LUKA 4

1Yesu do kasen dzu ki nu nú bu Urudon bi ba Denden bu Cidon mu ki fin mikyin'a suu numa. Denden bu Cidon neku ndeku kaya ki fin pon ngha vyon dzun numa. 2Ku ci bye waji zan anyunu dipa pyinna, Shetan na con ku byeku. Yesu jia ba, ku waa ba, ki fin anyunu baaji baakara. Ki nyaken wakara ambo tsaku ji cia wa dandan ki nu ba. 3Se Shetan bi duku a dan yiku danra, "Uma ci Nwu bu Cidon ajinderi byenbyen, u dan yi aban wakara ku kan borodi" 4Yesu dan yiku danra, "Cidon dan ki fin Afaa danra, 'Buju ciari maari vinni abu waa apa ku ji ku du cindi kiyo ba.'" 5Shetan ndeku ne yaya ki don nana numa ki bye waa ku tsayi wa mbyà koke kata kiyo. Mwa­ mwa numa tsadzu be me zo numa ku tà mbyāa yiku koke kata wa ki fin tswen ra, 6Ku dan yiku danra, "Gben bu fin tswen wakara, ba hwea kata be ba yimi ki vo, mri tsayi wa nde yi ko kani waa mma con. 7Tanma, uma tu ben jinni ki pyenmi uma wami, mri fan koke kata yiu ki vo." 8Yesu dan yiku danra, Cidon dan ki fin Afaa danra, "Uka wa abu dzun ba, se Cindou Cidon maari vinni." 9Ki nyaken wakara Shetan ka ndeku ya ki cin mbwi bu tan wa wa Cidon. Shetan dan yiku danra, "Uma ci Nwu bu Cidon ajinderi byenbyen, u pen dzu ta jinni. 10Ki cin waa Cidon dan ki fin Afaa danra, 'Kuri tson zhentsōn'a bi jiji be kon u!' 11Cidon ka danra, 'Zhentsōn'a baaji ri pan u, ki cin waa jiji uká bi da abe ki bye aban u tenfo ba'" 12Yesu dan yiku danra, "Ci­ don dan ki fin Afaa danra, 'Uka ken mbafo Cindou Cidon ba!'" 13Ayo waa Shetan dzu vinni nya­ co waa ku dzu kata ku byeku ku dukaa nyacoa bara, ku gadi baku fanku apyo hunnu. 14Ki nyaken wa ci kara Den­ den bu Cidon nde Yesu kasen ya ki Galili ajia gban nya fye ho tswen baa na shukwa abye waji jinni ra kata. 15Ku fyen tà yi pajukun abu ki tan wa fyen abube, Pajukun kata yiku hwe. 16Yesu ya ki Nazarati abye waa be tswan gbanku kiyo. Ku kaya ki tan wa fyen abu anyunu wa ngha nwo ra. Ku kā do don pantse don jiji ku hwèn aji. 17Be nde Afa bu Ishaya apa wa da adon ndafan nde yiku. Ku pofan Afa ya shonshon ki bye waa Ishaya dan kiyo danra, 18"Denden bu Cindoi Cidon ki cinmi, Cidon cemi danra jiji m dan yi pajukun zhen shon Ajia wa Sansan. Ku tsonmi tson jiji m ya dan yi anya hora danra, beri fenfanbe jinni ki bye aju. Pajukun baa gbànzo, m pofanbe azobe yo, pajukun baa na wa fyin ki vo bu pajukun m nwàdzube du. 19Ḿ da don dan yi pajukun aju waa Cidon nde so danra, kuri nwàdzu pajukun ra." 20Ki nyaken wakara se ku pen afa waji nde kasen yi baco wa sen butso, ku kasen tucia jinni. Kata pajukun baa kwanna tan wa fyen abu waji weku zo. 21Ku dan yibe danra, "Jinna aji wa­ kara dzu ra ajinderi, nī fonu numa ki tsonni." 22Pajukun kata mbu mikyin baku. Katabe kata anwobe ken jinni ki cin aji wa sansan waa ku dan dzu nua ra. Be mbye dibe aji danra, "Apa wakara cia nwu bu Yusufu ba?" 23Yesu dan yibe danra, "Ajinderi m yinu danra, niri bi kapyó wa­ kara numa wemi ki di danra, 'Abongyi kwa nwo apa fan nwoa jinni'. Kata abu baa i fo danra, u tsa ki Kafarnahum ra, ú tsa ki finka buu kire du!" 24Mna dan yini aji wajinderi, "Apa wa da adon pajukun baa ki finka bua ri zenbe nde baku ba. 25Ní gon tson m dan yini aji wajinderi ni fo. Andi gbogbo dede waa Iliya apa wa da adon na tsa butsoa ra, bawuwa aki suu numa wena fin zhenzhen Isra'ila. Acù ho voa don gadi ba wa tata zan aju tsara ba she, dede waji ambo wa ciho numa bwan ki fin tswen kata. 26Cidon tson'a Iliya ya ki byebe ba. Ama ku tsonku ya finka Ze­ rafat wa ki fin jen bu Sidon, ki bye awaki dzundzun tori numa vinni kiyo. 27Ki bye ayo waa Elisha na tsa butso bua ra, pajukun baa dā ado pyu suu numa wena fin zhenzhen Isra'ila, ama apa waa ado pyua fanku jinni baani, se Naama vinni wa dzu ki Suriya bi." 28Pajukun kata baa ki tan wa fyen abu ra, ngo­ ngo ba aji wakara ken ra ko nukon. 29Be do don tswa suku pwadzu ki finka, be zareku numa keke yaya ki cin mbwi bu akwen waa be myi finkabe ki cin'a ra, jiji be tesuku taya jinni ki bye ponshi. 30Ama ku kyen­ kyon'a numa pwadzu ki fin pajukun ya dia yo. 31Ki nyaken wakara Yesu ya ki finka Kafarnahum ki fin jen wa ki Galili. Kuna fyen pajukun bu ki fin anyunu wa ngha nwo. 32Pajukun kata nwobe ken ta ken don, ki cin nyaco bu wa fyenfyen'a ci ba gben. 33Ki tiri ki fin tan wa fyen abu numa apa dzun ki finbe wa ci ba ajon wa baba ki cin'a da ndekuto ba gben numa danra, 34"Au Yesu apa wa ki Nazarati. I bau kwan ke! Ko u bi wa bwan'i bwanbwan? Ami yiu nu, u ci apa wa dzu bye Cidon bi!" 35Yesu nya jon wa baba waji wana neku ra nde danra, "Bande ba nuu mwa­ mwa numa, ú pwadzu ki cin bu apa wakara!" ajon wa baba waji gbe apa waji yaya ki don ndeku ta jinni du zo bu pajukun kata gbuu numa ki pyenbe. Ku pwadzu fo dia aji kyon, ama ku ten'aku fo ba, ko dzundzun. 36Nwo bu pajukun kata ken jinni. Bena dan aji ba dibe danra, "Agbo! Wakara azo ke hun? Apa wakara ajia ci ba gben, ba hwe, kuna kan dzu ajon wa baba pwadzu." 37Aji bu Yesu gban nya fye ho bye kata ki fin tswen. 38Yesu do ki tan wa fyen bu, ku ya ki ndo Siman. Awo da avyo bu Siman wa wuwa ta jinni, adia sepyu gbaa numa. Be dan yi Yesu danra awuwa waji foa vya ba. 39Se Yesu ya pantse cin­ naa, ku nya adia wana sepyu ra nde kú be jinni. Mwamwa numa awuwa waji gban do don tsabe buju yo. 40Waa anyunu ri nde nua tswa jinni numa, pajukun baa dā ado tswàtswi ba bazhenzhenbe be hobe bi bye Yesu. Ki fin pajukun baa dā ado hora kata Yesu sen ko kani avo ki cin, ku nwadzube ki bye adobe. 41Badati ki finbe hwe­ hwe numa ajon wa baba na pwa­ dzu ki cinbe, bena da ndekuto danra, "Au ci Nwu bu Cidon." Ku nyabe nde ku zen'ande yibe be ponu zen aji ba. Ki cin waa be fe yinu danra, ku ci Kiristi. 42Dede waa abye yafan jinni tsa wa numa Yesu pwadzu ki finka ne pon kaya ki fin pon ngha vyon, Pajukun ndeku nayo nyanya be bi duku, waa be bi duku ra, be conbe waa be fan daaku pyo ko titi numa riba. 43Se ku dan yibe danra, "Ci ken m ya dan yi pajukun Aji wa San­ san bu tson bu Cidon ki don ki finka badati du. Ki cin waa wa­ kara ciri butso waa Cidon gbemi danra m tsa hun." 44Se ku foji Aji bu Cidon wana dandan ki fin tan baa fyen abu ki Yahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\