MARKUS 2

1Du anyunu pyinna numa Yesu kà kasen bi ki Kafar­ nahum. Pajukun fo danra ku ki tiri ki ndo. 2Pajukun suu numa kwan mu bye dzundzun, kó afà byeya dzun wa te abe kiyo numa datia ba, ko ki nu nyakyon. Yesu na zen aji bu Cidon na yibe. 3Pajukun badati nde apa dzun wa dua vo wa te jinni, ba abe wa kyenkyon ba, pajukun kwan dzun nyena tswanku nde bi. 4Dede waa pajukun hora du kabe nyaco wa ya bye Yesu bara, be ne ya ki citon tan ki don, aya po pyo ki zo ton tan waji. Ki nyaken waa be po zo ton tan ra, be pen nwuzabe wa dā do ra ki bye cua wa nana, be ndeku dzo dzu bye apyo waa be pofan ki zo tan waji ra, nde hwa pyen bu Yesu ki fin tan. 5Yesu mbyà wajinderi waa be ci baku ra, ku dan yi apa wa hudi ra danra, "Nwumi, m fan abu wa babau yiu 6Abe manu badati baa fyen aji bu Cidon tuci na bye waji, be ga aji ki fin mikyinbe danra, 7"Ki cin ke kuna zen tsaba azen bu Cidon?" Beka ga aji ki fin mikyinbe danra, "Apa ri tsayia wa fan abu wa baba bu nwuzaa yiku ba, se Cidon maari vinni." 8Mwamwa numa Yesu yì aji waa bena ga ki fin mikyinbe ranu. Ki cin wakara ku mbyebe danra, "Akake tsari nina ga hwan numa? 9Wani ciri nyaco wa mwamwa kari m dan yi apa wa dā do bu adi wa huhu ra danra, m fan abu wa babaa yiku ra ba waa m dan yiku danra kú do don ku pen acua wa nana ku jo nwo akyon wa kyenkyen?" 10Yesu danra kuri ta yibe waa ki fin tswen kata Nwu pajukun ci ba agben wa fan abu wa baba bu apa wa tsa abu wa baba yiku. Ci numa ra, ku dan yi apa wa dā do bu avo ba abe wa huhu ra danra, 11"Do don u pen acuu wa nanau pan nyaco foji kyon wa yaya ki ndou." 12Apa waji do don pen acu wa nanaa, ku pwadzu ki pyen bu pajukun hora kata, be mbyàku nu ba zo dibe, anwobe ken ta, ken don, bena nya zen bu Cidon, bena yi Cidon hwe, be danra, "I mbyà foi abu wakara anyunu dzundzun numa fo raba." 13Yesu ka kasen ya ki nu teku waa beri baku danra, Galili ra. Pajukun suu numa bi ki byea, kuna fyenbe aji bu Cidon. 14Dede waa Yesu kyen naya ra, ku mbyà apa dzun waa beri baku danra Lawi anwu bu Alfayas. Aku Lawi ci fin tan waa beri pan abuwe kiyo, Yesu dan yiku dan­ ra, "Bàmi." Lawi do don gbogbo numa bàku. 15Cifo titi numa Yesu yana ka agbu ki ndo Lawi. Pajukun baa pan buwe suu numa kwan ba pajukun baa ri bàbe don bu Ci­ don ba, bena bà Yesu. Badati ki finbe ba Yesu ba baa na bàku na dzo vo ki kwe dzundzun na ji buju. 16Abe manu badati baa ri fyen aji bu Cidon ki fin Fari­ sawa hora, be wezo mbyà Yesu na ka agbu ki bye dzundzun ba pajukun baa pan buwe ba baa ri bàbe don bu Cidon ba. Ci numa ra be mbye baa bà Yesu danra, "Ki cin ke Yesu ba pajukun baa pan buwe, ba pajukun baa ri bàbe don bu Cidon ba, na ji buju ki bye dzundzun?" 17Waa Yesu fo numa ra, ku dan yibe danra, "Pajukun baa cibe ba ado ba, beri nyabe apa wa dà ado ba, se pajukun baa dā do maari vinni ri nyari apa wa dà do. M̀ bimi ki cin bu pajukun baa tsa abu wa sansan hora ba, ama m bi ki cin bu pajukun baa tsa abu wa baba." 18Dede dzun abe pajukun baa bà Yohanna wa tsa batisma, ba abe Farisawa, bena sennu. Pajukun badati bi ki bye Yesu, be mbyeku danra, "Tsanini pajukun baa na bà Yohanna, ba abe baa na bà Farisawa, bena sennu, ama pajukun buu baa na bàu hora be senbe nu ba?" 19Yesu kabe nda ki cin'a danra, "Nina ga danra, pajukun baa ri tsa akishe ribi sennu dede waa anù bu akishe ma babe ci tiri ki bye dzundzun? 20Ama dede dzun ribi tiri waa beri nde re anù bu akishe don. Anyunu waji ma bi ra hunnu beri bi sennu. 21Apa dzun wari zen nde gbekyi tukpa wa ripye nde be bye apyo tukpa wa riko baani. Ki cin waa kuma tsa numa tukpa wa ripye ri dzu fan wa riko ra ba apyo yāyā numa ka wa ndi kapyen ra. 22Kati, apa dzun wari bi zen nde ko ajan byon nde we bye àkwìn wa riko baani. Apa wama tsa numa ajan byon ra ri ndē da­ gban àkwìn wa riko ra. Akwìn ba ajan kata ribi tsaba jinni. Akwìn wa ripye ci jiji bu ajan byon." 23Anyunu dzun wa ngha nwo Yesu kwan ba pajukun baa bàku kyenkyon na nwadzu ki fin da dzun. Waa be kyenkyon nwadzu naya numa se abe baa bàku ra ge ken dōn za anyunu waji. 24Ki cin wakara abe Farisawa mbye Yesu danra "Wezo u mbyà. Akake tsari bena tsa abu waa be nu don kiyo ki fin Afa danra fyea wa tsatsa anyunu wa ngha nwo ba?" 25Yesu zenbe nde, aka mbyebe danra, "Nī hwènni aji ki fin Afa ni fo abu waa Dawuda ndi tsa kwan ba abe jo kyon'a dede waa ambo bwanku raba? 26Be kaya ki fin tan wa wa Cidon, be nde borodi wa sheshe wa ci bu Cidon nde ji. Abu wakara tsa ki we bu Abiyata wa ci avon wa ciho. Ki bye adonbe sheshe waa apa dzun ku nde borodi waji go nua ma nwadzu ba avon wa dho ra. Ama Dawuda ji, aka ko yi bandoa." 27Yesu ka dan yibe danra, "Cidon mà anyunu wa ngha nwo ki cin waa ku tsaza pajukun. Cidon màa pajukun ki cin bu anyunu wa ngha nwo ba. 28Ci numa ra Nwu pajukun ci Cin­ do bu anyunu wa ngha nwo du."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\