MARKUS 5

1Yesu ba baa bàku ya zan ki nu gobi bu Galili, a pwadzu ya ki bye ajen bu pajukun bu Garasinawa. 2Dede waa Yesu pwadzu ki finka ra, apa dzun wa ci ba ajon wa baba ki cin'a dzu ki bye mbi, abye waa beri ji pajukun baa huhu kiyo ra bi du Yesu. 3Apa waji ri na byena bua ki bye waa beri ji pajukun baa huhu kiyo, Apa dzun wa pan kaaku sa jinni baani, ko bema weku akān. 4Apa waji be we tenku akān ra, bekà nde tenku abea pa bye apyo hin ra. Ama ku dakyu re akān waji kukà da ken gafan ahin waji nya cincin. Apa dzun wa ci ba gben waa ku da niku baani. 5Anyutu ba afitse kata kuna kyen na kyen ki bye ambi ba cin akwen, kuna ku ndekuto kuna nyakyin kata shu­ kwa bye, kuna gbeza dia ba abàn. 6Ávo waa ku mbyà Yesu nabi avo tiri ki bye wa nana ku nde shò ya ki bye Yesu ku ya tu ben jinni ki pyen'a. 7Ku da ndekuto ba gben numa danra, "Au Yesu Nwu bu Cidon, Cidon wa ci ba hwe kari kata, akake kou ri bami? Uma jiji Cidon ka tami fyin ba." Abu wa tsa kuna dan aji ra numa ra 8ki cin waa Yesu na dan yi ajon wa baba ra danra ku pwadzu ki cin'a. 9Yesu mbyeku danra, "Azen u dan ke?" Ku zen nde danra, "Azenmi danra, Isuu, ki cin waa ai jon i ci suu." 10Aku apa wa ci ba ajon wa baba ki cin'a ra vo Yesu danra ku gbagba kuká kan hore jon hora pwadzu ki fin ajen waji ba. 11Ci numa ra adzù suu numa na ji buju na dzubye ba go kwen. 12Ajon baa baba vo Yesu danra ku gbagba ku kan hore be kaya ki fin adzù. 13Yesu yibe nū. Ajon baa baba baaji mwamwa numa pwadzu ki fin bu apa waji aya kaya ki fin adzù hora. Adzù baaji zan dubu pyinna, be gan dzu nyaya ki fin teku be hu kata. 14Abe baa za adzù ra mwa­ mwa numa ho shò kaya ki finka ba ki yo hwan, bena dan yi pajukun aji ki cin abu waji. Pajukun pwadzu bi jiji be mbyà abu wa tsa ra. 15Be bi fo ki bye waa Yesu kiyo ra, be mbyà apa wa kyakya wa ndi ci ba ajon baa baba ki cin'a ra tuci jinni ba tukpa ki dia. Ku ci ba kyinyea, azin pan pajukun kata. 16Pajukun baa mbyà abu wa tsa apa wa kyakya ra ba adzù hora, be dan yi badati aji waji. 17Pajukun kata jo nwo wana vo Yesu ku pwadzu ki fin jenbe. 18Dede waa Yesu kasen kana ya ki fin akò ra, aku apa wa ndi ci ba jon baa baba ki cin'a ra za nde yi Yesu jiji ku ba Yesu ya. 19Yesu nghaa, a dan yiku danra, "Kasen ya ndo ki bye bandou ú ya dan yibe abu waa Cidon tsau, ba waa ku hwi ciciu ra." 20Ku do don, a yana dan aji ba gben'a kata, ki fin bye waa beri ba dan­ ra Tswen Dzwe, ki cin abu waa Yesu tsa ki cin'a. Aji waji ken pajukun kata nwo. 21Dede waa Yesu kasen bi zan ki nu gobi wa hun, pajukun suu numa bi kwan shukwaku jinni, ku ci nu gobi bu teku. 22Awatson dzun bu atan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra, azen'a danra Yayirus, ku bi mbyà Yesu, ku dzu ta jinni ki nwobe bu Yesu, 23ku vo Yesu danra "Anwumi wa titi wa wuwa na nga aki. U bi senku vo ki cin jiji ku gban, kuká hu ba." 24Yesu ba Yayirus kyen dzun na ya. Pajukun suu numa bàbe na ya, be mu go kyekyea kata. 25Awuwa dzun ci ba ado zan ju dzwe nwa pyinna. Dede waa kuma da jea asa ri dzuku suu numa, 26ku wa fyin suu numa ba baa ri tsò hyen, ku ho mbyà abè ki voa bwan vinni kata, ku dua wa rito ba, ado foji wana kwankwan kiyo, 27Awuwa waji fo aji ki cin bu Yesu. Ku dan yi dia danra kuma nde voa go ki bye buken bu Yesu maari vinni kuri nwàdzu ki bye adoa ra. 28Ci numa ku bà Yesu ki nyaken ki fin abi, ku nde voa go Yesu ki bye buken'a. 29Mwamwa numa asa wana dzuku ra ge jinni, ku fo dia rito numa. 30Mwamwa numa Yesu yinu waa ahwea pwa­ dzu, ci numa ra ku pukan jinni ki fin abi ku mbye danra, "Akani gomi vo ri ki bye bukenmi?" 31Abe baa bàku danra, "Pajukun suu numa na piu, ki cin ke u kana mbye aji bu apa wa gou vo ki di?" 32Yesu wezo shukwa bye jiji ku mbyà apa wa tsa abu waji ra. 33Awuwa ra yi abu waa Yesu tsa­ ku nu, ci numa ra ku bi dzu ta jinni ki pyen bu Yesu ba azin nukwan ba adi wa vonvon, ku dan yi Yesu aji wajinderi kata. 34Yesu dan yiku danra, "Nwumi wa wuwa wajinderi buu nwàdzuu ra, u ya ba wa sansan, uri ci ba wa rito numa yaya." 35Waa Yesu na zen aji ki vo numa pajukun badati dzu ki ndo Yayirus bi. Be dan yiku danra, "Nwuu hu ra, ake tsari avo tan­ ma una ta Manu fyin?" 36Yesu gon'a tson ki bye aji waji ba, ku dan yi awatson bu atan bu Cidon danra, "Ka zin u zin ba, ú yi wajinderi." 37Yesu zen'ande yi apa dzun ku baku ya ba, se Bit­ rus ba Yakubu ka ba nwuzaa Yohanna maari vinni. 38Dede waa be bi fo ki ndo bu watson bu tan bu Cidon ra, Yesu mbyà pajukun kwankwan na suu numa, bena gban nu, pajukun badati na shen aki ba ndekuto gbangban numa. 39Ki nyaken waa Yesu kaya ki fin ndo waji ra, ku mbyebe danra, "Ki cin ke nina kunde da ndekuto ba kyu gbangban numa? Nwuni hua huhu ba, kuna na ana." 40Be vyen Yesu vyon, Yesu yibe pwa­ dzu ki fin tan kata bi myi, ku nde ata nwu, ba ayo nwu ba abe baa bàku, be kaya ki fin tan bye waa nwu waji kiyo ra. 41Yesu pan vo bu nwu waji so don, ku dan dan­ ra, "Tilita kom." a cinna bu aji waji danra, "Anwu wa wuwa wa titi, ú do don." 42Mwamwa numa nwu ra do don, a kyenkyon. Ku ci ba aju dzwe nwa pyinna. Numa ra abu waji kyaho pajukun zo. 43Yesu nube don gbangban numa danra, beka dada dan yi apa dzun aji ki cin abu waji ba. Kukà mbyā dan yibe danra be nyà buju yi nwu wa wuwa ra ku ji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\