YOHANNA 5

1Ki nyaken wakara Yahuda­ wa tsa cinkwan dzun ki Uru­ shalima ci numa ra se Yesu ya ki bye waji. 2A kita dzun ci dzu­ bye ba nu nyakyon àdòn numa ki Urushalima waji. A kita waji beri ba zèn'a ki nu Yahudawa danra Baitaseda. Be da apu wa ngha nwo fo ndo tswanna ki bye waji. 3Apu baaji beri ho pajukun baa dā adō suu numa ri we yo. Pajukun baa gbànzo, ba akashon, ba pajukun baa adibe huhu. [Be wena byeri na ci bazo ayo waa beri kyòn pukan jape waji. 4A nwu tsōn bu Cidon nabi ki bye waji anyunu anyunu na kyòn pukan jape waji. Dede waa bema kyòn pukan jape waji ra apa wama kapyen dzu dzoya ki fin'a ra adoa ri fanku jinni, ko ado waji ma tu nini kata.] 5Apa dzun ado ndeku hwa jinni zan aju didzun kyadzwe nwa tsuntsa. 6Waa Yesu bi zan ki bye waji numa ku mbyà apa waji hwana jinni, kukà yìnu danra apa waji dā adō na jinni rina numa ra. Yesu mbye apa waji danra, "Uri con jiji be nwàdzuu?" 7Apa wa dā adō ra danra, "Manu, m dumi apa dzun ki cinmi wa tswanmi dzoya ki fin kita wakara dede waa bema kyòn pukan jape waji ba. M mana nga jiji m dzu dzo bye jape waji numa se apa dzun sunsun mwamwa numa kapyen­ mi dzu dzoya kiyo ra." 8Yesu dan yiku danra, "Do don ú pen acuu ú foji kyon." 9Mwamwa numa apa waji gban ra, ku pen acua don ku fo dia aji kyon. Anyunu waa Yesu nwàdzu apa waji kiyo ra ci anyunu wa ngha nwo bu Yahudawa. 10Ki cin wakara abe Yahudawa baco baa sen tswen mbye apa wa dò ki bye ado ra danra, "U yìu waa jinna ci anyunu wa ngha nwo ba, waa ù pen acuu tswan na kyen gongon anyunu wa ngha nwo ra? Una tsabai adòn." 11Apa waji dan yibe danra, "Apa waji wa nwàdzumi ra dan ri yimi dan­ ra, m pen acumi m foji kyon." 12Be mbyeku aji danra, "Apa waji wa dan yiu danra, ú pen acuu don, ú foji kyon ra ci kani?" 13Apa waji wa do ki bye ado ra yia apa waji wa nwàdzuku raba. Ki cin waa pajukun mu ki bye waji kagben ki cin wakara Yesu zawi fo dia aji kyon. 14Cifo kwan yo numa Yesu ya du apa waji waa ku nwàdzuku ra ki tan wa wa Cidon. Yesu dan yiku danra, "Wezo ú mbyà, tanma ra ù gban ra! Ci numa ra ú fan abu wa baba wa tsatsa jinni ri. Ki cin waa jiji afyin wa ba kagben wakara kúká duu riba." 15Apa waji ya dan yi abe Yahudawa baco baa sen tswen danra, apa wa nwà­ dzuku ra ci Yesu. 16Ki cin waa Yesu nwàdzu apa waji ki bye anyunu wa ngha nwo ra Yahuda­ wa baco baa sen tswen jo nwo wana tà Yesu fyin. 17Yesu dan yibe danra, "Atami na tsa butso tiri ko nukon, ami ma mna tsa butso numa du." 18Ki cin aji wa­ kara waa Yesu dan kara, abe Yahudawa baco baa sen tswen na nyàku ki vo ki be jiji be bwanku. Ki cin waa ku tsababe adòn bu anyunu wa ngha nwo, ka ba waa ku danra Cidon ci Ataa ra. Wa­ kara tà danra kuna so dia ba Ci­ don mba dzun hun. 19Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra nwu ri tsakaa abu dzun bua bu dia ba. A nwu ri nde zoa hwa jinni ridan numa mbyà abu waa Ataa na tsa ra hunnu kuri ten bea. Ki cin waa abu waa ata ri tsa ra ciri abu waa nwu kari mbyà ku ten bea ku tsa. 20Ki cin waa Ata con Nwua ra, ku tà yi Nwua abu baa kuna tsa ba dia ra kata. Ku kari tà yiku abu baa tsatsa baa ka wakara numa ri yi nwoni ken jinni. 21Ci tsadzu waa Ata hwa yi pajukun baa huhu do don ba cindi ra, ci numa ra Nwua kari yi apa waa kuma con kata cindi. 22Ata Ci­ don ba dia foa apa dzun kwen ba, ama ku nde gben bu kwen wa fofo kata kwa Nwua ki vo. 23Ku tsa numa ki cin waa jiji pajukun kata be yi Nwu waji hwè ci tsadzu waa be yi Ata Cidon ra. Apa wama yia Nwu waji hwè ba, ku yia Ata Cidon hwè ba hun. 24"Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama gon tson fo ajimi, kuma kà yi wajinderi ki bye apa wa tsonmi bi ra ku ci ba cindi wa ci kenken. Aki nwādzu ba cin'a ku du cindi wa ci kenken ra, akwen ka nwādzu ba cin'a ra. 25Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra anyunu nabi ki tiri ki pyen ko dzun tiri ba, san kari m danra anyunu waji zan ra gbogbo numa ra duma waa pajukun baa huhu ri fo kyu bu Nwu bu Cidon. Pajukun baa ma gon tson fo akyu waji beri du cindi. 26Ci tsadzu waa Ata Ci­ don ci ba agben wa yi apa cindi ra, ku yi Nwua agben numa du jiji ku yi pajukun cindi. 27Kukà yi Nwua gben wa fo pajukun kwen ki cin waa ku ci Nwu pajukun. 28Niká yi abu baakara be kenni nwo ba, anyunu nabi ki tiri ki pyen kire waa pajukun baa huhu kata ri fo akyumi, 29beri do don pwa­ dzu ki shi mbibe. Baa ndi na tsa abu wa sansan hora beri pwadzu ba cindi wa ci kenken. Baa ndi na tsa abu wa baba hora beri bi pwa­ dzu bi pantse pyen bu Cidon kuri natenbe. 30"Ami ri tsakami abu dzun ki bye agben bu dimi ba, se vo bu Cidon wa ndi tsonmi bi ra ma kiyo. Mna fo kwenmi ci tsadzu waa Cidon dan yimi ra. Ci numa ra akwen wa fofomi ci coa numa ndafan jinni. Ki cin waa mna tsami abu wa vyami ki mikyinmi ba, ama mna tsa abu wa vya hwan bu Cidon wa tsonmi bi ra. 31"M mana zen aji nu dimi ba adimi, pajukun ri zenbe nde danra ci aji wajinderi ba. 32Ama apa wari zen aji numi ki tiri. M yinu danra aji waa kuna zen ki cinmi ra ci aji wajinderi byen­ byen, 33Apa waji ci Yohanna waa ni ndi tsontson ya byea ku dan yini aji wajinderi byenbyen numa ki cinmi ra. 34"Tàa danra m fan avomi ba abemi yi aji waa apa ri zen ki cinmi vinni ba, ama mna gbè aji ki cin aji waji ra ki cin waa jiji ni du nyaco wa nwàdzudzu. 35Yohanna ci asefon wa mupyu yafan bye, nī zen nde nī fo ajia nī mbu mikyin ba abye wa yafan jinni waji wakara waa ku nde bira titi numa, 36Ama abu badati ki tiri ki cinmi baa sanka aji bu Yohanna dan ki cinmi ra nana numa. Ki dn waa abu baa Atami yimi danra m tsa ra na zen numi, kana tà danra Atami tsonmi ri bi. 37Aku Atami waji wa tsonmi bi ra aku ba dia ku zen aji ki cinmi du, ama ni foni akyua fo raba. 38Nikà pan foni kyua so mikyinni fo raba, ki cin waa ni zenni nde ba aji bu apa waa ku tsonku bi raba. 39Nina hwèn aji ki bye Afa bu Cidon ko nukon, ki cin waa nina so ki mikyinni danra niri du cindi wa ci kenken ki bye Afa waji. Afa waji na zen aji ki cinmi. 40Ama anu waa ní kyan bi byemi jiji ní du cindi ra ni nghani. 41"Ami mna nyami hwe ki bye pajukun ba, 42ama m̀ yini nù danra ni conni Cidon ki mikyinni ba. 43bi byeni ba zen bu Cidon ama ni panmi ba, ama akyan apa dzun rima kyan bi byeni ki bye zen bu dia numa niri kyan panku vo pyin­ na gbogbo numa ra. 44Ani pajukun nina nyà waa jiji ní nya hwè yi dini vinni, Ahwè waa Ci­ don wa ci dzundzun tori numa ri yi apa ra tua ni ba. Ci numa ra niri bi tsanini hunnu yi wajinderi ki byemi? 45"Níká ga ki mikyinni danra ami ciri apa wari nde boni ya dzwa ki pyen bu Cidon ba, ama Musa waa ni nde gbenni zan ki dia ra ri nde boni ri ya dzwa ki pyen bu Cidon. 46Niri ma kyan yi wajinderi ki bye Musa byen­ byen numa, niri kyan ka yi wajinderi ki byemi du, ki cin waa Musa ndi ba dia tā aji ki cinmi du. 47Ama ni yini wajinderi ki bye aji waa Musa ndi tā raba, numa ra niri bi tsanini hunnu ní yi wajinderi ki bye akimi?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\