MARKUS 16

1Dede waa anyunu wa ngha nwo bi nwadzu, Ma­ riyamu wa ki Magadaliya ba So­ lome ka ba Mariyamu ayo bu Yakubu, be hwen hyen wa nufyin sansan numa jiji be ya pa ki bye kwan bu Yesu. 2Nakyabyea ponpon waa anyunu vyin nabi numa, anyunu wa kapyen ki fin byecen be ya ki bye ambi. 3Bena mbye dibe dan­ ra, "Akani ka ganre abàn waa be nde be nu shi rari ri?" 4Waa be gbe zobe ki don numa ra be mbyà be ganre abàn waji don ra, abàn waji ci abàn wa kwakyi. 5Waa be kaya ki fin mbi numa be mbyà nwu mafan dzun tuci ki vo wunube dze akya bufyen ki dia mbu purututu numa, anwobe ken ta ken don. 6Ku dan yibe danra, "Niká zinni azin ba. Nina nya Yesu wa ki Nazarati waa be ndeku kan ra. Ku do ra, ku baani kire. Ní wezo ní mbyà abye waa be ndi ndeku hwa yo ra. 7Ní ya ni ya dan yi baá bàku, ka ba Bitrus danra Yesu na pyen na ya ki Galili hun. Niri bi mbyà­ ku ki bye waji ci tsadzu waa ku ndi kapyen dan yini ra." 8Be pwadzu ki fin mbi ba asho, ba adi wa vonvon. Ci abu wa ken nwo. Be dan yibé apa dzun aji waji ba, ki cin waa azin panbe. [ 9Dede waa Yesu do aponpon numa ki fin anyunu wa te anyunu wa ngha nwo, ku kapyen tà dia yi Mariyamu wa ki Magadaliya waa ku ndi kan dzu ajon baa baba kwan dzun tsu­ pyen ki cin'a ra. 10Ku ya, a ya dan yi abe jo byecu bu Yesu dede waa bena shen aki ra. 11Dede waa be fo danra ku do ra ku ci ba cindi, Mariyamu wa ki Magadaliya mbyàku ra, be nghabe wa pan vo ki bye aji waji. 12Ki nyaken wakara kukà tà dia ki bye nyaco dzun yi abe bajo byecua badati kwan dzun pyinna dede waa bena pwadzu nde cin­ be so naya hwan. 13Be kasen bi a dan yi badati, ama be nghabe wa pan vo kiyo. 14Ki nyaken wakara kuka tà dia ki bye abe dzwe nwa dzundzun ki bye ayo waa bena ji buju ra. Yesu gbebe nde, ki cin waa be yibe wajinderi ki byea ba, be ngo tson kagben. Kukà gbebe nde ki cin waa be yibe wajinderi ki bye aji bu baa mbyàku dede waa kù do raba. 15Ku dan yibe danra, "Ní ya ki fin tswen kaía, ni ya dan aji bu Cidon wa sansan yi ko kani kata: 16Apa wama yi wajinderi kuma ka du batisma, kuri bi nwàdzu, aitia apa wama nghaa wa yi wajinderi, kuri bi ko ju. 17Abu baa kyahozo baa ribi tà yini waa niri bi yinu danra be ci baa yi wajinderi ra ciri; beri bi kān ajon baa baba pwadzu ki fin azenmi, beri bi zen nene wa ripye tswi tswi. 18Bema pan anyo ba avo, ko bema wa akyan dzun ribi tsaabe abu dzun ba. Bema nde vobe sen pajukun baa dā do ki cin beri bi du wa rito." 19Ki nyaken waa Yesu zen vinni aji wa ci kara ba baa bàku numa ra, ku neya ki don, ku ya ci vo wunu bu Ata Cidon. 20Be do ya myi aya dan aji bu Cidon ki gon wani kata. Cindobe babe ci bye dzundzun kukà ta yi pajukun abu baa kyahozo jiji be yinu waa aji bu baa bà Yesu ci aji wajinderi.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\