LUKA 17

1Yesu dan yi abe fotson'a hora danra, "Ajinderi abu wari hwa yi apa ku tatsu ki nya­ co bu Cidon ri nia wa bibi ba, ama apa waa nwo bu wari yi apa ri tatsu dzu byea bi ra Ḿm̀ hunn'a! 2Apa waji sanfo waa be kyan nde akwīn wa hwa aza tse­ ku ki hwan'a ndeku taya ki zo dzon bu teku, anū waa ku yi ko apa dzundzun numa ki fin baci baaji baa titi baakara ku tsa abu wa baba. 3Ní wa dini sansan! Nwuzau dzun ma tsa abu wa baba u gbeku nde, kuma fan abu wa babaa jinni karara, u fan abu abu wa babaa yiku. 4Ko kuma tsau abu wa baba sen dia dzwa tsupyen anyunu dzundzun, kuma kyen ki byeu ba ndekuto danra 'M karara!' Se u fan abu wa babaa yiku." 5Abe fotson bu Yesu voku dan­ ra, "Cindo, u kwan'i wajinderi kiyo!" 6Cindoi Yesu dan yibe dan­ ra, "Nima ci ba wajinderi titi numa ci tsadzu angyi bu mustad se ni tsayi wa dan yi hin hwìn wakara danra ku gbedzu ya dzu zhen ki fin teku ki bahun kuri tsayi wa gbedzu ya zhen ciyo." 7Yesu mbyebe danra, "Apa dzun ki finni ma ci ba nwu nya dzun ki voa wana naku ne yo, ko kuna zaku ana yo, ayo waa kuma kasen dzu ki da bi ndo ra, ko kuri bi baku nde danra, 'U bi mwamwa numa u ji buju?' 8Ko kuri dan'a yiku danra, 'U mbyā diu u dze tukpau, u tsa buju yimi, buju waji ma byen ra u nde bi yimi, m ji, m wa, ki nyaken wakara hunnu, uri ji buju buu, uri hun wa jan buu.' 9Kuri zen nde dan yi nwu nya ra dan mgbagye ki cin waa ku tsa abu waa ku dan yiku dan ku tsa ra? 10Ci numa bani ki byeni du, nī tsa vinni koke kata waa be ta yini ni tsa ra, ni danra, 'Ai ci anya azota, abu baa be dan yii danra í tsa ra, ī tsa vinni ra.'" 11Waa be pan nyaco wa ya ki Urushalima dzwa na ya numa Yesu na danya ka ki finka baa ki fin jen bu Galili ba finka baa ki fin jen bu Samariya. 12Waa ku kà ki da dzun numa ku du pajukun baa we kon pantse na bye wa nana ki bahun. 13Waa be mbyà Yesu numa be baku nde danra, "Cindoi Yesu u hwi cicii." 14Waa Yesu mbyàbe numa ku dan yibe danra, "Ní ya ki bye abe von ní ya ta yibe adini be mbyà." Waa be kyenkyon na ya numa, se ado kon­ be yafan jinni. 15A dzundzun ki finbe waa ku mbyà ado kon'a fan­ ku jinni numa ku kā pukan cin'a kasen ba nyaken kuna foji ashi bu Cidon wana sheshe ba gben numa. 16Ku bi dzu be pyen bu Yesu na mbu mikyin yiku, aku apa waji ci apa wa ki Samariya. 17Yesu danra, "Pajukun baa m nwàdzube hora be cibe adzwe ba? Pajukun tsunyo badati hora kini? 18Ake tsari apa wa ci kyon dzundzun'a vinni biri na mbu mikyin yi Cidon, badati hora nghabe waa be kasen bi mbu mikyin yi Cidon?" 19Yesu dan yiku danra, "Do don u yau kyon u; wajinderiu nwàdzuu ra." 20Farisawa badati mbye Yesu danra, "Anyunu wani atsòn bu Ci­ don ribi?" Ku dan yibe danra, "Nyaco waa atsòn bu Cidon ribi kiyo ra pajukun ri mbyàbe ku ba azo ba." 21Ci numa ra apa dzun baani waa ku danra, "Atsòn bu Cidon kire ki kara! Ko ki bahun hun! Ki cin waa atsòn bu Cidon ki finni." 22Se Yesu dan yi abe fotson'a hora danra, "Anyunu nabi ki pyen waa niri nya ní mbyà azo anyunu dzundzun numa ki fin anyunu bu Nwu pajukun, ama niri bi dukani mbyà ba. 23Pajukun ribi dan yini danra, 'Ku kire kara! Ku ki bahun,' ama niká yani bye dzun ba, niká bàbe ya ba. 24Ci tsadzu acù ma vyinzo, kuri yi abye don yafan bye dzwadzwa ki jinni ra, anyunu waa Nwu pajukun ribi ra ri ci numa du. 25Ama ci ken m wa fyin ki cin abu badati suu numa hunnu pajukun baa tanma ri nghami. 26Tswi abu baa pajukun ndi tsa dede bu Nuhu ra, ribi tsa numa ki bye anyunu bu Nwu pajukun. 27Dede bu Nuhu ra pajukun na ji, na wa, bawunu foji bawuwa wa banban, bawuwa ka foji bawunu wa banban, keke ya zan anyunu waa Nuhu ka ki fin akò, acù ta jape mu gbanyo bwan ji pajukun badati hora kata. 28Ka ci numa dede bu Lot, pajukun na ji, na wa, bena hwēn abu ti na za pukan vo kiyo, bena zhen hin, bena myi tan. 29Ama anyunu waa Lot do pwadzu ki Sodom dzwa nyaco na ya, se apyu, ba ambu pyu dzu don bi se bwan pajukun kata. 30Pajukun ri tsa numa keke ya zan anyunu waa Nwu pajukun ribi gban zanni jinni tsa pwi ra. 31"Anyunu wakara ma ge apa dzun ki cin tan ki don kuma fan dukyaa ki fin tan, kúká tsaa dia fyin dzwa jinni dan ku ho tswén'a ba. Apa wama ki da kúká tsaa dia fyin wa kasen ya ndo riba. 32Ní hwa mbu mbye awa bu Lot! 33Ko kani kata wama con ku kon cindia wa ki fin tswen wakara kuri nyani cindi wa ci kenken, ama apa wama nde cindia yi aki, beri nwàdzuku. 34Mna dan yini ki fin afitse wa­ kara pajukun pyinna ri na bye acu dzundzun, beri nde dzun­ dzun ri fan dzundzun. 35Bawuwa ribi na hwa kwin ki bye dzun­ dzun beri nde dzundzun ri fan dzundzun. 36"[Pajukun pyinna ribi kan na da na tsa butso, beri nde dzun­ dzun ri fan dzundzun]." 37Abe fotson bu Yesu mbyeku danra, "Cindo abu waji ri tsa bani?" Yesu dan yibe danra, "Abye waa akwan ma hu nayo, abye waa nyifyi ri we yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\