LUKA 14

1Anyunu wa ngha nwo dzun numa Yesu ya ji buju lri ndo baco wa ciho dzun numa ki fin Farisawa pajukun ho zo dzwa Yesu ki cin gangan numa. 2Apa dzun waa avoa ba abea kata fànfan bi ki bye Yesu. 3Se Yesu mbye Farisawa hora ba baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra danra, "Àdon bu Cidon zen nde waa i nwàdzu apa wa dà ado anyunu wa ngha nwo, ko ku zen'ande ba?" 4Abye bà­ nde gyu. Se Yesu nde apa wa dā ado waji bi ku nwàdzuku, ku doku ya kyon'a. 5Yesu dan yi pajukun baaji danra, "Apa dzun ki finni ma ci ba jakyi ko ana kuma kòdzu ta fin ashi anyunu wa ngha nwo kuri doa don mwa­ mwa numa ku ya can nwaku pwadzu anyunu wa ngha nwo ba?" 6Pajukun hora aji denbe nu. 7Yesu wezo mbyà waa akyòn badati baa be babe bi hora kapyen ya ceho byecu baa ci bu baco baa ndanda ki pyen cibe kiyo, Yesu dan yibe danra, 8"Apa dzun ma báunde ki bye akishe, ka dzodi kapyen ya ce byecu bu baco ki pyen ciyo ba. Ki cin waa dzun tiri ba, ku ba apa dzun nde waa hwea ka buu ri ki pyen nabi tiri. 9Ki nyaken wakara wa sen ndo ku bi dan yiu danra, 'U do don, u fan byecu yi apa wakara!' Ci numa ra tsenni ri pan u, uri ya nya byecu wa titi ú ken ciyo ri. 10Abu wa san kari ciri dede waa apa ma baunde akishe, uma yara u ya nya byecu wa ki nyaken kata ú tuci kiyo. Ki nyaken wakara apa wa baunde akishe ra, ma bi mbyàu numa kuri danra, 'Ayoo, ne nwādzu bi ci don ki pyen kire.' A hunnu ahweu ri hun mu zo bu pajukun baa kwan­ na jinni na ji buju bau ki dzun ra. 11Ko kani kata wama nde cin'a ki don, beri teku yo kan jinni, ko kani kata wama te cin'a kan jinni, beri teku yo so don." 12Se Yesu dan yi apa wa baku nde ra danra, "Uma tsa cinkwan dzun ko akishe waa uri tsa buju ú ba akyon nde be bi ji, ká ba bazhenzau, ba bavyon u, ba bajou, ba bajo ndou, ba baa sen abu ki vo, ká babe bi kiyo ba. Ki cin waa ki nyaken pajukun baakara ribi baunde baba du. Ma ci numa be tsa ban ton yiu ra hun. 13Ama uma tsa cinkwan se ú ba pajukun baa ísa hwen hora, ba abe akashon, ba abe agbànzo. 14Uma tsa numa, uri du wa sansan bu Cidon, ki cin waa pajukun baakara dube abu dzun ki vobe waa anyunu dzun be baunde ban ton ba. Ci numa ra, pajukun baa ri tsa abu wa sansan we hwan bu Cidon anyunu waa Cidon ri ba dobe ki bye mbi ra, beri pan vokwin wa sansan ki byea." 15Se apa dzun ki fin pajukun baa kwanna na ji buju ki dzun ba Yesu ra, waa ku fo aji waa Yesu dan ra, ku danra, "Apa wama ya ji buju ki ndo tsòn bu Cidon ki don, Cidon ku kwanku kiyo." 16Yesu dan yiku danra, "Ápa dzun ki tiri wana con ku tsa buju wa sansan numa jiji ku ba akyòn nde hwehwe numa be bi ji buju waji. 17Dede waa be tsa mbyà buju be ya ba akyòn baaji nde danra, 'Ní bini ri, be tsa vinni buju kata ra!' i 18Se abe bakyòn bandoa baaji hora ko kani kata na kpa nwo ajinda wa ndanda. Wa kapyen ra dan yi anya ra danra, 'Ami hwēn ada ki vo bu apa dzun ki bye dzun mna con m ya mbyà ada waji, mri dukami nyaco wa bibi ba, gba­ gba.' 19Wa dzun danra, 'Ami hwēn ana baa nane kwan dzun dzwe, m pwadzu na yaya tanma ra kara, m ya mba fobe m mbyà. Mri dukami apyo wa bibi ba, gbagba.' 20Wa dzun danra, 'M gbe awuwa wa ripye ka ndo anyunu pyinna ki kara, ábu wa hwadenmi wa bibi hun,' 21Waa anya ra kasen ya zan bye cindoa numa ku dan yiku abu baa pajukun hora dan ra. Se cindoa ra ngongo cia wa dandan ba. Ku dan yi anyaa ra danra, 'Ú kasen mwamwa numa ya ki pyín, ba nyaco wa ga pyinna, ú ba pajukun baa tsa hwen, ba akashon, ba pajukun baa hu vo, ba abe, ba agbànzo, ú hobe bi.' 22Ki nyaken waa anya ra tsa abu baakara kata numa, ku kasen bi dan yi cindoa danra, 'M tsa vinni koke kata waa ù dan m tsa rara, ama pajukun mu tsukenbe abye raba,' 23Cindoa dan yiku danra, 'Ú ya nyaco kon, ba abyico, ú gbe pajukun bi we ndo jiji ando ku mu tsuken jinni ba pajukun ban numa. 24Abe pajukun baa kyan kapyen m babe nde be nghabe wa bibi ra, apa dzun ko dzundzun numa ki finbe ri ndea bujumi ri go nua ba!'" 25Abi bu pajukun tswàtswi suru­ dudu numa ba Yesu kyen dzun na ya. Yesu vyin pukan zoa mbyàbe numa ku dan yibe danra, 26"Ko kani kata wama bi ki byemi kuma con ku bàmi, kuma conmi ka ataa ba ayoa, ba awaa, ba bazhen­ zhen'a bawunu, ba bawuwa, ba bazhenzaa bawuwa, ba cindia ba, ku ken'a wa bàmi ba hun. 27Ko kani kata wama zen'ande wa fyin ko ku du nyaco bu aki wa bwanku ki cinmi ba, ku ken'a wa bàmi ba hun. 28Akani ki finni wama con ku myi kacuru, kuri gaa aji kapyen ki cin abè waa kuri jì hunnu ku mbyà ko ku ci ba abè wari ken wa myi ken kacuru waji re ba? 29Ki cin waa kúká bi kanku abu waa pajukun bebi vyenku vyon ba, waa bema mbyà ku jo nwo tan ama ku myi ban'a ba. 30Beri bi vyenku vyon danra, 'Mbyà, wandou jo nwo tan wa myimyi fanku te nya­ co!'" 31Yesu na danra, "Akù dzun ma dzu ken ba banuken bua dubu dzwe jiji ku ya nuken ba akù dzun wa nabi ba banuken bua dubu didzun, ci ken se akù waji ku ga hwan sansan ko kuri tsaka wa nuken ba akù waji wakara re. 32Ma cia numa ba, avo waa akù waji ci tiri ki bye wa nana ku ngha zan'a ki byea raba ra, ku gbè fo­ tson ya ki byea jiji be nya nyaco bu vyon wa banban ba dibe ávo ba mbwanu," 33Yesu danra, "Ci numa ki finni apa wama gaadi ba abu baa ku ci baku kata ba, ku ken'a wa bàmi ba." 34Yesu danra, "Àmā ci abu wa sansan fa. Àmá ma vyaa riba, nyaco dzun baani wa mbyāsanku ri, 35Ku cia ba abu dzun ki dia wa tsa cin ki bye jen, ko ki shi jen ko titi numa riba. Beri fare ku nya yaya ki hwan azota numa ki tswen. Apa wama ci ba atson wa fo aji ku gon tson ku fo!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\