wa ciho numa ki fin zhenzhen Isra'ila ra, ù hwayiu ba aji wa­ kara ba re? 11"Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra ina dan yini aji ki cin abu baa i mbyànu ba zo dii, ama ni panni vo ki bye aji waji ba. 12M dan yini aji ki cin abu baa ki fin tswen kire ni nghani wa pan vo kiyo, tsanini mri dan yini aji ki cin abu wa ki don ní pan vo kiyo? 13Apa dzun wa neya ki ndo Cidon ki don fora baani se Nwu pajukun wa dzu bye waji bi ra maari vinni. 14Ci tsadzu waa Musa ndi ngyo anyo nde tsòn so don ra ci ken be kari nde Nwu pajukun tsòn so don numa du. 15Ki cin waa apa wamà zen nde baku byenbyen numa kú du cindi wa ci kenken. 16"Ki cin waa Cidon con aji bu pajukun baa ki fin tswen suu ra hwa ku tson Nwua wa ngyikan dzundzun tori ra bi jiji apa wama yi wajinderi ki byea kuká hu tsaba nya hwan ba, ama ku du cindi wa ci kenken. 17Cidon tson'a Nwua bi ki fin tswen ki cin waa jiji ku fo Pajukun baa ki: fin tswen akwen ba, ama ki cin waa jiji pajukun baa ki fin tswen bé du nyaco wa nwà­ dzudzu ki byea. 18Apa wama yi wajinderi ki byea beri panbé ku akwen ba, ama apa wama yia wajinderi ki byea ba, akwen panku gbogbo numa ra, ki cin waa ku yia wajinderi ki bye Nwu bu Cidon wa dzundzun tori raba, 19Cinna bu akwen waji ci kara: Abye wa yafan jinni kabi ki fin tswen, ama pajukun con abye wa naken jinni ka abye wa yafan jinni, ki cin waa butsobe ci abu wa baba wa tsatsa. 20Apa wama ci apa wa tsa abu wa baba kata kuri con'a aji bu abye wa yafan jinni ba. Kuri zen'ande kpabi bye wa yafan jinni ba, ki cin waa jiji pajukun beká mbyàyi abu wa baba waa kuna tsa raba. 21Ama apa wama tsa abu wajinderi kata kuri bi ki bye wa yafan jinni ki cin waa jiji pajukun be mbyà yinu danra avo bu Cidon ki bye abu waji waa kuna tsa ra." 22Ki nyaken wakara se Yesu ba abe baa bàku do don ya ki fin jen waa beri baku danra Yahudiya ra. Ku babe ci dzun ki bye waji na tsa pajukun batisma. 23Dede waji Yohanna na tsa pajukun batisma ki finka Ainon na dzubye ba finka Salim, ki cin waa jape ki bye waji suu numa. Pajukun tswàtswi foji wana bibi ki bye Yohanna ki bye waji kuna tsabe batisma. 24Ayo waji be ndi panbe Yohanna hwa tan raba tiri. 25Ayo dzun ayepye wa yeye do ki fin bu abe baa bà Yohanna ba Yahudawa dzun ki cin aji bu adi wa tso nyenye. 26Be bi ki bye Yohanna be dan yiku danra "Manu apa wa ndi duu ki kyan myi bu anu waa beri baku danra Urudon ra, ápa waa ù ndi dan aji ki cin'a ra kuna tsa pajukun batisma pajukun tswàtswi foji wana yaya ki byea." 27Yohanna danra, "Apa ri dukaa abu ba dia ba, se Cidon ma yiku ri. 28Ani ba dini ni tsayi wa zèn numi danra, m cimi Kiristi ba, ama Cidon kapyen tsonmi napyen'a bi. 29Apa wa sen akishe ci anu bu akishe. Ama ajo bu nu bu akishe wa pantse bahun na gon tson jiji ku fo akyu bu anu bu akishe ra, dede waa kuma fo akyu bu nu bu akishe ra kuri mbu mikyin. Ci numa bami, m mbu mikyin ken ra. 30Ci ken ku ne don foji wa yaya ki pyen m kasen ya ba nyaken. 31"Apa wama dzu don bi, ku kagben bu koke kata. Apa wama ci apa wa ki fin tswen kire, ku ci apa wa ki fin tswen. Kuri zen aji bua ki cin abu baa ki fin tswen kire vinni. Ama apa wa dzu don bi ra ku kagben bu koke kata. 32Kuna dan aji yi pajukun ki cin abu baa ku mbyà ba zo dia, ba abu baa ku fo ba tson'a, ama apa dzun pan'a vo ki bye ajia ba. 33Apa wama zen nde pan vo ki bye ajia apa waji zen nde danra Cidon ci apa wajinderi byenbyen numa. 34Ki cin waa apa waa Ci­ don tsonku bi ra na dan aji bu Cidon. Cidon yi apa waji Den­ den bu Cidon cia wa dandan ba. 35Ata Cidon con Nwua ku ho koke kata kwaku ki vo. 36Apa wama yi wajinderi ki bye Nwu waji ku ci ba cindi wa ci kenken. Ama apa wama bàa Nwu waji ba kuri dua cindi ba, kyinna bu Ci­ don ri pan naku ki cin numa yaya ra hun ko nukon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\