LUKA 23

1Baco baa ki pyen baa kwan ki bye dzundzun ra do ki don kata nu dzundzun nde Yesu ya ki pyen bu Bilatus Babuntu. 2Be jo nwo wana dzwa boa ki pyen'a danra, "I pan apa wakara bi ki cin waa kuna nukwan pajukun bandoi cin, kuna dan yibe danra beká wawe yi Kaisar Agustus ba. Kuna danra ku ci Akù Kiristi." 3Bilatus mbyeku danra, "Ù ci Akù bu Yahudawa?" Yesu danra, "U dan ra." 4Se Bilatus dan yi abe von baa ciho hora ba pajukun baa kwan ki bye waji ra danra, "Bumi m mbyàmi bo bu apa wakara ki bye abu dzun ba." 5Ama pajukun zen aji tson atò kiyo baka wa kyan kapyen rari danra, "Apa wakara na fyen pajukun bu panbe mikyinbe yo na nukwan cincin. Ku kapyen jo nwo abu wa fyenfyen avo ki Galili pan numa ban shukwa tswen baa ki Yahudiya kata pan numa keke bi zanzan ki finka kire." 6Bilatus fo aji wakara numa ku mbyebe dan­ ra, "Apa waji wakara ci apa wa ki Galili?" 7Waa Bilatus fo danra Yesu ci apa wa ki fin tswen wa ki vo bu Hiridus ra, ku yibe nde Yesu ya yiku. Ki fin anyunu baaji baakara Hiridus ba dia ki Uru­ shalima du. 8Ayo waa Hiridus mbyà Yesu numa ra vyaku kagben, ki cin waa avo ndi gbogbo kuna fo don bu Yesu kuna con Yesu ku tsaku abu dzun wa ken nwo waa kuri tsa ra jiji ku mbyà. 9Yesu wā aji wa mbyembye suu numa ki bye Hiridus, ama Yesu poanu ba. 10Abe von baa ciho, ba baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ra, pantse na pyen bu Hiridus na dzwa bo bu Yesu ba gben suu numa. 11Hiridus ba banuken hora tsa ci Yesu, be vyen Yesu vyon, be sinniku. Be weku buken wajinderi sansan numa ki di, ki nyaken wakara Hiridus ndeku kasen ya yi Bilatus. 12Andi byecu bu Bilatus ba Hiridus be ci byecu bu apyu ba ambu fyon ba dibe, ama ki bye ayo wakara be ban vyon ba dibe. 13Abe von baa ciho, ba baco badati hora, ba pajukun suu numa Bilatus babe nde danra be kpabi pyen'a, 14Ku dan yibe danra, "Nī nde apa wakara bi pyenmi kire danra ku ci apa wa gbàntswen, ama aboa waa ni dzwa ra, m bà aji waji numa keke ya dzwa myi m panmku ba ada dzun ko titi numa ba. 15Hiridus ma duaku ba ada dzun ba. Abu wa tsa ku ndeku kasen bi ki byei ra, ki cin waa ku daa aji dzun wa ken wa huhu ba. 16Mri daku kpan m fanku yo," 17[Ki bye kwankwan bu Yahudawa ri kwan be baku danra Paska ra beri tsa abu son tswen dzun kiyo waa ko aju wani beri ten apa dzun ki fin baa be panbe we tan ra fanku jinni azota numa.] 18Se pajukun kata nyakyin nu dzundzun gbangban numa danra, "Ní nde Yesu bwan! Ní ten Bara­ bas pwadzu ni fanku yo." 19Bara­ bas ci gbàntswen wa ndi kwan cin ba pajukun badati hwa aken ki finka bwan pajukun ra, ábu wa tsa be ndeku hwa tan ra hun. 20Bilatus ka mbyā zen aji babe kwan yo, ki cin waa kuna con ku ten Yesu pwadzu fanku yo ya. 21Ama be nyakyin danra, "Be nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege! Be ndeku kan!" 22Bilatus ka nde nua don mbyebe aji wa kwan tsara danra, "Apa wakara dani ke? M panmku kwen bu abu dzun wa baba waa ku da kēn waa ku hu ba. Mri daku kpan vinni ni fanku jinni ku ya kyon'a." 23Ama pajukun hora nyakyin ba gbenbe kata. Ko kani kata na danra ci ken be ya kan Yesu. Akyube ne don kagben. 24Se Bilatus zen nde yibe anu be ya tsa abu waa bena con ba Yesu. 25Bilatus ten Barabas ki tan pwadzu yibe. Ku ciri apa waa be vo danra jiji ku ten nwàku pwadzu ra. Ku ndi ciri gbàntswen wa hwa aken ki finka bwan pajukun hunnu be ndi panku hwa tan ra. Ama Bilatus fan Yesu dzo­ be ki vo bé ya tsa abu wana tube baku ra. 26Waa be nde Yesu hwa pyen naya ki nyaco numa, be shon ba apa dzun beri baku danra Siman apa wa ki finka Kurane, ku dzu da nabi ki Urushalima. Be pan­ ku teku nu bayo nde ahin wa shon gege senku ki cin'a danra kú bà Yesu ki nyaken. 27Pajukun suu numa na bàku ki nyaken. Bawuwa badati ki fin­ be na shen aki kundekuto naku ki nyaken. 28Se Yesu vyin pukan zo mbyàbe numa ku dan yibe danra, "Ani bawuwa baa ki Uru­ shalima níká shenni akimi ba, ama ni shen aki bu adini ba bazhenzhenni. 29Anyunu nabi ki pyen kire pajukun ribi danra, 'Bawuwa baa ken mba, bawuwa zakenku, ba bawuwa baa nwu ma foa myibe raba, afyin bube ri sanfo ka bu bawuwa baa ci ba zhenzhen ki vo.' 30Ayo wakara pajukun ri vo cin kwen hora danra, 'Ni kò be tsuken'i, beri vo age hora danra, Ní hoi yu!'" 31Se Yesu dan yibe danra, "Abu waa pajukun na tsa ba hin wa tashuma numa kara, hin waji ma nwe beri tsaku nini hun?" 32Be ho pajukun baa gbanco kwan dzun pyinna ya kwan ki di bu Yesu jiji be bwanbe ki bye dzundzun. 33Waa be kyen zan ki cin age dzun waa beri baku danra, "Koko cin bu apa," be nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege kiyo. Pajukun baa gbanco kwan dzun pyinna hora be nde dzun kan ki vo wunua. Wadzun be ndeku kan ki vo sua. 34Yesu danra, "Ata, u fan abu wa bababe yibe, ki cin waa be yibe abu waa bena tsara ba." banuken hora da abaadzwin ki cin tukpaa jiji be ho gafan yi dibe. 35Pajukun pantse na byeri na weku zo, abe baco Yahudawa hora vyen gbe nyi baku ki di. Bena danra, "Ku nwàdzu pajukun badati, in apa wakara ma ci Kiristi Nwu bu Cidon ajinderi byenbyen waa Ci­ don ceku cece, kú nwàdzu dia dzwa jinni!" 36Abe banuken hora ka tsaku awò du. Be bi ki pyen'a na con be yiku jape anab wa ban­ ban ku wa. 37Be dan yiku danra, "Uma ci Akù bu Yahudawa aji­ nderi ú nwàdzu diu!" 38Ki cin hin waa be ndeku kan yo ra, be ta abu kiyo danra, "WAKARA CI AKÙ BU YAHUDAWA." 39A dzun­ dzun ki fin pajukun baa gbanco kwan dzun pyinna hora mbye Yesu aji bu para numa danra, "Áu du Kiristi ba? U nwàdzu diu bai kata dzwa dzundzun mana." 40Ama wadzun nde nua don nyaku nde danra, "Au ko azin bu Cidon numa uri zin u ba? Ai kata aji dzundzun tsei ri. 41Ama ami bau, aju tsei ki dn waa ina pan vokwin bu abu wa babai waa i tsa, ama apa wakara tsaa abu wa baba dzun ba." 42Se ápa wa nya nwuzaa nde ra vo Yesu danra, "Yesu u kyepan bami dede waa uma pan tson u ra" 43Yesu dan yiku danra, "Mna dan yiu aji wajinderi jinna ù bami d dzun ki paradais." 44Dede waa anyunu zan ki yoba bwa numa ra, fin tswen kata na tsuken jinni gyu numa keke ya zan asho tsara. 45Tukpa waa be dzo ge gafan atan wa wa Cidon baku ra kyi gafan jinni pyinna. 46Yesu bānde gbangban numa danra, "Ata, mna hu we ki vou ki kara!" Maari waa ku dan numa ra se ku ken nwo, 47Waa cin bu banuken hora mbyà abu waa ku tsa ra, ku nya zen bu Cidon danra, "Ase aji­ nderi apa wakara ci apa wa san­ san wari tsa abu we hwan bu Cidon!" 48Pajukun baa kwanna bye waji kata jiji be mbyà abu wari tsa ra, waa be mbyà abu wa tsa ki bye ba azobe ra, be da vo ki mikyinbe numa kasen ya ndo. 49Abe bajo bu Yesu ba azo mbyàyi kata kwan ba bawuwa baa dzu ki Galili baku kyen dzun bi ra, be pantse na bye wa nana ki bahun na mbyà abu baa tsa ra. 50Apa dzun wa ki fin Yahuda­ wa baco baa sen tswen, azen'a danra Yusufu, apa wajinderi byenbyen sansan numa. 51Bua avoa ba abea baani ki bye aji waa be den ki cin bu Yesu ba abu waa be tsaku raba. Ku ci apa wa ki finka bu Yahudawa dzun waa beri baku danra, Arimatiya. Ku nde zoa hwa nya­ co na bazo tson bu Cidon. 52Ku ya ki bye Bilatus ya voku danra, ku yiku kwan bu Yesu. 53Se ku ture kwan bu Yesu dzwa jinni, ku penku ba akya bufyen, ku ndeku ya ki shimbi waa ku pwa ki cin aban waa ku ndi pwa soso, bē ji fobe aki dzun kiyo fo raba. 54Anyunu waa Yesu hu ra ci anyunu Jumma anyunu waa Yahudawa ri mbyā tswénbe kwan dzun mbyā dibe soso nakyabyea ci anyunu wa ngha nwobe. 55Bawuwa baa dzu ki Galili kyen dzun baku bi ra, be bà Yusufu ki nyaken ya mbyà shimbi waji. 56Ki nyaken wakara be kasen ya ndo kyonbe ya mbyāsan tswén baa nufyin san­ san numa ba abyu baa nufyin sansan numa. Nakyabyea ra be ngha nwo tsadzu waa adòn dan ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\