LUKA 19

1Yesu danya ka ki finka Je­ riko. 2Apa dzun ci kiyo beri baku danra Zakka, ku ci cin bu pajukun baa pan buwe kata, ku ci apa wa sen bu ki vo. 3Kuna con ku mbyà Yesu kende waa ku ci ra. Ku nga nga jiji ku mbyà Yesu ku mbyà kaaku ba, ki cin waa pajukun hwe kagben, aku cia apa wa gongon ba. 4Se ku nde ashò ya ge jinni ki pyen pan hin hwìn neya ci cin'a ki don na ge cin waa Yesu ma bi nwadzu ra ku mbyàku. 5Waa Yesu bi zan ki nwo hin waji ku gbe zoa don numa ku mbyàku ki cin hin ki don ku dan yiku danra, "Zakka mwamwa numa ú dzwa jinni bi, jinna mri ya ka kyon ki ndou." 6Zakka sunsun numa dzwa jinni ku pan Yesu vo pyinna ki ndoa ba mikyin wa mbumbu. 7Waa pajukun mbyà numa, be kya jinu danra, "Ní mbyà Yesu bi ka kyon ki ndo apa wa tsa abu wa baba." 8Zakka do don pantse don dan yi Yesu danra, "Cindo, Cindo, mbyà mri gafan dukyami jinni ndo pyinna m ho ndo dzun 11Waa be gon tson na fo aji wakara numa se Yesu ka mbyā zen cinna bu aji dzun kwanbe kiyo. Dede waji wakara be kyen naben Urushalima jinni ra. Pajukun na ga dan ko Atsòn bu Cidon ri bibi dede waji ba mbwari numa ra. 12Ku dan yibe danra, "A nwukù dzun do ya kyon ki tswen wa nana numa ku ya nya be naku tson yo hunnu ku hun kasen bi ndo. 13Ávo waa ku ngha doa kyon waji raba, ku ba zhen nyaa kwan dzun dzwe nde bi kwan pyen'a, ku yibe naira dzundzun dzundzun ken cin dibe kata. Ku dan yibe danra be pukan vo baku se kuma bi ra. 14Pajukun baa ki tswen ndoa nghaku. Ki nyaken waa ku do yara, be gbè pajukun badati na nyaken'a kan bea ya dan yibe danra, 'Bui iri con'i waa ku na akù ki cin'i ba.' 15"Se nwukù ra waa be ya na vinniku akù kata ku kasen bi ndo. Mwamwa numa ku yibe ba zhen nyaa baa ku ndi yibe abè jiji be dan yiku jape waa be du ki cin'a. 16Ànyaa wa kapyen ra do bi ki byea danra, 'Cindo, naira dzundzun waa ú yimi ra, m vyin pukan vo baku m du jape ki cin'a naira dzwe,' 17Cindoa dan yiku danra, 'M hun, au ci nwu nyami wa sansan, avo waa m mbyà ù tsa butso wajinderi ndafan jinni byenbyen numa ki cin bu abu wa titi ra mri nau tsòn m ba tswen dzwe yiu ki vo ú wezo kiyo,' 18Anyaa wa kwan pyinna ka bi bua danra, 'Cindo, naira waa ù yimi ra, m pukan vo baku, m du jape ki cin'a naira tswanna'. 19Cindoa dan yiku danra, 'Mri nau tsòn m ba tswen tswanna yiu ki vo, ú wezo kiyo'. 20Anyaa wa dzun do bi ki pyen'a danra, 'Cindo, mbyà naira buu waa ù yimi ra, ci kara, m nde den ki bye ayoke kyoo numa nde sou ki hun, m pan tswén u. 21M zinzin u ki cin waa ajiu tsatu kagben. Uri kodzu abu ki bye abu waa ù nde ú ri so ba. Uri ben za ki bye waa u tau ri za kiyo ba,' 22Cindoa dan yiku dan­ ra, 'Au nya wa baba, aji waa u dan dzu nuu ra, mri fou kwen baku uma yinu danra ajimi tsatu kagben, mri kodzu abu waa m ndemi ri so ba, mri ben aza ki bye waa m tami za ri kiyo ba. 23Ake tsari ù ndeú abèmi yibe be vyin pukanmi vo baku ba? Tanma waa m kasen bi ra, cika mri kyan du jape ki cin bu abèmi ra.' 24Se cindoa dan yi zhen nya baa na bye waji ra danra, 'Ní pan naira dzundzun wa ki voa ra don ní nde kwan apa wa ci ba naira dzwe ra ki bye bua.' 25Be dan yi cindobe danra, 'Cindo, ku kapyen ci ba naira dzwe ki voa ra!' 26Se ku dan yibe danra, 'Mna dan yini ko kani wama ci ba abu beri kwanku abu kiyo, apa wama baani ba abu, abu wa titi waa ku ci baku ra, beri panre don ki voa. 27Tanma pajukun baa na zemi be conbe waa m na aku ki cinbe bara, ní pan hobe bi ki pyenmi ní bwanbe.'" 28Ki nyaken waa Yesu dan vinni aji wa ci kara numa, ku foji kyon pan nyaco so cin'a foji wana yaya ki Urushalima. 29Waa ku kyen naben ba Baitafaji, ba Baitanya bye da baa ki cin kwen waa beri baku danra Zaitun ra, ku tson fotson'a kwan dzun pyinna tson. 30Ku dan yibe dan­ ra, "Ní ya ki da wa ki pyenni ra, nima kaka numa niri mbyà nwu jakyi waa be ne fobeku fora ba, sa ci yo. Ní fenku bi baku. 31Apa dzun ma mbyeni danra, 'Ake tsari nina fen nwu jakyi ra?' Ní dan yiku danra, 'Cindoi na con ku tsa butso baku.'" 32Abe fo­ tson baaji ya du koke kata tsa­ dzu waa Yesu dan yibe ra. 33Dede waa bena fen nwu jakyi ra pajukun baa sen ndo mbyebe danra, "Ake tsari nina fen nwu jakyi ra?" 34Be dan yibe danra, "Cindoi na con ku tsa butso baku." 35Be fen jakyi bi ki bye Yesu. Be ho tukpabe byan nya­ ken bu jakyi waji hunnu be nde Yesu sen yo. 36Waa Yesu kyan wi naya numa pajukun ten ho buken ki dibe byan nyaco. 37Dati titi numa waa ku kà ki finka Urushalima waa ku kyen bi zan ki go kwen bu Zaitun ra numa se pajukun baa yi wajinderi ki byea hora jo nwoa foji cucu wa cucu, be she ashi bu Cidon ba akyu wa gbangban numa ki cin abu baa ken nwo baa ku tsa suu numa be mbyà ba zobe ra. 38Be danra, "Aku Akù wana bi ki fin zen u Cindoi Cidon, Cidon ku kwanku wa sansan kiyo! Abye wa ki don ci ba akyin wa we jinni, ahwè ci abu Cidon!" 39Farisawa badati ki fin pajukun dan yi Yesu danra, "Manu, ú nyā bandou hora nde." 40Yesu dan yibe danra, "M dan yini ko bema bande, akwen baa na kara ri gban nu!" 41Waa Yesu dzwá tsonkà numa ku bwan vyin pyu ki cin'a. 42Ku danra, "Ani pajukun baa ki Urushalima jinna mna con ní mbyàyi nyaco wari nde mikyin wa na jinni bi, ama azoni mbyà kaa ba. 43Anyunu nabi ki cin u tiri ki pyen waa pajukun baa ri zeni ribi ge shukwani so yoba, beri konni konkon ri ge tsuken nyaco kata niri pwadzu kani ba. 44Ani ba bazhenzhenni kata, ba pajukun baa ki finka kata beri bwan jini kata. Aban waa be myi kacuru baku ra, beri fanbe ko dzundzun ki cin dzun ba. Beri tsa numa ki cin waa anyunu waa Cidon bi ku nwàdzuni ra, nī mbyà yini ba!" 45Yesu kaya ki tan wa wa Cidon ku kān ho pajukun baa na hwen ti ki byeri ra pwadzu kata. 46Ku dan yibe danra, "Cidon dan ki fìn Afaa danra, 'Beri ba tanmi dan atan wa wa Cidon,' ama ni pukan­ ku kan pyo bàn waa pajukun baa gbanco ri dafye tswén bi yu yo!" 47Ko anyunu wa kini Yesu na fyen tà yi pajukun bu ki tan wa wa Cidon. Abe von baa ciho, ba baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, ba baco baa sen tswen katabe na con be bwan Yesu. 48Ama be du kabe nyaco waa be tsa numa ba, ki cin waa pajukun na gon tson fo ajia waa kuna dan ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\