MARKUS 13

1Dede waa ku pwadzu ki fin tan wa wa Cidon na ya ra, a dzundzun ki fin baa bàku danra, "Manu wezo ú mbyà asan bu abàn waa be myi atan ra baku ra, ba asan bu atan waji ba dia." 2Yesu dan yiku danra, "Ù mbyà ahwè bu atan wa ci kara? Beri bi nwa ho abàn hora ki cin bu wani kata, abàn dzun wari bi dati ki cin bu wadzun baani, beri te sube nya jinni kata." 3Ki bye waa ku ya tuci ki cin age waa beri baku danra Zaitun pukan zoa dzwa tan bu Cidon waji, dede waa be ci zo dibe ra. Bitrus ba Yakubu, ba Yohanna, ba Andarawus mbyeku danra, 4"Dan yii dede waa abu waji ri tsa ra, ú kà tà yii abu wari bi tsa dede waji jiji i yinu danra abu dzun ribi tsa." 5Yesu jo nwo wana danra, "Ní tsa sansan apa dzun ka hwa yini jan nyaco ba. 6Pajukun suu numa ribi ki fin zenmi danra, be ci Kiri­ sti, beri bi hwa yi pajukun badati suu numa ribi jan nyaco. 7Dede waa nima fo dón bu aken ma nudi na dzubye bani, ko ki bye dzun nima fo aji ki cin aken wa ki bye wa nana, niká zin azin ba, ní kò nwoni ki jinni. Ci ken abu baakara be tsa, ama anyunu wa kennu ngha mbambaa raba. 8Atsù dzun ribi nuken ba atsù dzun, atsòn dzun ribi do nuken ba atsòn dzun. Abye ribi ndedi dzwa go wani kata, ambo ribi bwan. Wakara ciri jo nwo bu fyin tiri hun. 9"Ní mbyāsan dini ki cin waa beri bi pan honi ya ki pyen bu baa-fo kwen, beri bi dani akpan ki bye waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. Niri bi pan tsenni ki pyen bu akù akù, ba baco baco ki cinmi, niri dan aji wajinderi ki pyenbe. 10Wa kapyen ci ken se bema dan aji bu Cidon wa san­ san ma ka ki tson bu tsu pajukun wani kata ki fin tswen. 11Dede waa bema panni ya ki pyen bu baa fo kwen, niká vondi kpekpe kapyen ki cin abu waa niri bi dan ba. Dede waji ma bi ra, ní dan abu waa ni du ki fin mikyinni, ki cin waa ani ribi danni aji waji riba; Denden wa nyenye ribi dan nuni ri. 12Pajukun ribi nde nwu­ zabe yi aki. Ata nwu ribi tsa numa ba nwua. Bazhenza ribi do du ata ba ayobe, ri hobe yi aki. 13Niri bi ci abu wa nghangha ki bye pajukun. Pajukun kata ribi zeni ki cin azenmi. Apa wama gban mikyin yaya anyunu wa kennu, anyunu kia kuri du wa nwadzudzu. 14"Dede waa nima mbyà Aze wari tsaba abu ki bye nyaco wa cia coa ba, (Apa wana hwèn aji bu abye wa ci kara se abu waa kuma hwayi ri) dede waji nima mbyà numa pajukun baa na Yahudiya bé she gbanfan jinni ya ki cin kwen. 15Apa wa mana ngha nwo ki ya, kuká dada kaya tan ya nde abu dzun ya baku ba. 16Apa wama ki da, kuká dada she kasen bi ndo ho tukpaa ba. 17Ḿm̀ hun bu abaa ma ci ba fin ki di, ba nwu jan ki vo anyunu waji! 18Ni vo Cidon jiji abu wa­ kara kuká tsa ki fin àdinu ba. 19Ki cin waa afyin wa dede waji ribi ci afyin wa kwakyi wa ka fyin badati ki fin tswen avo gbogbo dzu jinni bi waa Cidon jo nwo wa mà fin tswen nde numa bibi jinna keke yaya ki pyen. 20Cidon kodzu nyunu baaji kasen, kúri ma kodzúa anyunu baaji kasen ba, apa dzun wari bi nwàdzu baani. Ama ki cin pajukun'a baa ku ce ra, ábu wa tsa hunnu ku kodzu anyunu baaji kasen ra. 21"Dede waji apa wama dan yini danra, 'Wezo u mbyà Kiristi kire kara; ko ku ci ki bahun hun,' niká yi wajinderi ki bye aji waji ba. 22Baa ri kankan danra be ciri Ki­ risti waji, ba baa kari kankan danra be ci baa da don bu Cidon, beri bi do don ribi tsa abu baa kyahozo. Beri bi tsa numa jiji be bi du nyaco wa bye pajukun baa Cidon ndi ce, bema bi duka nyaco wa tsa numa. 23Ní mbyā dini sansan ki cin ke ba, m kapyen dan yini koke kata ra, kapyen waa be bi tsa. 24"Anyunu waji ki nyaken bu fyin waa pajukun ma bi wa ra, anyunu ribi yafan'a zo ba, ason ri tsefi. 25Atswí baa na don ri dzu don dzu nya jinni, abu badati ki don kata ri ndedi. 26Ki nyaken wa ci kara hunnu niri bi mbyà Nwu pajukun ki fin pajukun dzu wa ki hwadon ki fin anandi nabi ba hwe wa kwakyi, ba asan bu ahwè bu byecua. 27Ki nyaken bu wakara mri gbè abe zhentsōnmi jiji be ba kwan pajukun baa Cidon ndi cebe ki nyunupon, ba ki nyuzota, ka ba mudu ba rike, ki nu ken niken bu bye jinni ba bye don. 28"Ní nde zoni hwa jinni ridan numa ni mbyà ahin tin dede waa avoa ma ci tsadzu ku nwenwe numa, ajea ma vyo dzu nya jinni, kuma tswa je pye ma bi, ni yinu danra cukone na dzubye ra. 29Ka ci numa dede waa nima mbyà abu hora mana tsa ra, ní yinu danra wa bibimi na dzubye ba nyakyon kà ra hun. 30M dan yini ajinderi pajukun baa kwan­ na ki kara jinna ra, ajen ribi bea zobe kà ba, se abu hora ma tsa du zobe. 31Hwa cucu ba fin tswen ci abu baa ribi jìji ki jinni, ama ajimi wa ci ba hwe ribi jia jinni ba. 32"Apa dzun wa yi anyunu waji ko ayo waji baani, ko zhen­ tsōn bu Cidon baa na don baku, ko Nwu bu Cidon ba dia yia anyunu waji ba, se Ata Cidon maari vinni. 33Ní mbyā dini nina nwe nwo ki cin waa ni yini dede waa anyunu waji ribi ba. 34Ci tsadzu apa dzun wa ya kyon, dede waa ku do fan ndoa ra, ku nde ndo kwa zhen bandoa ki vo, ko kani ki finbe kata ci ba butsoa. Ku dan yi nwu wa kon nu nyakyon ra danra ku kon abye waji. 35Ní nwe nwo ki cin ke ba, ni yini dede waa wa sen ndo ra ri kasen bi ba, ko anyu­ zota ko ayotsu, ko akwìn da nde­ kuto, ko kwa aponpon, 36jiji ke ba, kuma bi mwamwa numa, kuma duni nina na ana, san'a ba. 37Abu waa mna dan yini, ci abu waa m dan yi ko kani kata, ni nwe nwo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\