LUKA 11

1Anyunu dzun Yesu ya ki bye dzun yana vo Cidon, waa ku vo vinni Cidon numa, adzundzun ki fin fotson'a hora voku danra, "Cindo andi Yohan­ na fyen tà yi abe baa bàku hora Cidon wa vovo, ai ma, ú fyen tà yii du." 2Yesu dan yibe danra, "Ayo waa nima ribi vo Cidon ra ni danra, 'Atai Ata Cidon wa ki don, i yi zen u hwe Atson u ku bi. 3U ga bujui wa jinna ba wa kyen yii. 4U fan abu wa babai yii tsadzu waa ai fan abu wa baba yi pajukun baa tsai abu wa baba hora. Ka hoi ya ki bye atswe bu Shetan ba.'" 5Yesu dan yi fotson'a hora dan­ ra, "Bé danra apa dzun ki finni ya ki ndo joa ayotsu dan yiku danra, 'Ayoo gbagba, u yimi agan bu borodi kwan dzun tsara numa. 6A jomi dzun bi kami kyon tanma tanma numa ki ndo m dumi abu dzun wa taku kyon baku ba!' 7Bé danra ajou waji ci fin tan dan yiu danra, 'Ka bàmi ba! M tsuken nyakyon gbogbo numa ra, ami ba bazhenzhenmi kata ina nana tan­ ma. Mri do kami don pwadzu bi yiu abu dzun ba!' 8Nī mbyà nini? Mna dan yini ko waa ku hwaa ce bu ajoa jiji ku do don ku yiku bara, ki cin waa ku ci ajoa ra kuri do ki don ku yiku koke kata waa kuna con, ki cin waa ku pan'a tsenni waa ku foji abu waji wa vovo tson tò kiyo ba. 9Ci numa ra mna dan yini, ní vo beri yini, ní nya niri du, ní da vo ki nyakyon, beri pofanni yo. 10Ko apa wani wama nya kuri du, apa wama da avo ki nyakyon beri pofanku yo. 11Akani ki finni wama ci ata nwu, anwua ma voku borodi yo, kuri yiku bàn? Ko ku voku aje yo, ku yiku anyo zanu bu aje? 12Ko ku voku kyenkwin yo, ku nde anē paku ki vo? 13Ani waa ni ci pajukun baa tsa abu wa baba nima yi san hwan wa yi bazhenzhenni fyin mbye Ata Cidon waa ku yi pajukun baa ri voku ra Denden bu Cidon?" 14Anyunu dzun Yesu kan dzu awo wa baba dzun wa yi anū bu apa tsuken jinni pwadzu. Ki nya­ ken waa awo wa baba ra pwadzu ra apa waji na zen aji. Pajukun suu numa nwobe ken jinni. 15Ama pajukun badati ki finbe danra, "Akù bu awo baa baba waa beri baku danra 'Ba'azabul' ra yi Yesu gben ri jiji ku kan dzu awo baa baba kiyo." 16Badati ki finbe na ken mba foku jiji ku tsa abu dzun wa kyahozo dzun wari tà danra avo bu Cidon kiyo. 17Ama Yesu yì abu waa bena ga ki fin mikyinbe ranu. Ku dan yibe danra, "Ko akù wani waa pajukun bua ma gafan dibe ndo pyinna mana ze dibe atswen waji ri tsaa cin ba. Ando waa pajukun baa kiyo ma gafan dibe ndo pyinna mana ze dibe ando waji ri gban gafanfan nya cincin. 18Ando bu Shetan ma gafan dia ndo pyinna mana nuken ba dia, tsanini tson'a ri byendi? Nī dan­ ra akù bu Shetan Ba'azabul yimi ri gben mna kan dzu pajukun awo wa baba ki cinbe. 19In ma ci numa ajinderi danra, mna kan dzu pajukun awo wa baba ki cinbe ba gbentsòn bu Ba'azabul, bandoni na kan dzu awo wa baba ki cin bu pajukun ba gben­ tsòn bu kani? Abe ba dibe ciri pajukun baa ri gafan azo aji waji. 20Ama Cidon ma pan vo ri kiyo hunnu mna kan dzu awo baa baba hora, atson bu Cidon gbàn zan ra ki byeni ra hun. 21"Dede waa apa wa ci ba gben ma ho tswén bufoa mbe voa, mbyā dia mbyámbyà pantse na kon ndoa abu dzun ri goa tswén wa ki ndoa riba. 22Ama apa wa gbān kaku ma dzu bi senku ki di, ma jiku ken, kuri fye hore tswén bufo baa ku kyan ci babe na caco ki cinbe hora, kuri fye ho dukyaa kata gafan jinni. 23Apa wama baani ki byemi ku ci wazemi. Apa wama hoa pajukun bi kwan bye dzundzun bàmi ba, kuna dagban fanbe na nyanya ki hun." 24Yesu danra, "Ayo waa awo wa baba ma pwadzu ki cin bu apa kuri nya abye wa nwenwe jiji ku ya ngha nwo kiyo. Kuma dua abye waa ku ngha nwo kiyo ba, kuri dan ki mikyin'a danra, mri kasen ya ki ndomi waa m ndi dzu yo bi ra, m ya ciyo. 25Se ku kasen ya ki ndoa waji ku ya du ndo waji be za nyere ku kata, a mbyāsan vinni ku ra. 26Ku ya nya pan awo baa baba badati kwan dzun tsupyen baa bakaku, bi baku ci bye waji. Tanma ra apa waji bākā waa ku ndi ci kapyen rari." 27Dede waa Yesu na dan yibe aji wakara numa, awuwa dzun ki fin pajukun suu numa zen aji ba gben numa danra, "Awuwa wa nyefin mbau, a yiu janmyi u ma ra, Cidon ku kwanku kiyo." 28Ama Yesu dan yiku danra, "Ko kani kata wama gon tson fo aji bu Cidon ma tsa abu we hwan bu Cidon ndafan jinni ku fo vya kari!" 29Dede waa pajukun kwan mu ki bye dzundzun ki bye Yesu ra, ku dan yibe danra, "Pajukun baa tanma hora be ci pajukun baa baba, bena nya be mbyà abu dzun wa kyahozo wari ta yibe danra avo bu Cidon kiyo, ama mri tsami abu dzun wa ta numa ba, ma nwādzu ba waa Yunana ndi ta yibe rara. 30Ci tsadzu waa abu wa kyahozo ndi tsa ki cin bu Yunana pajukun baa ki Nineveh mbyà abutso bu Cidon ba azo dibe, ci numa ba Nwu pajukun ki bye pajukun baa tanma. 31Andi akù wa wuwa dzun wa dzu ki nyunupon nana numa bi ki bye akù Solomon jiji ku fo aji wa ci ba zobyen ki nua. Anyunu wa kennu waa Cidon ri fo pajukun kwen ra, awuwa waji ri do ki shimbi pwadzu ba pajukun baa tanma, aji waa awuwa ra ri dan ra, ri be zo bube. Ní mbyà apa wa tsa abu ka akù Solomon bi ra. 32Anyunu wa kennu waa Cidon ri fo pajukun kwen ra, pajukun baa ki Nineveh ri do don pwadzu ki shimbi ba pajukun baa tanma, aji waa pajukun baa ki Nineveh ri zen ra, ri be zo bu pajukun baa tanma, ki cin waa pajukun baa ki Nineveh ndi fo aji bu Cidon ki nu bu Yunana fan abu wa bababe jinni pukan mikyinbe kasen bi bye Cidon. Ní mbyà apa wa tsa abu ka Yunana bi ra!" 33Yesu danra, "Apa dzun baani wari mu pyù nde akwe beku bà jinni, ama kuri nde so ki cin atswà jiji ku yafan pajukun bye ki tan. 34apyù wa ki diu ci ngyi zou, abu dzun ma daa ki zou ba, adiu kata ri ci zo bye wa yafan jinni numa. Ama zou ma ci zo wa baba, adiu kata ri ci azo afitse gyu numa. 35Ci numa ra, u tsa sansan jiji abyeya wa ki diu ra kúká kàn afitse ba. 36Adiu kata ma ci azo bye wa yafan jinni kata abye dzun ko titi numa ma baani ki bye afitse, ribi yafan bye jinni dzwa kini kata ci tsadzu waa apyù ri yafan bye jinni ba gben'a kata dzwau ki di ra." 37Waa Yesu dan vinni aji numa Bafarisi dzun baku nde ku ya gban zoza ki ndoa baku. Yesu kaya ki ndoa ya tuci jiji ku ji buju baku. 38Waa ku mbyà Yesu tsoa voa bá foji buju wa jiji numa ra, anwoa ken jinni. 39Yesu dan yiku danra, "Ani Farisawa, nina tsonye gan nyaken bu azan ba akwe kata, ama afinni ci azo abu wa baba ba nwe wa mwamwa numa." 40Ani ci pajukun baa jeje! Aku Cidon wa mà bye nya­ ken ra, ku màa bye wa ki fin ra riba? 41Ní ho buju wa ki fin azanni ba kweni hora yi pajukun baa tsa hwen, numa ra kokeni kata ri ci nyenye numa ki byeni. 42"Ḿm̀ hunni! Farisawa, abó, ba adón, ba jebyo badati hora nima kpón dzwe nina ten kpon dzun­ dzun kiyo wa Cidon, ama nina tani pajukun abu ndafan jinni ba, ni cini ba acon bu Cidon ki mikyinni ba. San kari ni mbyāsan mikyinni, butso baa sansan baa nina tsa ra, niká fan bè jinni ba. 43Ḿm̀ hunni, Farisawa hora! Ki fin tan wa fyen buni hora nina cé byecu wa ki pyen na ci yo, Ki pyín ndo akù nina con pajukun be nàni jen be yini hwe. 44Ḿm̀ hunni! Ni ci tsadzu ashimbi waa pajukun na kyenkyon ki cin'a be yibe waa ci shimbi ba." 45Adzundzun ki fin baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra dan yi Yesu danra, "Manu, ki bye ajiu waa una dan kara una sinnii sinnini hun." 46Yesu danra, "Ani baco baa na fyen pajukun aji bu Cidon hora du, Ḿm̀ hunni! Nina tse tswan tswen ndanda ndanda numa na ngye pajukun ki cin, ama ani ba dini zenni nde ko titi numa ni hwabe avo kiyo ba, 47Ḿm̀ hunni! Bayakuni ndi bwan pajukun baa da adon bu Cidon, ani ni ho aban na myi sen dn mbibe waji. 48Ani ba dini ni yinu byenbyen numa waa bayakuni bwanbe ri. Ni zen nde ba abu waa be tsa ra, nina myi san dn mbi bu baa da adon baa be ndi bwan ra. 49Ki cin wa­ kara Cidon wa ci ba ayì danra, 'Mri tson pajukun baa da adon ba fotson ya yibe, badati ki finbe beri bwanbe bwanbwan, badati beri tabe fyin.' 50Asa bu pajukun baa da adon wa ndi we ki jinni ra, abwibe panna pajukun baa tanma ki cin. 51Pan avo ki cin bu Habila ba Zakariya waa be ndi bwanku ki yoba bu kyènkyèn ba fin tan wa nyenye ra, mna dan yini ajinderi Cidon ri tsò kwen nube ki cin bu pajukun baa tanma. 52"Ḿm̀ hunni, ani baco hora baa na fyen tà yi pajukun aji bu Cidon! Ni ho abu wa po nu nyakyon waa apa ku yi aji bu Cidon so voni, ani ba dini ni kayani kiyo ba, nikà nghani wa pofan pajukun baa na con wa kaya ra, be kaya." 53Dede waa Yesu do ki bye waji ra, abe Farisawa, ba baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra, zen aji tsaba Yesu baba numa. Bekà mbyeku aji ki cin abu badati suu numa. 54Bena nga be tswaku tswe jiji aji dzun ku fyen dzu ki ndea numa be panku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\