LUKA 18

1Yesu fyen ta yibe cinna bu aji wakara, ki cin waa béna dzwa nde vo Cidon ko nukon, beká ni ba. 2Ku danra, "Ki finka dzun apa wa fo kwen dzun kiyo, ku zin'a zin bu Cidon ba, ku hwaa ace bu apa dzun ba. 3Ki finka waji ra awaki dzun kiyo du, kuna kyen ki bye apa wa fo kwen ra na voku danra, 'U ga­ fanmi akwen yo ba awazemi.' 4Apa wa fo kwen ra ci dede numa ku nghaa wa tsa abu dzun ki cin aji waji. Ama awaki waji nia ba wa kyenkyen ba, se anyunu dzun apa wa fo kwen waji ga aji ki fin mikyin'a danra, 'Ko waa m zinmi zin bu Cidon bara, m hwami ce bu apa dzun bara, 5ama wuwa ra kami ki di kagben na danra m gafanku akwen yo, ci numa ra mri gafan­ ku akwen waji yo jiji ku kana wòmi di jinna ba akyen ba!'" 6Cindoi danra, "Ní fo aji bu apa wa fo kwen wa cia apa wajinderi byenbyen ba, dan ra. 7Tanma numa Cidon ribi gaa kwen we pajukun baa cece bua hora yo, baa na kunde yiku anyunu ba afitse raba? Kuri bi zen nde wa nda ki di wa tsa zabe yo? 8Mna dan yini kuri ga kwen webe yo mwamwa numa. Ama Nwu pajukun ma bi ra kuri bi du pajukun baa ci ba wajinderi ki fin tswen?" 9Yesu dan yiku danra, "Jinna Cidon nwàdzu fin ndo wakara ra. Ku ci nwuda bu Ibrahim du. 10Nwu pajukun bi ki fìn tswen kire ki cin waa ku nya fyò abu wa jan, ku nwàdzuku." 11Bafarisi ra pantse dzundzun'a na vo Cidon, kuna danra, 'Au Cidon, m mbu mikyin yiu, m cimi tsadzu pajukun badati hora ba, baa ji bupyu, baa tsa abu wa rimyi, baa tsa agya hora ba, m cimi tsadzu apa wa pan buwe wa hun raba. 12Ki fin byecen dzundzun mna sennu dzwa pyinna mna ten dzu cin abu waa mna du kata a dzun­ dzun ki fin dzwe na yiu.' 13Ama apa wa pan buwe ra do don pantse bye wa nana numa ki bahun, ku zen'ande ku gbe cin'a ki don ba, ko titi. Ama ku da vo ki mikyin'a danra, 'Ata Cidon, u hwi cicimi, ami ci apa wa tsa abu wa baba!'" 14Yesu dan yibe dan­ ra, "Ki pyen bu Cidon apa wa pan buwe ra do don ya ki ndo rito numa kwen bu Cidon baani ki cin'a, ama cia numa ba apa wà hun raba. Ko kani kata wama nde cin'a ki don beri teku yo kan jinni. Apa wama nde cin'a kan jinni beri gbe doku yo so don." 15Pajukun ho zhen baci baa titi bi ki bye Yesu jiji ku senbe vo ki cin. Dede waa abe fotson'a mbyà numa se be nyabe nde danra beká hobe bi kire ba. 16Se Yesu ba zhen baci baa titi baaji nde danra, be bi ki byea, ku dan yi abe fotson'a hora danra, "Ní fan baci baa titi hora be bi ki byemi niká kanbe sho ba, ki cin waa ndo tson bu Cidon ci bube, 17Mna dan yini aji wajinderi, apa wama pan'a atsòn bu Cidon ki don ci tsadzu nwutishe wa titi ba, kuri kaa ki ndo Cidon ba, ko dzundzun." 18Atsòn kán dzun ki fin Yahudawa mbye Yesu danra, "Manu wa sansan, mri bi tsanini hunnu m du cindi wa ci kenken?" 19Yesu mbyeku danra, "Ake tsari u bami dan m d apa wa sansan. Apa dzun wa tsa abu wa sansan baani se Cidon dzundzun maari vinni. 20Ù yi adon nu: Ka tsa agya ba, ka bwan apa ba, ka vyi vyu ba, ka ge aji be apa dzun ki nu ba, ú yi atau, ba ayou hwe," 21Apa waji dan yiku danra, "Avo waa m ndi d tiri nwutishe mna kon adon baakara kata pan numa keke bibi jinna!" 22Ki nyaken waa Yesu fo aji wakara numa, se ku dan yiku danra, "U ya ho tswén u baa ù ci babe hora kata hwen ji kata, ú ho abèa gafan yi pajukun baa tsa hwen hunnu u bi bàmi. Ci numa ra uri ho dukya buu so ndo Cidon ki don." 23Waa ku fo aji wakara numa ku pe mikyin cia wa dandan ba, ki cin waa ku ci apa wa ci ba abu ki vo suu numa. 24Yesu wezo mbyàku numa ku danra, "Ci ba fyin ki bye apa wa sen abu ki vo ku ka ndo Cidon! 25Rakumi tsayi wa ka pwadzu ki pyo bu abongyi mwamwa kari waa apa wa sen abu ki vo ku kaya ki ndo tsòn bu Cidon ki don." 26Waa pajukun fo numa ra, be mbyeku danra, "Ma ci numa akani ribi nwàdzu ri?" 27Ama Yesu dan yibe danra, "Abu wama kenni apa, ri kennia Cidon ba." 28Bitrus dan yi Yesu danra, "Mbyà, i fan kokei kata jinni bi bàu." 29Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini kara: Ko kani kata wama fan ndo, ko awuwa, ko bazhenza, ko bavyon, ko bazhenzhen, ki cin aji bu Atsòn bu Cidon 30Kuri du vo su, du vo wunu ávo ki myi kire, anyunu wa kyen ku kari du cindi wa ci ken­ ken." 31Yesu ho fotson'a hora kwan dzun dzwe nwa pyinna ya kan­ kan ku dan yibe danra, "Ní mbyà iri ya ki Urushalima ki kara, abu baa baa da don bu Cidon ndi dan dzu nube kata be ta so fin Afa ra, abu baaji ri tsa numa ki cin Nwu pajukun. 32Beri ya nde­ ku dzo pajukun baa yibe Cidon ba ki vo, beri vyenku vyon, beri tàku fyin, beri tu con taku ki di. 33Beri daku akpan, beri bwanku, ki fin anyunu wa kwan tsara kuri do don ki shimbi ba cindi." 34Ama be hwa yibe ba cinna bu aji baakara baa ku dan yibe raba. Aji baaji cibe akon numa, be hwa yibe ba abu waa Yesu dan yibe raba. 35Dati titi numa waa Yesu ku zan ki nu nyakyonka Jeriko numa apa wa gbànzo dzun ci ki nu nyaco ki bye, kuna vo bu. 36Waa ku fo nugban bu pajukun suu numa na nwādzu ra, se ku mbye pajukun abu wa tsa. 37Apa dzun dan yiku danra, "A Yesu apa wa ki Nazarati na nwādzu ri." 38Se apa wa gbànzo waji dan aji ba agben numa danra, "Yesu Nwu bu Dawuda ú hwi cicimi!" 39Pajukun baa tswàtswi baku kyen dzun ra, nyā apa wa gbàn­ zo ra nde danra, "U bande ba anuu." Apa wa gbànzo ra hun ka kwan kyua kiyo gbangban danra, "Au Nwu bu Dawuda, ú hwi cicimi!" 40Yesu pantse jinni dan yibe danra, be ndeku bi. Waa ku bi zan ki bye Yesu numa, 41Yesu mbyeku danra, "Una con m tsau ke?" Apa waji danra, "Cindo, mna con m du zo wa mbyà bye." 42Yesu dan yiku danra, "Ú du azo wa mbyà bye, wajinderi buu nwàdzuu ra." 43Mwamwa numa ku du azo wa mbyà bye. Ku bàku ya, kuna she ashi bu Cidon. Apa wama mbyà­ ku numa kata kuna nya zen bu Cidon. gafan yi pajukun baa tsa hwen. Apa waa mma jiku bupyù mri hwa zaku kiyo sen dia ndo nyena."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\