LUKA 21

1Yesu gbè zoa don numa ku mbyà pajukun, se ku mbyà pajukun baa sen bu ki vo nwà abè na we bye atukpe ki tan wa wa Cidon na yi Cidon. 2Ku mbyà awaki dzun wa tsa hwen wa dua abu dzun ki vo ba, ku ho kobo pyinna ya we bye atukpe waji du, yi Cidon. 3Yesu dan yi pajukun danra, "Mna dan yini aji wajinderi abè waa awaki wa tsa hwen ra yi ra, hwe ka abu pajukun badati hora ri kata. 4Ki cin waa pajukun badati hora pyà dzu cin abu waa be ci baku ki vobe titi numa vinni bi yi Cidon, ama awuwa wakara ci awuwa wa tsa hwen, abu wa dati ki voa waa kuri ji, ku kpa mbyā re kata nde bi yi Cidon." 5Pajukun badati ki finbe na vyace ki cin bu atan wa wa Ci­ don. bena zen aji ki cin atan waji be gyaku gyagya sansan numa ba aban baajinderi jinderi numa baa sansan hora. Be kana zen aji ki cin abu waa pajukun na yi Cidon ra. Yesu danra, 6"Abu baa nina mbyàbe hora kata anyunu nabi ki pyen kire waa niri mbyàni ko aban dzundzun numa ki cin bu wadzun ki don ba. Beri bi da gbanbe kata nyanya ki jinni ki cincin." 7Pajukun baaji mbye Yesu danra, "Manu, a dede wani waa abu waji ribi tsa. Ake waji ribi tà yii àmà bu abu waji ri?" 8Yesu dan yibe danra, "Ní tsa sansan apa dzun kúká puni ba. Ki cin waa pajukun suu ribi nde zen­ mi ri pu pajukun kiyo danra, 'Be ci Kiristi! Anyunu bayo ra!' Ama níká bàbe ba. 9Nima fo ata ken wa nunu ba bye myi wa ndedi, nika zinni zin ba, Ki cin waa ci ken abu baakara be kapyen tsa hunnu. Ama bema tsa numa taa danra anyunu wa kennu mba tiri ri raba. 10Atswen dzun ba atswen dzun ri nuken ba dibe, finka ba finka dzun ri nuken ba dibe. 11Bye myi ribi ndedi suu numa, ambo ribi bwan, ado wa dáda gbuu ba tswen numa riko, pajukun ribi mbyà abu badati ki don zinzin numa, ba abu badati baa ken nwo baa ta hwe bu Cidon. 12"Avo waa abu baakara ri ngha tsaa raba tiri, beri panni, beri yini fyin, beri panni ya ki pyen bu baco baa ki tan wa fyen bu, beri honi we tan, beri honi ya ki pyen bu abe akù akù, ba baa sen tswen ki cinmi. 13Anyunu wakara nī du apyo wa nde Aji wa Sansan ki cinmi dan yi pajukun. 14Ama avo waa anyunu waji bia raba, níká ge kyin ga hwan ki cin aji waa niri bi ya zen ki pyenbe ba. 15Ki cin waa mri bi yini ayì, ba aji wa zen yiyi ki nu, waa pajukun baa ri zeni hora ri sun kabe anu bani ba. 16Ama har atani ba ayoni, ba bazhenzani, ba bavyonni, ba ba­ joni beri gbeni hwa fin aji ní kà vo bu baa sen tswen, beri bwan badati ki finni. 17Ko kani kata ri nghani nghangha ki cinmi, 18Ama ajin wa ki cinni ko dzun­ dzun numa ri gbedzu taa ki jinni ba, 19Ní pantse gbangban numa ki cin waa ki cin wa pantse gban­ gbanni ra hunnu niri nwàdzu." 20Yesu na danra, "Ayo waa nima mbyà pajukun baa nuken ma ge shukwa Urushalima shon dzun ra, ri yaa ki pyen kacin riba Urushalima ri dzu hunhun ki jin­ ni. 21Ayo wakara pajukun baa na ki tswen baa ki Yahudiya ra, bé she neya ki cin kwen, pajukun baa na finka Urushalima bé she pwadzu ya, pajukun baa ki da hora béká she bi finka ba. 22Anyunu baakara ci anyunu waa Cidon ri ban pajukun ton yo, jiji ku we ba aji baa Afa dan ra. 23Mè hun! Bawuwa baa ci ba afin ki di, ba baa ci ba baci baa rijan ki vo, ki bye ayo baakara! Pajukun suu numa ri wa fyin cia wa titi ba, ki cin waa Cidon na nakyin ba pajukun baaji baakara. 24Beri ge bwan badati ba gisingiri, badati beri panbe we tan ho gafan we finka cincin cincin. Pajukun baa cibe Yahudawa ba, be yibe Cidon ba, beri gbàn finka Urushalima ri." 25Yesu danra, "Niri mbyà àmà bu abu badati ki bye anyunu, ba ason, ba atswí. Pajukun ki fin tswen wakara kata ri zinzin, bema fo ndekuto bu teku numa akyinbe ri gedzu. 26Pajukun badati ri zinzin ri ko hu, ki cin azo bu baa tswi tswi baa ri ko ki fin tswen kire ra. Ki cin waa abu baa ki don kata ribi ndedi. 27Ki nyaken wakara niri hun mbyà Nwu pajukun nabi ki fin anandi, kuri bi ba gbentsòn ba hwe cia wa dandan ba. 28Ayo waa abu baakara ma jo nwo wa tsatsa numa ní gbè zoni ki don ni mbyà bye hwadon, ní yi danra anyunu mba tiri waa Cidon ku nwà­ dzuni." 29Ki nyaken wakara Yesu dan yibe cinna bu aji dzun danra, "Ní wezo mbyà hin tin ba hin badati sansan. 30Ayo ma mbamba waa beri tswa je ra, ní mbyà ba azoni, ní yi danra acù kone na dzubye ra. 31Ci tsadzu waa niri mbyà abu wa ki fin tswen ri tsa numa ra, ci numa Tsòn bu Cidon na dzubye ba wa bibi ra. 32Ní kye­ pan sansan. Abu baakara ri tsa avo waa pajukun baa tanma ngha hube raba tiri. 33Abye don ba bye jinni ri ji jinni ama ajimi ri jia jinni ba." 34Yesu danra, "Ani ba dini ní tsa sansan, níká fan dini yi buju wa jiji hwe kagben, nina ji na pyenzu, nina wa na pyen, níká bà aji bu abu baa ki fin tswen be hwa mikyinni ku ci pyipyi numa har Anyunu waa Yesu ribi ra kubi geni gege bwa numa ba. 35Anyunu waji ribi ge pajukun ki fin tswen gege bwa numa kata. 36Ko ayo wani kata ní nwe nwo nwenwe ci, nina vo Cidon ku yini gben wa pantse gbangban numa ki cin waa dede waa abu baakara kata ma duni ní gban mikyin ba waa ní pantse ki pyen bu Nwu pajukun." 37Ko anyunu kù wa ki don wani Yesu na ka ki tan wa wa Cidon bu Yahudawa hora, kuna fyen pajukun bu. Afitse ma tse kuri pwadzu ya na cin kwen waa beri baku danra Zaitun ra. 38Ko ponpon wani kata pajukun ri kwan ki tan wa wa Cidon jiji be fo abu wa fyenfyen'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\