LUKA 13

1Dede wa ci kara ki fin pajukun suu numa pajukun badati kiyo dan yi Yesu aji ki cin bu pajukun badati ki Galili baa Hiridus bwanbe ki bye ayo waa bena tsòn abu na wa Cidon ki vo numa. 2Yesu mbyebe danra, "Buni ki byeni nina ga danra pajukun baa be bwanbe ra, ábu wa bababe kari abu pajukun badati baa ki Galili hunnu be wa tswi fyin wa­ kara hwe numa ra? 3Cia numa ba. Mna dan yini nima pukanni mikyinni bi bye Cidon ba, niri hu tsaba nya hwan numa ci tsadzu waa be hu ra. 4Mna con m kyep­ anni aji dzun yo. Pajukun dzwe nwa tsuntsa ki Siluwan baa kacuru hun bwanbe ra. Nina ga danra abu wa dube ra abu wa bababe hwe kari abu pajukun badati ki Uru­ shalima? 5Cia numa ba! Ani ma nima vyin pukanni bi bye Cidon ba, niri hu tsaba jinni nya hwan numa tsadzu waa be hu ra." 6Yesu dan yibe cinna bu aji wakara danra, "Wa sen da dzun zhen hin tin ki da ndoa. Anyunu dzun ku ya ki da waji ya nya nwa hin bu tin waji, ama ahin waji nwaa ba. 7Se ku dan yi apa wari tsa akpenju ki da waji ra danra, 'Ú mbyà aju tsara tanma mna bi kire jiji m pya nwa hin ra ama m dumi ko dzundzun numa kiyo ba. Ú ge kenku taya hun. Ku ci te tsuken bye azota numa abu ke?' 8Apa wari tsaku akpenju ki da waji ra danra, 'Wa sen ndo, ú fanku jinni aju wakara hunnu, mri kashi ki nwoa vyin pukan jinni m za myi byín we nwoa, 9jiji i mbyà, aju wari bi ra kuma nwa san, kuma nwaa ba hunnu ú dan yimi m ge kenku taya hun.'" 10Anyunu wa ngha nwo dzun bu Yahudawa Yesu na fyen tà yi pajukun bu ki tan wa fyen bu. 11Awuwa dzun ci kiyo ba awo wa baba ki cin'a hwa denku wa kyen­ kyon ki don. Ku na jinni numa zan aju dzwe nwa tsuntsa. 12Waa Yesu mbyàku numa ku baku nde danra, "Awuwa, adou fan u jinni ra." 13Ku nde voa senku ki cin, mwa­ mwa numa awuwa waji gban ra, ku nya zen bu Cidon. 14Baco wa ci cin bu atan wa wa Cidon ra ngongo ki cin waa Yesu nwàdzu apa ki bye anyunu wa ngha nwo­ be. Se baco waji dan yi pajukun danra, "I ci ba anyunu shizhen wa tsa butso kiyo, nima con wa nwà­ dzu ki bye adoni, ni bi ki fin anyunu shizhen ra. Ama anyunu wa ngha nwoi ra cia anyunu waa ni nwàdzu ki bye adoni ba." 15Ci­ ndoi Yesu danra, "Ani pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken! Apa dzun ki finni ri fenfan'a anaa ko jakyia ki pu ku gbeku ya wa jape anyunu wa ngha nwo ba? 16Nwu wa wuwa wakara ci nwuda bu Ibrahim fa, Shetan tseku ba ado hwa jinni zan aju dzwe nwa tsuntsa. Waa m fenfanku jinni ki bye ajù wakara anyunu wa ngha nwo ra, san'a ba?" 17Waa ku dan aji wakara numa pajukun baa na zeku horá tsenni panbe, ama pajukun kata mbu mikyin ki cin butso baa ci ba hwe waa kuna tsa ra, 18Yesu mbyebe danra, "Atsòn bu Cidon dzu kake? M kari nde­ ku hwa ba kake? 19Atsòn bu Cidon we dzun ba ngyi hin dzun waa beri baku danra mustad waa apa nde ya tà da ndoa. Dede waa ku tà ra ku hwe za vo, anyi baa pen don bi wena yo." 20Yesu kana mbyebe aji dan­ ra, "Mri nde tsòn bu Cidon ri mba ba ke? 21Atsòn bu Cidon we dzun ba yist abu wari nde mbu, waa wuwa ma nde we ki fin ambu ambò wa mba bu atsara bu mbu borodi ri hwa yi ambu waji ri ndende kan wa hwehwe suu numa." 22Waa Yesu naya ki Urushali-ma ra, kuna kyenkyon pwadzu ki finka ba ki da ki da baa ki nu nyaco, kuna fyen pajukun bu. 23Apa dzun mbyeku danra, "Cindo, pajukun baa ri nwàdzu hora kenbe ba?" Yesu dan yibe danra, 24"Ní nga ni pi kadzu nu nyakyon wa pipi ra, mna dan yini aji wajinderi pajukun ri con be pi kadzu yo, ama beri tsakabe ba. 25Ki nyaken waa wa sen ndo do don ya tsuken nyakyon ra, ani pajukun baa pantse myi na da vo ki nu nyakyon ra, niri baku nde danra, 'Cindo, ú pofan'i nyakyon yo!' Kuri dan yini danra, 'M yimi abye waa ni dzu yo bi ba!' 26Ki nyaken wakara niri dan yiku dan­ ra, 'Ai bau ji dzun, i bau wa dzun, ù kabi ki finka bui fyen'i abu kiyo!' 27Kuri dan yini ra, 'M yimi abye waa ni dzu kiyo bi ba! Ani ci pajukun baa tsa abu wa baba kata, ní gadi bami!' 28Anyunu waa nima mbyà Ibrahim, ba Ishaku ba Yakubu, ba pajukun baa da adon bu Cidon ki don. Ani beri kanni pwadzu ci myi ki bye wakara niri ku ndekuto dzwan nyi. 29Pajukun badati ri dzu ki nyunupon, badati ri dzu ki nyuzota, badati ri dzu ki rike, badati ri dzu mudu ri ka ki ndo Cidon ki don. Abye waa Ibrahim ba Ishaku ba Yakubu ci kiyo ra. 30Pajukun baa ken niken ri zayo kan pajukun baa kapyen, baa kapyen ri zayo kan pajukun baa ken niken." 31Dede waji Farisawa badati bi ki bye Yesu bi dan yiku danra, "Ú do don kire ya ci bye dzun ki cin waa Hiridus na nga ku bwan u." 32Yesu dan yibe danra, "Ni ya dan yi agye waji danra, 'Jinna ba akyen mna kan dzu awo wa baba ki cin bu pajukun badati, mna nwàdzu badati ki bye adobe, mri foji bu­ tsomi wa tsatsa numa ra hun keke se ma zan anyunu atsara hunnu mri hun ri ken nua.'" 33Yesu ka dan yibe danra, "Ko waa m dan yini aji waji numa ra, jinna, ba akyen, ba azin, ci ken m pan nyac­ omi foji akyon wa yaya ki pyen. Ki cin waa m yinu danra apa wa da adon bu Cidon beri bwanbe ku ki bye dzun ba, se ki Urushalima. 34"Ani pajukun baa ki Uru­ shalima! Ani pajukun baa ki fin­ ka Urushalima! Pajukun baa na da adon bu Cidon nina bwanbe! Fotson baa Cidon gbebe bi ki byeni nina tabe aban! Dzwa panna waa mna con m honi kata kwan bye dzundzun ci tsadzu waa ayo kwìn ri gaho bazhen­ zhen'a kwan bye dzundzun ri gon tsukenbe ba savoa ra? Ama ni zenni nde ba! 35Cidon ri pu­ kan nyaken yi finkani ri kan fu ndoko! Mna dan yini kara niri du kani zomi mbyà riba, se anyunu dzun nima dan ba anuni danra, Akū wa kabi ki fin zen bu Cindoi Cidon ra, wa sansan bu Cidon ku kwanku kiyo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\