LUKA 24

1Bawuwa baa ya nya abyu wa nufyin sansan numa jiji be ya pa kwan bu Yesu ki dia ra, anyunu Lahadi wa ci anyunu wa kapyen ki fin byecen, be na dodo ponpon pyuu numa abye na tsa biri biri numa tiri ya ki shimbi. 2Aban waa andi banuken hora nde be tsuken nu shi waji kiyo baku ra, waa be zan ki bye waji ra be mbyà aban waji gandzu taya kankan. 3Be kaya ki shimbi waji ama be mbyàbe kwan bu Yesu ba. 4Waa be ci bye waji na ga aji numa mwa­ mwa numa be wezo mbyà pajukun pyinna pantse na gobe kara, tukpa bufyen ki dibe na zun nyanya numa. 5Azin pan bawuwa baaji se be tu ben jinni ki pyen bu pajukun hora. Pajukun hora mbyebe danra, "Ake tsari nina nya apa wa ci ba cindi ki shimbi? 6Yesu baani kire, ku do ba cindi ra! Ní kye­ pan ba aji bua waa ku ndi dan yini avo waa ku ki tiri ki Galili ra, waa ku ndi danra, 7Nwu pajukun anyunu dzun beri nde­ ku hwenji yi pajukun baa tsa abu wa baba, beri ndeku kan ki cin hin wa shon gege, kuri hu, ama anyunu wa kwan tsara kuri do ki don ba cindi." 8Bawuwa hora kyepan ba aji waa ku dan yibe ra, 9be do ki cin mbi ra kasen ya dan yi abe baa ri bà Yesu kwan dzun dzwe nwa dzundzun ba pajukun badati be dan yibe abu wakara wa tsa ra. 10Bawuwa baaji azenbe danra, Mariyamu Magadaliya, ba Yuwana, ba Ma­ riyamu ayo bu Yakubu, ba bawuwa badati baa babe ya ki dzun ki bye abe fotson bu Yesu Kiristi, be dan yibe aji wakara kata. 11Ama abe fotson bu Yesu na ga danra, ko aji wa nya hwan azota, be yibe wajinderi ki bye aji waji ba. 12Se Bitrus nde ashò ya dzwa ki shimbi waji, waa ku ya zan yo numa ku kan jinni dizo ki shimbi waji ku mbyà adòn tukpa bufyen waa be ndi nde penku kiyo ra ken ciri ki kankan numa vinni. Se ku do kasen ya ki ndo na ga aji ki cin abu wa ken nwo wakara wa tsa ra. 13Anyunu waji waa Yesu do ki shimbi ra, pajukun baa bàku ba mikyin dzundzun kwan dzun pyin­ na pan nyaco dzwa na ya ki da dzun waa beri baku danra Imwasu. Nde ki Urushalima ya bye waji zan lamba atsupyen. 14Waa be kyenkyon ba dibe naya numa bena vyace ba dibe ki cin abu baa tsa ra kata. 15Waa be ki fin ace wa vyavya ba dibe ki nyaco naya numa, se Yesu ba dia kpasun bi dube kyen bye dzundzun babe naya. 16Ama be mbyà yibeku waa ku ci Yesu ba. 17Yesu mbyebe danra, "Nina vyace ke ba dini dzwa co nabi ra?" Se be pantse jinni gbe tsuken azobe ki cin kata, 18A dzundzun ki finbe apa pyinna hora, waa beri baku danra, Kiliyo­ bas ra mbyeku danra, "Au dzun­ dzun u vinni ciri akyon ki Urushalima wa yiu abu baa tsa ki fin anyunu baakara ba?" 19Ku mbyebe danra, "Akake waji tsari kiyo?" Be dan yiku danra, "Aji wa ki cin bu Yesu apa wa ki Nazarati. Ki pyen bu Cidon ba ki pyen bu pajukun kata ku ci apa wa da adon bu Cidon wa ciho numa ki bye aji wa zenzen'a ba butso wa tsatsaa. 20Baco bandoi, ba abe von, ba baco badati baa ri fo kwen tesuku dzo Bilatus ki vo jiji ku foku kwen bu aki, se be ndeku kan ki cin hin wa shon gege. 21Bui ki byei i lolo mikyin'i so danra ku ciri apa wari penre zhenzhen Isra'ila don. Ki nyaken wakara jin­ na anyunu wa kwan tsara kara waa abu waji tsa. 22Bawuwa ba­ ndoi badati baa ya ki cin mbi waji aponpon pyuu numa ra kasen bi dan yii aji wa ken'i nwo, 23danra be mbyàbe kwan'a ba. Se be kasen bi danra zhentsōn bu Cidon ta dibe yibe danra, Yesu do don ba cindi ra. 24Se ki fin bawunu hora, badati ki finbe ya ki shimbi waji ya mbyà abu kata ci tsadzu waa bawuwa hora bi dan yii ra, ama be mbyàbe Yesu ba dia ba." 25Ku dan yibe danra, "Ani bawunu ni jeje kagben, mikyinni nda kagben ní yi wajinderi ki bye aji kata waa pajukun baa da adon dan ra! 26Cia ken waa Kiristi ku kà ki fin fyin baakara ki nyaken hunnu ku du hwe ba?" 27Se Yesu dan yibe aji waa be ta ki fin Afa bu Cidon zan myi van numa yibe. Ku jo nwoa avo ki cin abu baa Musa ta ki fin Afa, ba abu baa baa da adon badati kata dan ki cin'a. 28Be kyen naben gon da waa bena ya kiyo ra, Yesu tsa tsadzu kuri nwādzube nwādzudzu numa, 29se be hwa denku be bàku baba jiji ku babe ci byebe, Be danra, "Ú mbyà anyunu ko ra, dati titi numa afitse ri tsetse ra kara, ú na jinni bai kire jin­ na." Se ku zen nde babe na jinni ki bye dzundzun. 30Waa ku babe ci dzun na ji buju numa, ku nde gan bu borodi ku pya nde wa sansan we yo, ku koken gafan jinni yibe. 31Azobe tsa piri numa be mybàyi ku, ki nyaken wakara ku janbe ki zo. 32Se be dan yi dibe danra, "Mikyin'i kyan tà yii waa i mbyà yiku ba, dede waa ku kyan na zen aji bai ki nyaco na pofan afiri aji baa be ta ki fin Afa bu Cidon ra". 33Ki bye ayo wakara numa be do don kasen ya ki Urushalima. 34Be du abe fotson dzwe nwa dzundzun kata, ba pajukun badati babe ki bye waji. Be dan yi pajukun baa kwan dzun pyinna hora danra, "Ajinderi Cindoi Yesu do ba cindi ra, ku ta dia yi Siman!" 35Se abe pajukun baa kwan dzun pyinna hora dan yibe abu wa tsabe ki nyaco ra Bekà dan zan myi yibe abu wa tsa ki byebe dede waa Yesu koken gafan borodi be mbyàyi ku danra ku ci Yesu ra. 36Dede waa pajukun baa kwan dzun pyinna hora na dan yibe aji wakara numa, tsa biri numa se be wezo mbyà Yesu ba dia pantse finbe ci kara, ku dan yibe danra, "Ní ho kyinni we jinni." 37Azin panbe yi dibe na vonvon, bena ga dan ko ci nwutsōn bu Cidon be mbyà. 38Yesu dan yibe danra, "Ake tsani ri mikyinni gedzu numa, Ake tsari nina ga aji wangyi wan­ gyi numa ki fin mikyinni. 39Ní mbyà vomi ba abemi ci kara, ní go vo ki dimi ní mbyà, nwutsōn bu Cidon baani ba awi ba ake tsadzu waa m ci kara ba." 40Dede waa kuna dan yibe numa se ku ta yibe voa ba abea. 41Nwobe ken jinni pyi be mbu mikyin, zanga mikyin waa be mbu hwe kacin ra, hwa be zenbe nde yi wajinderi danra ku ci Yesu ba. Se ku mbyebe danra, "Ni ci ba buju dzun wa jiji kire hun?" 42Se be nde aje wa kan­ kan dzun nde yiku, 43Ku dzwan ki pyenbe du zobe, 44Ki nyaken wakara kata ku dan yibe danra, "Aji baakara kata ci aji bumi waa m ndi dan yini avo m bani ci tiri ki dzun. M ndi dan yini danra abu baa Musa ta ba abu baa abe baa da don bu Cidon ta so ki jinni, ba afa bu Avyon wa tsotso ki cinmi ra se nima tsa vinnibe kata ya dzwa myi." 45ki bye wakara numa hunnu ku hun pofanbe azobe yo waa bé hwayi ba aji baa ki fin Afa. 46Ku dan yibe danra, "Be ta aji so fin Afa numa danra, Kiristi ri wa fyin anyunu wa hwa tsara kuri do don pwadzu ki shimbi. 47Beri dan yi pajukun jiji be fan abu wa bababe jinni, be pukan mikyinbe bi ki bye Cidon. Beri dan yibe danra ki fin zen bu Yesu Cidon ri fan abu wa bababe ri yibe. Beri kapyen nde aji waji wakara yi pajukun baa ki Urushalima hunnu be hun ri nde aji waji da gban nya ka pyo ko kini kata ki fin tswen. 48Ani ciri pajukun baa mbyà abu baakara nu ba zoni, nī fonu ba tsonni. 49Ami ba dimi mri tson nuge bu Atami ge ra bi yini. Ama ní ci finka Urushalima wawe kiyo ya zan anyunu waa beri yi abyon ri dzu hwadon bi ki cinni ra." 50Ki nyaken wakara Yesu ho baa bàku hora pwadzu ki Uru­ shalima ya zan ki finka Baitanya. Waa be ci kiyo ra Yesu ho voa ki don pya nde wa sansan webe ki cin. 51Dede waa kuna pya nde wa sansan webe yo numa, tsa biri numa vinni Cidon nde Yesu neya ki hwadon ki ndoa. 52Be waku, be kasen ya ki Urushalima ba mikyin wa mbumbu hwehwe numa cia wa dandan ki nu ba. 53Be ci gban ki tan wa wa Cidon ko nukon na she Cidon ki byeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\