YOHANNA 9

1Dede waa Yesu tsa àfá na nwādzu ki nyaco numa ku mbyà apa dzun waa be mbàku azoa gbàngbàn numa dzu vo ki fin bi. 2Abe baa bà Yesu mbye Yesu danra, "Manu, akani tsari abu wa baba hunnu hwa be mba apa wakara agbànzo ra? Apa waji tsa abu wa baba dzun? Ko ci abu wa baba bu tsua?" 3Yesu dan yibe danra "Cia abu wa baba bu apa wakara hwari hun­ nu be hun mbàku agbànzo raba, kà cia abu wa baba bu atsua ba, Abu wa tsa be mbaku agbànzo ra ki cin waa jiji pajukun be mbyà butso bu Cidon ki di bu abu waa Cidon ri tsa apa waji ra. 4Ci ken í tsa ge butso bu apa wa tsonmi bi ra ba mbwanu avo waa anyunu ki tiri ra. Fitse na nga wa tsetse ra, afitse waji ma tse ra apa dzun wari tsaka butso baani ri. 5Waa m ci tiri ki fin tswen kara, ami ciri byeya wa yafan fin tswen." 6Ayo waa ku zen aji wakara numa se ku tu con ta jinni ku bwa jen ba acon waji se ku ko jen waji waa ku bwa ra ta apa waji ki zoa. 7Ku dan yiku danra, "Ú ya ki bye kita waa beri baku danra Siluwan ra, ú ya tsonye zou kiyo." A cinna bu zèn bu Siluwan ra tà danra, "Atson wa tsontson." Ci numa ra agbànzo waji ya aya tsonye zoa kiyo, azoa tafan jinni ku mbyà bye. Dede waa ku kasen dzu byeri nabi ra, 8abe jo ndoa ba abe baa ndi mbyà foku waa kuna vo avo ra danra, "Wakara cia apa wa gbànzo wa ndi na ci nu nyaco na vo avo raba?" 9Pajukun badati danra, "Ciku!" Pajukun badati danra, "Ciaku ba. Apa wakara dzuku dzudzu azota." Se apa wa ndi gbànzo waji ba dia danra, "M ci apa waji." 10Be mbyeku danra, "Ù tsanini mbyà mbye?" 11Apa waji dan yibe danra, "Apa waa beri baku danra Yesu ra bwa jen tami ki zomi, ku dan yimi danra ḿ ya bye kita waa beri baku danra Siluwan ra, m ya tso zomi kiyo. M̀ ya bye waji gbogbo numa azomi tafan jinni m mbyà bye ra." 12Be mbyeku danra, "Apa waji kini?" Ku danra, ku yia ba. 13Apa waji wa ndi gbànzo ra be ndeku ya yi abe Farisawa. 14Anyunu waa Yesu bwa jen tāku ki zoa ra ci anyunu wa ngha nwo, 15Abe Farisawa du kà mbyeku abu wa hwa hunnu ku du azo wa mbyà bye ra. Ku dan yibe danra, "Ku bwa jen tami ki zomi se m tso zomi m du azo wa yafan jinni wa mbyà bye." 16Pajukun badati ki fin Farisawa danra, "Apa waji dzua ki bye Cidon bi ba, ki cin waa ku kon'a anyunu wa ngha nwo sansan ba." Pajukun badati danra, "Apa waji rima kyan ci apa wa tsa abu wa baba, kuri kyan tsanini ri tsa­ ka abu wa ken nwo wakara hwè numa?" Ci numa ra anube gafan nyana cincin. 17Abe Farisawa hora kà mbyā mbye apa wa ndi gbànzo ra aji danra, "Buu ù dan dan ke ki cin bu apa waa ù dan ku pofan u zou yo ra?" Ku dan yibe danra, "Apa waji ci apa wa da don bu Cidon." 18Yahudawa hora zenbe nde danra apa wakara ndi gbànzo fora hunnu ki nyaken azoa bi tafan jinni ku du zo wa mbyà bye ba. Ci numa ra be ba ata bu nwu waa zoa pofan jinni ra ba ayoa nde bi. 19Be mbyebe danra, "Wakara ci nwuni waa ni danra, ni mbaku agbànzo ra? Ma tsa­ nini kuna mbyà bye tanma?" 20Ataa ba ayoa danra, "Abu waa ī yì ciri ku ci nwui, ī kà ndi mbaku gbànzo dzu fin bi, 21ama ī yii abu wa hwa kuna mbyà bye tanma raba. I yii apa wa pofanku zoa yo ba. Ní mbyeku. Ku hwè ken apa ra, kuri dan yini ba dia." 22Abu wa tsa ataa ba ayoa dan numa ra ki cin waa bena zinzin bu abe Yahudawa baco baa sen tswen. Ki cin waa abe baco Yahudawa ndi ho nube den kwan dzun danra apa wama zen aji ki cin bu Yesu ki byeya numa danra Yesu ci Kiristi beri ten apa waji pwadzudzu ki tan wa wa Cidon. 23Ábu wa tsa ataa ba ayoa danra, "Ku hwè ken apa ra, ni mbyeku aji ba dia." 24Ci numa ra bekà mbyā ba apa waa be ndi mbàku gbànzo dzu fin bi ra nde wa kwan pyinna. Be dan yiku danra, "Ú dan aji wajinderi byenbyen numa yii uma jiji Ci­ don. ī yinu danra apa ra ci apa wa tsa abu wa baba." 25Ku dan yibe danra, "Ko ku ci apa wa tsa abu wa baba re ko ku ci apa wa tsa abu wa sansan re m̀ yimi ba. Abu dzundzun waa ní yi ciri andi gbogbo m ci apa wa gbànzo ama tanma mna mbyà bye." 26Be mbyeku danra, "Ku tsau nini waji hunnu ku pofan u zou yo?" 27Ku dan yibe danra, "M̀ kyan kapyen dan yini aji wakara gbo­ gbo numa ra, ama ni gonni tson fomi ba. Ki cin ke nina con jiji mkà mbyā dan yini tanma ri? Ani du nina con jiji ni bàku?" 28Be tsoku ce, be dan yiku dan­ ra, "Au ciri apa wa bàku, ama bui ī ci baa bà Musa. 29Ī yinu danra Cidon zen aji ba Musa, ama abu apa wakara ī yii bye waa ku dzuyo bi ba." 30Apa waji dan yibe danra, "Agbo! Wakara ci aji wa ken nwo. Apa waji ciri apa wa pofanmi zomi yo, tsanini ni danra ni yini bye waa ku dzu­ yo bi ba? 31Ī yinu danra Cidon ri gon'a tson fo apa wa tsa abu wa baba ba, se pajukun baa ri waku, ba baa ri tsa abu wa we hwan'a hunnu kuri gon tson fobe. 32Mà tswen kan mà tswen aku ra ī fo foi danra apa dzun pofan zo bu apa waa be mbaku gbànzo numa dzu fin bi foraba. 33Apa wakara kuri ma kyan dzua ki bye Cidon bi ba kuri kyan tsakaa abu dzun numa ba." 34Be dan yiku danra, "Au waa be mbau ki fin abu wa baba kyaku kyaku numa una con jiji ú fyen'i bu?" Be kanku pwadzu ki tan wa fyen bu. 35Yesu fo waa be kan apa waji pwadzu ra, se ku nyà panku ku mbyeku danra, "Uri yi wajinderi ki bye Nwu pajukun?" 36Apa waji dan yiku danra, "Cindo, apa waji ci kani waji jiji m yi wajinderi ki byea?" 37Yesu dan yiku danra, "Ù mbyà apa waji gbogbo numa ra. Apa wana zen aji bau kara ciri apa waji." 38Ku danra, "Cindo m yi wajinderi ra." Se ku tu ben jinni ku wa Yesu. 39Yesu danra, "Abu wa ndemi bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji m gafan pajukun zo ji yo. Ki cin waa pajukun baa ri mbyàbe bye bara beri kan pajukun baa mbyà bye. Pajukun baa na so dibe danra bena mbyà bye ra beri kan gbànzo." 40Waa abe Farisawa badati baa ci bye baku ra fo aji wakara numa be mbyeku danra, "Ai du, ī ci gbànzo?" 41Yesu dan yibe danra, "Niri ma kyan ci gbànzo niri kyan cini ba abu wa baba ba. Ama ki cin waa nina danra ni mbyà bye nu ra, abu wa babani pan nani ki tiri cinni."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\