MARKUS 7

1Abe Farisawa ba manu baa fyen aji bu Cidon, dzu wa ki Urushalima bi ci shukwa Yesu shon dzun, 2be mbyà badati baa bà Yesu na ji buju vo jin, be tsobe vobe ba. 3Ki bye Farisawa ba Yahudawa kata bena bà abu waa be fyen ki bye bacobe baa kapyen, beri jibe buju vo jin numa ba, se bema tso vobe ki bye nyaco wa sansan hunnu. 4Be kari jibe buju wari dzu ki ti ribi ba, se bema tso nyeku ra hunnu. Be kà ci ba adon badati suu numa baa be ndi pan, tsadzu nyaco wa sansan wa tso koko, ba ape, ba ape sho. 5Abe Farisawa ba manu baa fyen aji bu Cidon hora mbye Yesu danra, "Ki cin ke abe baa ri bàu bàbé nyaco bu baco baa ndi gbogbo ba? Bena ji buju vo jin numa?" 6Yesu dan yibe danra, "Ishaya wa ndi da adon bu Cidon avo ndi gbogbo dan aji wajinderi ki cinni danra, 'Ani ci Pajukun baa ri bye pajukun', ki bye waa Ishaya ta danra: Tajukun baa ci kara, Cidon danra bē yiku hwe bá nube kenken, ama mikyinbe ci nana. 7Wawabe waa be wa Cidon cia abu dzun ki zoa ba. Ki cin waa be nde don bu pajukun fyen tsadzu adon bu Cidon.'" 8Yesu dan yibe danra, "Be ngha don bu Cidon kasen yana bà don bu pajukun." 9Kukà mbyā dan yibe danra, "Nina ngha aji bu Cidon ki fa byeya numa kasen yana bà aji bu yakubada." 10Yesu dan yibe danra, "Musa dan yini danra, 'Ní yi atani ba ayoni hwe. Kukà dan­ ra apa wama zen aji wa baba ki cin bu yoa, ko ki cin bu ataa ci ken be bwanku.' 11Ama nina fyen danra apa wama ci ba abu waa ku tsaka wa tsaza ataa, ba ayoa yo, ama kuma danra abu waji ci bu 'Koban' (cinnaa danra ci abu Cidon), 12ma ci numa cia ken ku tsaza ataa ba ayoa yo ba. 13Ki bye nyaco waji nina gbe­ kyan don bu Cidon dede waa nina fyen bazhenzhenni bu we bye nyaco waa andi abe yakuni ndi dzu ra. Nina tsa abu badati suu numa ci tsadzu wakara." 14Yesu ba pajukun nde kwan go kyekyea, ku dan yibe danra, "Ní gon tson ki byemi kata jiji ni fo yi. 15Buju wa jiji dzun baani waa apa ku ji ku du mikyin wa na jinni. [ 16Apa wama ci ba atson wa fo aji ku fo.]" 17Ayo waa ku do don fan pajukun jinni, ku kaya ki ndoa, abe baa bàku mbyeku aji ki cin anda wa kaka waji. 18Yesu zenbe nde danra "Ani du ni fo yini bá du? Ni hwa yini ba? Abu waa apa ma ji ya ki fin'a ri tsakaa wa yi mikyin'a na jinni ba, 19ki cin waa ri ka yaa ki fin mikyin'a ba. Kuri ka ya ki fin'a, ki nyaken wakara kuri pwadzu nya dika." (Ki bye aji wakara Yesu ta danra buju kata wadzun wa sheshe wa jiji kiyo baani). 20Yesu ka danra abu wari pwadzu ki fin mikyin bu apa ciri abu wari yi apa kan jin. 21Ki fin mikyin bu apa abu wari pwadzu kiyo ciri; ahwan wa gaga wa baba, ba agbaza wa tsa­ tsa, ba avyú wa vyivyi, apa wa bwanbwan, awa bu apa wa nyanya, 22ba juvya, anwe, bupyu wa jiji, abu baa dándán wa tsatsa ba adi wa con kari, ba aji wa ge be apa ki nu, ba acò wa caca, ba aje wa jeje. 23Bu baa ci kara kata dzu ki fin mikyin bi, beri hwari yi mikyin bu apa ri kan jin. 24Yesu do don ya ki bye jen bu tswen baa beri babe danra Sur ba Sidon. Ku kaya ki fin tan dzun, ku con'a waa apa dzun ku yi dia ba, ama ku yu kaa ba. 25Mwamwa numa awuwa dzun waa nwua wa wuwa ci ba jon wa baba ki cin'a ku fo di bu Yesu ku bi tu ben jinni ki pyen bu Yesu. 26Awuwa waji atsua ken, be mbaku ki tswen dzun waa beri baku danra Su­ rofinikiya. Ku vo Yesu kú kan jon ra pwadzu ki cin bu nwua. 27Yesu kaku nda danra, "U gban mikyin i kapyen yi zhenzhen pajukun buju hunnu, ki cin waa san'a waa be nde buju bu zhen pajukun kapyen yi abá ba." 28Ku zen Yesu nde danra, "Ù dan mba tiri, ama abá tsaka wa ji afyanu zhenzhen pajukun." 29Yesu dan yiku danra, "Ki bye andeu waa u zen kara, ú ya ndo, ajon wa baba fan nwuu yo ra." 30Ku kasen ya ndo, ku ya fo ndo, ku mbyà nwua na ki gudu, ajon wa baba pwadzu fanku yo ra. 31Yesu kasen dzu wa ki Sur nabi, ya ki bye teku bu Galili. Dede waji ku nwadzu ki fin jen bu Sidon ba ajen bu Tswen Dzwe. 32Pajukun nde apa dzun wa kan tson, kukà ka nene zen yia aji kacin ba. Pajukun hora vo Yesu jiji ku nde avoa sen apa ra ki cin. 33Yesu gbere apa waji do don ki fin pajukun baa nabi byea hora ya so kankan. Yesu nde ngyi voa dzo apa waji ki shi tson'a kata pyinna, kukà tu con ta voa nde goku ki nenea. 34Yesu nde zoa ta don, a hunhun, ku dan yi apa waji danra, "Afafata," cinna bu Afafata ciri atson, ní pofan jinni. 35Atson'a pofan, anenea ndafan jinni, ku zen aji ndafan jinni sansan. 36Yesu nube don danra beká dada dan yi apa dzun ba, ama be nde aji waji dagbàn nya fye ho bye yi pajukun kata. 37Abu wa ci kara ken nwo kagbenbe, be danra ku tsa koke kata sansan, ku yi kantson fo tson, kukà yi atsunu zen aji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\