YOHANNA 7

1Ki nyaken wakara Yesu na kyenkyon ki fin jen wa ki Galili. Ku con'a wa kyenkyon ki fin jen bu Yahudiya ba, ki cin waa Yahudawa baco baa sen tswen na nyà wa bwanku bwan­ bwan. 2Byecen bu Yahudawa waa beri da apu ri ciyo ki dika ra na dzubye wa byenbyen ra. 3Ki cin wakara se abe bavyon bu Yesu dan yi Yesu danra, "U do fan abye wakara jinni ú ya ki Yahudiya jiji pajukun baa bàu baa na bye waji ra be mbyà abu baa ken nwo baaji baa una tsa ra." 4Apa wama con wa dzu zèn kuri tsaa abu yuyu ba. Ú tsa abu baa ken nwo baa una tsa kara ki fa byeya numa jiji ko kani kata ku mbyà ba azo dia. 5(Bavyon'a baaji yibe wajinderi ki byea ba.) 6Yesu dan yibe danra, "Ayo waa Cidon ge ra ngha tsaa raba. Ama buni ki byeni ko ayo wani kata ci abu dzundzun wa sansan. 7Buni fin tswen zeani ba, ama bumi be zemi ki cin waa mna dan abu wa bababe na yibe ra. 8Ani ní yani ki bye cinkwan waji ama bumi mri yami raba hunnu, ki cin waa anyunumi ngha mbaa wa yaya raba tiri." 9Waa ku dan yibe numa ra ku pan abe ki Galili cifo kwan yo hunnu. 10Ki nyaken waa abe bavyon bu Yesu do ya ki bye cinkwan waji ra, Yesu kà do na nyaken kanbebe ya bye cinkwan waji du. Ku yaa numa ki fa byeya gbaya numa ba, ama ku bonbon kyoo numa kaya ki bye waji. 11Yahudawa baco baa sen tswen na nyàku ki vo ki be ki bye cinkwan waji. Bena mbye danra, "Ku kini waji?" 12Pajukun suu numa na byu byùbyú ki cin bu Yesu ki bye waji. Pajukun badati na danra, "Ku ci apa wajinderi." Ama pajukun badati na danra, "M'm, kuna bye pajukun bye­ bye." 13Ama apa wa zèn kaa aji dzun ki cin'a ki fa byeya numa baani, ki cin waa bena zinzin bu Yahudawa baco baa sen tswen. 14Waa be tsa cinkwan mba­ gago numa Yesu do don kaya ki fin tan wa fyen bu, kuna fyen pajukun abu ki byeri. 15Abu wa fyenfyen waa Yesu na fyen ra hwa nwo bu Yahudawa baco baa sen tswen ken tà ken don. Be mbye danra, "Apa wakara kaa makaranta ba, ku tsanini yi abu hwe numa?" 16Yesu dan yibe danra, "Abu wa fyenfyen waa mna fyen ra cia abumi bu dimi ba, ama Cidon wa tsonmi bi ra fyen tà yimi ri. 17Apa wama con wa tsa abu wa vya hwan bu Cidon ajinderi byenbyen numa kuri fè yinu ko abu wa fyenfyen bumi ra Cidon tà yimi ri re, ko m fyen ba agben bu dimi numa re. 18Apa wama zen aji ki bye agben bu dia kuna nyàa hwe yi dia. Ama apa wari nyà hwe yi apa wa tsonku bi ra ku ciri apa wajinderi byenbyen hun, kuna byea pajukun byebye ba. 19Musa ciari apa wa yini don waa Cidon ndi dan yiku danra ku yini raba? Ama ko apa dzundzun numa ki finni wa konka baani. Ci numa ra nina nyà jiji ní bwanmi ki cin ke?" 20Pajukun dan yiku danra, "Awo neu ra, akani na nyari wa bwan u bwanbwan?" 21Yesu dan yibe danra, "M tsa abu wa ken nwo dzwa dzundzun numa abu waji yi nwoni kata ken jinni. 22Musa nde aji bu abuku wa kyukyu hwani ki jinni. (Ama Musa ciari apa wa ndi kapyen pwa nyaco bu abuku wa kyukyu waji ba, ama bayakui ndi kapyen ri tsa numa.) Ci numa ra nina kyu zhen pajukun bukube yo anyunu wa ngha nwo. 23Ani ba dini ni mana kyu pajukun abukube yo anyunu wa ngha nwo ki cin waa jiji níká gbekyan adon waa Musa nuni raba, waa m nwàdzu apa wa dā adō ki fin anyunu wa ngha nwo nina ngo­ ngo bami ra ki cin ke? 24Úká ga pajukun akwen wa rimyi ba, ama ú gabe kwen yo ki bye nyaco wajinderi byenbyen numa nda­ fan jinni." 25Pajukun badati baa ki finka Urushalima mbye aji danra, "Wa­ kara eia apa waa bena nyà jiji be bwanku raba? 26Wezo ni mbyà kuna zen aji ki byeya numa apa dzun wa hwa denku baani. Ko dzun tiri baco baa sen tswen ba­ ndoi mbyàyi danra, ku ci Kiristi ajinderi byenbyen numa. 27Ama cia numa ba, ki cin waa í yinu danra ayo waa Kiristi waji ma bi ra, apa wari yì abye waa ku dzu kiyo bi baani, ama wakara ì yì abye waa ku dzu kiyo bi nu." 28Ayo waa Yesu na fyen abu ki tan wa wa Cidon ra ku zen aji ba gben numa danra, "Ajinderi byenbyen numa ni yìmi nu nikà yi abye waa m dzu yo bi nu. Ama m bimi kyon waji ki bye gben­ tsòn bu dimi ba, apa wa tsonmi bi ra ku ci apa wajinderi byen­ byen numa, apa waji ni yìni ku ba. 29Bumi m yìku nu, ki cin waa m dzu byea bi, kukà ciri apa waji wa tsonmi bi ra." 30Ki cin aji wakara waa ku dan ra, be nyà jiji bé panku, ama apa dzun wa go kaaku vo ki di baani ki cin waa ayo waa Cidon ge yiku ra ngha tsaa raba tiri. 31Ama pajukun suu numa ki bye waji yi wajinderi ki byea. Bena danra, "Ayo waa Kiristi ma bi ra ku kari tsa abu baa dzun baa ken nwo ka abu apa wakara tiri?" 32Farisawa fo pajukun na byu byùbyú ki cin tswi aji baakara ki cin bu Yesu, ci numa abe Fari­ sawa ba avon hora ho nube kwan dzun tson dogori ya jiji be ya pan Yesu bi. 33Yesu dan yibe danra, "Mri bani cifo kire du nyunu pyinna hunnu mri kasen ya ki bye apa wa tsonmi bi ra. 34Niri nyàmi ama niri dumi ba, ki cin waa mri ya ci bye waa niri ya zan kani kiyo ba." 35Yahudawa baco baa sen tswen na zen aji ba dibe danra, "Abye waa apa wakara na danra kuri ya ciyo iri du kaiku bara ci bye wa kini? Ko kuri kaya fin bandoi baa gafan nyana cincin ki fin Helenawa hora jiji ku fyen Helenawa abu? 36A cinna bu ajia waji waa ku dan ra dan ke hun? Waa ku danra iri nyàku ama iri duiku bara, iri kari zan kai ki bye waa ku ci kiyo raba." 37Nde numa bi zan ki bye anyunu wa kennu cinkwan wa kwakyi waa beri da apu ri ciyo ki dika ra, anyunu wa hun waji ra ci anyunu wa kwakyi. Anyunu waji Yesu do don pantse don zen aji ba gben numa danra, "Apa waa ambo jan mana bwanku ku bi bye­ mi ku pan jape ku wa. 38Ci tsadzu waa be ndi tā so ki fin Afa bu Cidon gbogbo numa danra, 'Apa wama yi wajinderi ki byemi jape wari yi apa cindi ra ri gbanyo numa pwadzu ki fin'a.'" 39Yesu na zen aji wakara ki cin Denden bu Cidon waa pajukun baa yi wajinderi ki byea ri du ra. Ayo waji be ngha dube Denden waji raba tiri, ki cin waa Yesu ngha dua hwe ki bye Cidon raba hunnu. 40Ayo waa pajukun fo aji baakara baa Yesu dan ra, pajukun badati ki finbe danra, "Apa wakara ci apa wa da don bu Cidon ajinderi byenbyen numa." 41Pajukun badati danra, "Apa wakara ci Kiristi apa waa Cidon ceku." Ama pajukun badati danra, "Kiristi waji kari dzu Galili bi ri? 42Be danbe ki fin Afa bu Cidon danra, Kiristi ri pwadzu dzu bye atsu bu Dawuda ri dzu ki Baitalami ki cinda bye waa Dawuda ndi ciyo ra ribi ba?" 43Ki cin aji wakara hwa nu bu pajukun gafan nyana cincin ki cin bu Yesu. 44Pajukun con jiji be panku, ama apa dzun wa nde vo goku ki di baani. 45Abe dogori hora kasen ya ki bye abe von ba Farisawa. Abe baco baa sen tswen baaji mbye­ be danra, "Ake tsari ni ndeni ku bi ba?" 46Abe dogori baaji dan­ ra, "I fo foi apa dzun zen aji ci tsadzu apa wakara fo raba." 47Abe Farisawa hora mbyebe danra, "Agbo! Ani du ku puni pupu? 48Apa dzun ki tiri ki fin baco baa sen tswen, ko Farisawa wa yi wajinderi ki byea? 49Ama pajukun baakara baa yìbe adon waa Cidon yi Musa bara, ai be gbe fyin be dibe ki cin ra." 50Nikodimu wa ndi ya bye Yesu atsunnu ra ku ki fin baco baa sen tswen hora du. Ku nde nua don mbyebe danra, 51"Adon bui zen nde waa í ge apa kwen avo waa ī ngha kapyen foi aji dzun ki nua jiji í yi abu waji waa ku tsa raba?" 52Be mbyeku danra, "Au du ù ci apa wa ki Galili? Fon Afa bu Cidon sansan numa ú mbyà be danbe aji danra apa wa da don dzun ri dzu ki Galili ribi ba." [Ki nyaken wakara ko kani kata gafan jinni ya ndoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\