LUKA 5

1Anyunu waa Yesu pantse ki kyi nú waa beri baku danra, Janisarati ra, pajukun suu numa na pi dibe. Ko kani kata na sun ku pi nwādzu ya ki bye Yesu, kú fo aji bu Cidon waa Yesu na dan yibe ra. 2Ku wezo ku mbyà akò kwan dzun pyinna bàna nú ama basenjibe pwadzu yana tso san andùbe. 3Ki fin akò pyinna hora adzundzun kiyo ci bu Siman. Yesu kaya ki fin'a ku vo Siman danra, "U ya akò waji kpasun ya ki pyen titi numa." Yesu tuci ki fin akò waji na fyen pajukun bu. 4Waa ku zen vinni aji numa ku dan yi Siman danra, "Ya akò waji kpasun yaya ki fin zo dzon ki bahun, u we ndu ki byeri jiji u pan aje." 5Siman dan yiku danra, "Cindo, avo ana afitse ī nga nga ī ni, ī pan'i abu dzun ba, ama mri bà nuu m ya we ndu waji," 6Be we ndu waji be pan aje baa kwakyi kwakyi suu numa, andù ci tsadzu ri ge kyu­ kyu. 7Bajobe na fin akò bube ki bahun, Siman pyabe vo danra be bi tsazabe yo. Be bi ba akò bube, kata akò pyinna hora mumu ba aje kata, har akò na nga wa dzu sese ki jinni. 8Waa Siman Bitrus mbyà abu wa tsa numa ra, ku dzu be jinni ki pyen bu Yesu ku dan yiku danra, "Cindo, ú gadi bami, ki cin waa ami ci apa wa tsa abu wa baba!" 9Aku Siman ba pajukun baa na fin akò baku ki dzun ra kata anwobe ken jinni ki cin aje wa hwea hwea numa be pan ra. 10Ci numa ba abe bajo bu Siman du, Yakubu ba Yohanna bazhenzhen bu Zabadi. Yesu dan yi Siman dan­ ra, "Ka zin u azin ba, nde kire ya pyen uri bi pan pajukun." 11Be ya akò nde ya bà ki nu gobi, be fan koke kata jinni bà Yesu. 12Anyunu waa Yesu ci ki finka dzun numa, apa wa dā ado pyu ki finka waji, ado waji ji tsaba dia kata. Waa apa waji tazo mbyàku numa ku voku danra, "Cindo, uma zen nde m yinu u tsaka wa nwàdzumi ki bye adomi wakara." 13Yesu ndafan voa goku ki di dan­ ra, "M zen nde ra, ú nwàdzu ki bye adou ra!" Mwamwa numa ado fanku jinni. 14Yesu nuku don danra "Pan nuu, ka dada dan yi apa dzun ba. U ya nde diu tà yi abe von baa ciho ú nde san hwan buu waa ado fan ù jinni ra teyo bani ya ci tsadzu waa adon bu Musa nu don ki cin'a ra jiji pajukun be mbyà ba azobe." 15Ama ajia foji wana yaya ki pyen kwankwan kiyo ki fin tswen kata kagben wa ndi kapyen. Pajukun suu numa foji wana bibi ki byea jiji be fo ajia, ku nwàdzube ki bye adobe du. 16Ama Yesu tsa mbwa kaya ki fin pon ngha vyon ya dzwa nde ki byeri. 17Anyunu dzun numa waa Yesu na fyen abu, abe Farisawa badati, ba abe manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon be tu cina bye waji. Be dzu ki finka cincin cincin ki bye jen bu Galili bi. Badati dzu finka baa ki bye jen bu Yahudiya ba finka Urushalima bi. Agbentsòn bu Cidon ba Yesu ci bye dzun­ dzun kuna nwàdzu pajukun ki bye dobe. 18Pajukun badati tswan apa dzun wa hu vo, hu abe ki bye akyakpa bi. Bena con be ndeku kaya ki fin tan waa Yesu ci kiyo ra, bé nde hwaku ki pyen'a. 19Ama pajukun mu pi tsuken bye kata ra, nyaco dzun baani waa be pi kaya ki byea, se be tswanku nde ne ki citon tan ki don. Be pyin citon waji titi jiji be du apyo waa be nde apa wa dā ado ra dzo pwadzu kiyo ba akyakpaa kata du Yesu ki jinni ki pyen'a. 20Waa Yesu mbyà tswi wajinderi waa pajukun hora ci baku numa ku dan yi apa wa dā ado ra danra, "Ayoo, m fan abu wa babau yiu ra." 21Abe Farisawa ba abe baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon na dan ki mikyinbe danra, "Wakara akani waji kara na zen aji tsaba zen bu Cidon numa ra? Apa dzun wari fan abu wa baba bu apa yiku baani, se Cidon dzundzun vinni!" 22Yesu yi aji waa bena ga ki fín mikyinbe ranu, ku mbyebe danra, "Nina ga aji ke numa ki mikyinni? 23A wani tutu kari waa m dan yi apa wa hu vo, hu abe ra danra, m fan abu wa babaa yiku ra, ko m dan yiku danra, ku do don ku pen byenaa ku kyenkyon? 24Tanma numa m ta yini danra, Nwu pajukun ci ba gben wa fan abu wa baba bu pajukun baa ki fín tswen wakara yibe." Se Yesu dan yi apa wa hu vo, ba abe ra danra, "Mna dan yiu, u do don u pen byenau foji kyon ki ndou." 25Mwamwa numa ku do don du zobe kata ki pyenbe penre byenaa fo dia jikyon ki ndoa, yana she Cidon. 26Pajukun baaji kata anwobe ken jinni, avobe ba abebe hu ta jinni kata. Adibe na vonvon, bena she ashi bu Ci­ don danra, "Jinna i mbyà abu wa ken nwo ra!" 27Ki nyaken wakara waa Yesu pwadzu ki finka ra, se ku mbyà apa dzun waa beri baku danra, Lawi kuna pan pajukun buwe. Ku dan yiku danra, "U bàmi." 28Lawi fan koke kata jinni, ku do don bàku. 29Ki nyaken wakara Lawi taku kyon wa kwakyi numa ki fin ndoa. Pajukun baa ri pan buwe suu numa ba pajukun badati tuci babe na ji buju ki dzun. 30Fari-sawa ba baco baa ri fyén pajukun aji bu Cidon hora be foji ndenwi wana nwinwi. Be mbye baa bà Yesu danra, "Tsa­ nini ni zen nde na ji buju ki dzun ba baa pan buwe, ba pajukun baa tsa abu wa baba?" 31Yesu dan yibe danra, "Pajukun baa ci ba wa rito ri nyabe apa wa sen hyen ba, se pajukun baa dā ado. 32Bumi m bimi waa jiji m nyà pajukun baa na so dibe kagben ra, be pukan mikyinbe bi ki bye Cidon ba, ama m bi jiji bu pajukun baa tsa abu wa baba, m babe nde be pukan mikyinbe bi ki bye Cidon." 33Be mbyeku danra, "Abe baa bà Yohanna ri sennu suu numa, ba ndedzwa wa dzwadzwa. Ka ci numa ba abe baa ri bà Farisawa hora, ama buu bandou foji buju wana jiji, ba ajan wana wawa." 34Yesu mbyebe danra, "Ni tsaka wa dan yi bajo bu anù bu akishe be sennu, waa anù bu akishe babe ci tiri dzun? 35Anyunu dzun ki tiri nabi ki pyen dede waa bema panre nù bu akishe yara hunnu be hun ri sennu." 36Yesu dan yibe cinna bu aji dzun ki kara danra, "Akani ri kyiya abuken wa ripye ri, ku nde be bye apyo bu abuken wa riko? Apa wama tsa numa ku geya tsaba buken wa ripye rara. Tukpa wa ripye ra, ri wea ki dzun ba wa riko raba. 37Akani ri ko ajan byon ri, ri wo fin akwìn wa riko? Apa wama ko ajan byon wo fin'a kuma na zan anyunu pyinna numa ajan waji ri ndende kyi gbanfan akwìn waji jinni ri fa dzu du jinni kata azota numa ki tswen. Akwìn waji kata ka gbàn tsaba nya hwan numa azota hun. 38Ama apa ri wo jan byon ki bye akwìn wa ripye wa gbāngbān numa. 39Apa wama wa jan abakya ra, kuri zen'ande ku wa byon'a riba. Kuri ga danra, abakya ra san kari."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\