LUKA 20

2mbyeku danra, "Akani yiu gbentsòn wa tsa abu wakara ri, akani waji yiu gben ri dan u tsabe?" 3Yesu dan yibe danra, "Ami du m ci ba aji wa mbye­ mbye dzundzun numa ni dan yimi. 4Andi Yohanna ri tsa pajukun batisma ra Cidon yiku ri gben re ko pajukun?" 5Se be jo nwo wana ye yepye ba dibe, "Iri bi dan yiku dan ke? Ima dan yiku danra, 'Cidon yiku gben ri' kuri bi mbyei danra, 'Ma ci numa akake tsari ni yini wajinderi ki bye aji bu Yohanna ba?'" 6Beka danra, "Ima dan yiku danra, 'Apa yiku ri gben,' pajukun baa ki fin tswen wakara kata ribi ta bwan'i ba aban, ki cin waa katabe ribi danra, aji­ nderi Yohanna ci apa wa da adon bu Cidon." 7Se be dan yiku danra, "Ko Cidon ko apa yiku ri gben ho i yii ba." 8Yesu dan yibe danra, "Ami du mri dan yimni bye waa m du gben kiyo hunnu na tsa abu wakara ba." 9Yesu dan yi pajukun cinna bu aji wakara danra, "Apa dzun zhen hin anab ki da ndoa, ku bare ada waji yi pajukun baa na tsaku butso akpenju kiyo ra ki vo. Ku do don ya kyon ki tswen dzun nana numa ku kasen bia mwamwa ba. 10Dede waa nwa hin waji byen mbamba wa pya­ pya ra, ku tson nwu nyaa dzun ya du baa na tsaku butso ki da ra jiji be pya nwa hin yiku bani bi ki ndo. Ama be da nwu nya ra akpan dada kanku kasen ya ndo vo nyi. 11Se wa sen da waji ka mbyā tson nwu nyaa dzun ya kpo, beka panku nayo dada ten­ ku fo, be tsa ciku, be kanku ka­ sen ya ndo vo nyi. 12Se wa sen da ra ka mbyā tson anyaa wa kwan tsara ya tiri kpo, aku ma be daku gba tenku fo, be panku taya ki nyaken da waji. i 13Wa sen da waji dan ki fin mikyin'a dan­ ra, 'Mri bi tsanini kara? Mri bi tson nwumi waa mna conku ba mikyinmi kata ya, dzun tiri beri bi mbyà hwea mube ki zo!' 14Ama waa be mbyàku numa be gen ce ba dibe be danra, 'Wa­ kara ciri nwu wari bi jī ada waji kara. í da bwanku jiji ada waji ku kan bui.' 15Se be panku taya ki nyaken da be da bwanku ki bye, Tanma abu waa wa sen da ra ri tsa ba baa na tsaku butso akpenju ra ci kake?" 16Yesu dan yibe danra, "Wa sen ada ra ribi bwan pajukun hora kata ku bare ada waji yi pajukun badati ki vo." Waa be fo aji wakara numa be danra, "Cidon ku be abu kiyo!" 17Yesu webe zo ku dan yibe danra, "Cinna bu aji waa be ta ki fin Afa bu Cidon ra dan ke. Wa danra, 'Aban waa pajukun baa myi tan nghaku ra, ciri aban waa be kasen bi ndeku myi cin pwe bu atan kiyo.'" 18Yesu danra, "Ko kani kata wama kokwi ki cin aban waji kuri tenfo ama apa waa aban waji ma dzu taku ki cin, ri da bwa tsabaku caka numa." 19Dede waa Yesu dan aji wa­ kara baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, ba abe von baa ciho bena con be pan Yesu dede waji ki cin waa be fèyi cinna bu aji waa ku dan ra, ku kapyo webe ki di, ama bena zin mikyin bu pajukun. 20Bena nweku nwenwe waa be panku. Be gbè pajukun weku ki nwobe jiji be tsa tsadzu be ci pajukun baa ri zen nde ba ajia, bena kaku vo ki fin, bé nwenwe pan san aji dzun waa kuma zen daa ki nua be nde vo pan yo, be panku yi baa sen tswen, baa sen tswen be hun ndeku yi Akù. 21Bē kaku vo ki fin mbyeku ce danra, "Manu, i yinu danra, abu waa una fyen tà yii ba ajiu waa una dan ra sansan ki pyen bu Cidon. Uri conu apa dzun ka apa dzun ba. ī yinu danra abu waa una fyen pajukun ra ci nyaco bu Cidon ajinderi byenbyen. 22Sansan í wawe yi Kaisar, ko san'a ba?" 23Yesu pan yì aroho bu aji wa ki fin mikyinbe ranu. Ku dan yibe dan­ ra, 24"Ní nde abè waji bi m mbyà. Acin akù wa kiyo, ba azèn wa kiyo ra ci kani?" Be dan yiku danra, "Acin akù Kaisar ba azèn'a ciri kiyo." 25Se Yesu dan yibe danra, "Ní yi Kaisar abu wama ci abu Kaisar, ní yi Cidon abu wama ci abu Cidon." 26Ki bye aji waa Yesu dan ra, be dube aji dzun waa be nde vo pan yo, be panku ki pyen bu pajukun ki bye waji numa ba. Se nwobe ken ta, ken don ki cin aji waa ku dan yibe ra. 27Abe Sadukiyawa ciri baa zenbe nde danra apa ma hu ra, ku kari do don ba cindi riba. Badati ki finbe bi ki bye Yesu, be mbyeku danra, 28Mamu, ki bye adon bu Musa tā yii ra ku danra, 'Apa dzun ma hu fan awaa jinni bema mbabe nwu ba dibe ba, se nwuza bu nua ku kwan fin'a jiji ku mba nwu yi nwuzaa wa hu ra.' 29Andi pajukun badati ki tiri kwan dzun tsupyen be ci bazhenza fin dzun ba dibe. Wa kapyen ban wuwa be mbabe nwu ba dibe ba, anua dzu ta jinni hu fanku jinni. 30Se wa teku ra kwan fin awa bu nwuzaa waji, awuwa waji ka mbaa nwu yiku ba, anua ka hu fanku jinni, 31Ka ci numa ba wa kwan tsara keke ya zan cin bu wa kwan tsupyen ra, katabe be ban awuwa wakara, be mbabe nwu baku ba, katabe be hu vin­ ni. 32Ki nyaken wakara awuwa waji dzu ta jinni hu du. 33Tanma ra, ú dan yii, anyunu waa Cidon ri ba do pajukun do don ki bye aki ra, awuwa wakara ribi ci awa bu kani ki finbe ki cin waa abe tsupyen hora kata be banku." 34Yesu dan yibe danra, "Pajukun baa ki myi tanma wunu ba wuwa na ban aben ba dibe. 35Ama anyunu wa kyen ra pajukun baa ken waa Cidon ku ba dobe ki bye aki ra beri do don ba cindi wa ci kenken, aji bu aben wa banban ribi baani ki don. 36Beri ci tsadzu zhentsōn bu Cidon beri hube riba, be ci zhenzhen bu Cidon baa Cidon ba dobe ki bye aki. 37Musa dan yafan jinni van numa yii ki fin Afa danra, Cidon ri bado pajukun baa huhu ra do don ki bye aki ba cindi. Ku dan numa ki bye Afa wa zen aji ki cin apyu wana se ki hwan, ama ji tsòn'a byen ba, dede waji Cidon na danra, 'Ami ci Cidon bu Ibrahim, m ci Cidon bu Ishaku, m ci Cidon bu Yakubu.' 38Ku cia Cidon bu pajukun baa huhu ba, ki cin waa ko kani kata na du cindia wa ci kenken ki bye Cidon." 39Apa dzun ki fin pajukun baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon danra, "Manu ajiu waa u dan ra ci coa." 40Ki nyaken wakara apa dzun wa gbankà mikyin mbye Yesu aji baani ri. 41Yesu mbyebe danra, "Tsa­ nini bena danra, Kiristi ci Nwu bu Dawuda? 42Dawuda ba dia ki fin Afa bu Avyon wa tsotso dan­ ra, 'Cindoi Cidon dan yi Cindomi danra, ú tuci go kyekye vo wunumi, 43Pan numa ya zan anyunu waa mri yiu te pajukun baa na zeu ra abe ki cinbe.'" 44Yesu danra, "In Dawuda ba dia ma ba Kiristi danra Cindoa, tsanini kukà ci Nwua ri?" 45Dede waa pajukun suu numa na gon tson fo aji waa Yesu na danra, se Yesu dan yi abe baa bàku hora danra, 46"Ní wa dini sansan ba baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ra. Bena fa ki fin ti na kyen ba bukenbe pan jinni wurududu numa na con jiji bena nabe jen. Be vya wa ci ki byecu bu baco ki pyen ki tan wa fyen bu. Bema tsa cinkwan kata beri tí byecu baa ciho ciho kata ki pyen ri ciyo. 47Bena pan buju pyu ki vo bu bawuwa aki na ji, bena da kanbe pwadzu ki ndobe. Bena dzwa nde gbe aji gon'a gon'a numa, anwe. Beri bi ka fyin wa baba numa kari kata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\