LUKA 7

1Ki nyaken waa Yesu dan vinni ajia kata kà pajukun ki tson ra, ku do kaya ki finka Ka­ farnahum. 2Acin bu banuken wadzun anwu nya bua waa kuri con zen'ande bara, ado daaku hwa jinni kuna nga aki wa huhu. 3Waa acin bu banuken ra fo aji waa pajukun na dan ki cin bu Yesu ra, ku gbe baco baa sen tswen badati ki fin Yahudawa ya ki bye Yesu. Kuna con be ya voku ku bi nwàdzu nwu nya ra ki bye ado wa duku ra. 4Be bi ki bye Yesu be voku bàvo kiyo danra, "Apa wakara ken waa u tsazaku yo. 5Ki cin waa kuna tsazai yo ki finkai, atan wa fyen abu bui ra, ku myii ri yo." 6Yesu do babe kyen dzun ya. Ávo waa Yesu ngha zan'a ki ndo waji raba, acin bu banuken waji tson bandoa badati ya du Yesu ki nyaco danra, "Cindo, uká biu ba, ki cin waa m kenmi waa ukà ki fin ndomi ba. 7Ábu wa tsa ami ba dimi m mbyà dimi danra m kenmi wa bi kaa ki byeu bara hun. Ama ú zen aji ba anu azota kire, anwu nyami waji ri nwàdzu ki bye ado wa duku ra. 8M dan numa ra ki cin waa m ci vo bu baco baa dzun ki pyen, ami ka ci ba banuken badati baa ki vomi ki nyaken du. Ci numa ra, mma dan yi wa dzun danra, 'U ya,' kuri ya, mma ba dzun nde dan, 'Ú bi,' Kuri bi. Mma dan yi anyami danra, 'U tsa abu wakara numa,' kuri tsa." 9Waa Yesu fo aji wa dzu ki nu bu apa wakara numa anwoa ken jinni. Ku pu­ kan zo mbyà pajukun suu numa baa na baku kyenkyon ki dzun hora. Ku dan yibe danra, "Mna dan yini kara, ko ki fin zhenzhen Isra'ila ma m du fomi apa dzun wa ci ba wajinderi fora ci tsadzu apa wa ci kara ba." 10Bando bu cin soja baa ku gbèbe bi shon Yesu ki nyaco ra, be kasen ya dzwa ndo be mbyà nwu waji adia yafan jinni van numa kata ra. 11Cifo kwan yo titi numa Yesu ya ki finka dzun waa beri baku danra Nain. Abe baa bàku ba pajukun badati suu numa baku kyen dzun ya, 12Ku kyen naben tsonkà jinni numa, be mbyà pajukun tswan kwān pwadzu ki finka nabi. Apa waji wa hu ra, ci nwu wa wunu dzundzun tori numa bu awaki dzun waa anua hu fan bàku ki vo. Pajukun suu numa ki finka do gbuu numa pwadzu baku kyen dzun. 13Waa Yesu mbyà awuwa ra numa, ku hwi eieia, ku dan yiku danra, "Ka ku ndekuto ba." 14Waa Yesu zan ki bye akwān waji ra ku pan akyakpa, pajukun baa tswan a kwān waji ra pantse jinni. Ku dan­ ra, "Ayoo, mna dan yiu danra, U do don". 15Akwān waji do don ci don. Ku jo nwo aji wa zenzen ku ndeku yi ayoa. 16Azin pan pajukun hora kata. Bena she zen bu Cidon na yiku hwe danra, "Apa wa da adon dzun wa ci ba hwe kwakyi numa pwadzu ki fin'i ra!" 17Aji ki cin bu Yesu ba abu waa ku tsa ra gban nya fye ho bye kata ki fin jen wa ki Yahudiya, ba tswen baa na shukwaku jinni hora kata. 18Abe baa bà Yohanna dan vinni aji bu baa tsa ra kata yiku. 19Ku bā pajukun pyinna ki fin baa bàku hora nde, tsonbe tson ya ki bye Cindoi jiji be mbyeku danra, "Au ciri apa waa Cidon danra kuri tsonku bi ki fin tswen ra re, ko iri ci bàzo apa dzun ken wari bi?" 20Dede waa apa hora bi ki bye Yesu ra, be dan yiku danra, "Yohanna wa tsa batisma tson'i danra i bi mbyeu danra, 'Au ciri apa waa Cidon danra kuri tson bi ki fin tswen wakara re, ko iri ci bàzo apa dzun ken wari bi?'" 21Ayo waji Yesu na nwàdzu pajukun suu numa ki bye adobe tswi tswi. Pajukun baa ci ba ajon baa baba hora Yesu kan dzube pwadzu ki cinbe. Pajukun baa gbànzo ku tafanbe azobe yo, be mbyà bye. 22Yesu dan yi apa pyinna hora danra, "Ní yani kyonni. Ní ya dan yi Yohanna abu baa ni mbyà ba zo dini, ba aji waa ni fo ba tson dini. Pajukun baa gbànzo na mbyà bye, pajukun baa avobe ba abebe huhu na kyenkyon, pajukun baa da ado pyu, na nwàdzu ki bye adobe, pajukun baa kan tson na fo tson, pajukun baa huhu na do don ba cindi ki bye aki. Pajukun baa ci zhen shon bena dan Aji wa Sansan bu Cidon na yibe fo. 23Apa wama taa atsu ki bye ajimi ba, wa san­ san bu Cidon ku kwanku kiyo!" 24Ki nyaken waa fotson bu Yo­ hanna baa kwan dzun pyinna hora kasen yabe ra, Yesu foji aji wana dandan yi pajukun baa kwan bye waji hwehwe numa ra ki cin bu Yohanna danra, "Andi waa ni ndi ya ki bye Yohanna ki hwan ra ni ndi ya mbyà atswi apa wani? Ni ndi ya jiji ni ya mbyà abyen waa awo ri saku ndedi ra? 25Ni ndi ya jiji ni ya mbyà kake? Ko ni ndi ya jiji ni ya mbyà apa wa mbyādi ba tukpa wa ba abè? Ní gon tson ni fo, pajukun baa ri mbyādi ba tukpa baa ci ba abè, ba baa ri ci byecu bu vya hora be na ndo akù baa ndanda. 26Ama ni ndi pwadzu ya rá, ni ndi ya jiji ni ya mbyà kake? Ni ndi ya jiji ni ya mbyà apa wa da adon bu Cidon? Numa ajin­ deri, ama mna con m dan yini danra, ku kagben bu abe baa da adon bu Cidon suu numa! 27Yo-hanna ciri apa waa Cidon dan aji ki cin'a be ta ki fin Afa danra, 'Wezo ni mbyà, mna tson fotson kapyen na pyen u riya bazou kuri ya mbyāsan nyaco so ge cin u.'" 28Yesu dan yibe danra, "Ki fin pajukun baa bawuwa mba kata apa dzun wa ka Yohanna ba hwe baani. Ama ko ma nwu wa titi numa ki ndo Cidon, ku ka Yohanna ri ba hwe." 29Pajukun kata kwan ba baa pan buwe dede waa be fo aji waa Yesu dan numa, be hwayi danra nyaco waa Cidon ndi tsa be du batisma ki vo bu Yohanna ra, ci nyaco wa sansan ndafan jinni! 30Ama abe Farisawa ba baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ngha nyaco wakara waa Cidon tsa sobe yo ra, be nghabe wa yi Yohanna ku tsabe batisma. 31Yesu ka mbyā danra, "Mri nde pajukun baa tanma hwa ba kake hun, be dzu kake hun? 32Mri ndebe hwa ba zhenzhen baci baa ci ti. Bena ba dibe nde danra, 'I gbani gangan yo, ni gbeni jo ba. I nde vo hwa nu na da ndekuto, ni ku zai ndekuto yo ba.' 33"Ayo waa Yohanna ndi jo nwo butsoa ra, kuri jia borodi ba, kuri waa jape anab ba. Nina dan aji ki cin'a danra, 'Awo wa baba dzun na neku ri ki cin'a.' 34Ama Nwu pajukun na ji buju tsadzu waa pajukun badati na ji ra, kuna wa jape anab. Ama nina danra, ní wezo ní mbyà apa wa­ kara ku hwe fin buju kagben, ku wa jape anab hwe kagben. Ku ci ajo bu baa pan buwe ba baa tsa abu wa baba! 35Ama pajukun bu Cidon baa Cidon yibe yì pan vo ki bye butsoi!" 36Apa dzun ki fin Farisawa ba Yesu nde buju ki ndoa. Yesu ya ki ndoa ya baku ji buju ki dzun. 37Awuwa dzun ki finka ku ci awuwa wa tsa abu wa baba. Waa ku fo danra, Yesu na gba agbu ki ndo apa wa ci Farisawa ra, ku nde turubasa waa beri baku dan­ ra, Alibasita ra ku we byu wa nufyin kwinni kwinni numa mu fin'a nde kabi baku. 38Ku pantse nyaken bu Yesu, ku tu ben jinni ki bye abea ajanme na dzuku ki zo papa numa. Ajanme ra dzu foji wana wewe ki be bu Yesu. Se kuna pa nye Yesu yo ba shen jin wa ki cin'a. Ku nde abyu wa nufyin kwinni kwinni ra na paku yo ki bea. Awuwa waji nde kon mikyin'a bà bye bu Yesu. 39Ba­ farisi wa baku nde buju ra mbyà numa, ku ga aji ki mikyin'a dan­ ra, "M'ḿ, akyan apa wakara rima kyan ci apa wa da adon bu aji bu Cidori ajinderi byenbyen kuri kyan hwayi ba abu waa awuwa ra na tsa ra danra, ku ci awuwa wa tsa abu wa baba." 40Se Yesu dan yiku danra, "Siman, m ci ba aji dzun waa mna con m zen bau." Siman dan yiku danra, "Cindo, u dan u." 41Yesu danra, "Apa dzun wa sen abu ki vo, pajukun pyinna bi ji aton ki byea. Apa dzun ji ton bu abaadzwin dipa tswanna ndo tswanna, wadzun ji ton bu abaadzwin dipa pyinna kyadzwe. 42Ayo waa pajukun hora hwa kabe aton wa ki cinbe bara, apa wa yibe ton ra fan yibe kata. Tanma ki finbe pyinna hora, akani ri conku kari?" 43Siman dan yiku danra, "Mna ga danra apa waa aton bua hwe kari ra." Yesu dan yiku danra, "Ù gafan aji waji acoa." 44Se Yesu pukan zoa mbyà awuwa waji ku mbye Siman danra, "Ùna mbyà awuwa wakara nu? M kabi ki ndou ù yimi japé waa m tsonye bemi kiyo ba, ama awuwa ra tsonye bemi ba janme ki zoa, ku pa nye bemi ba ajin wa ki cin'a. 45Áu panmí be mikyin u ba. Ama bua avo waa ku kabi ra, ku nia ba wa nde kon mikyin'a be ki bemi ba. 46Au wemi abyu ki cinmi ba, ama awuwa ra nde byu wa nufyin kwinni kwinni pami ki bemi. 47Ki cin wakara mna dan yiu danra, awuwa wakara wa tsa abu wa baba hwehwe numa ra, m fan abu wa babaa hwehwe numa kata yiku ra, ábu wa tsa awuwa waji ci ba acon hwehwe numa ki fin mikyin'a ra. Apa waa bema fan abu wa babaa titi numa yiku, ku ci ba acon bu Cidon ki mikyin'a titi numa." 48Yesu dan yi awuwa waji danra, "Be fan abu wa babau yiu ra." 49Pajukun baa ki byeri baa baku ji buju ki bye dzundzun ra, bena mbye dibe aji ki mikyin danra, "Apa wakara akani waji, har kuna fan abu wa baba bu pajukun na yibe?" 50Yesu dan yi awuwa waji danra, "Wajinderiu nwaù ra, u yau sansan ri."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\