MATIYU 11

1Ki nyaken waa Yesu zen vinni aji yi baa bàku kwan dzun dzwe nwa pyinna hora, ku do don ki bye waji ya jiji ku ya fyen pajukun bu, kúkà dan aji bu Cidon yibe ki finka ki finka bube. 2Dede waa Yohanna ki tan kon ra, ku fo abu waa Yesu na tsa ra, ku gbe baa bàku ya ki bye Yesu. 3Ku dan be ya mbye­ ku danra, "Au ciri apa waa be danra kuri bi ra re, ko í wezo ge cin bu apa dzun ken?" 4Yesu dan yibe danra, "Ní ya dan yi Yohanna abu waa ni fo, ba abu waa ni mbyà. 5Baa gbànzo na du zo wa mbyà bye, baa abebe wa nwe nari kyenkyon, baa we kon nari du wa rito, zhen shon nari fo aji bu Cidon. 6Kati, apa wari du wa sansan ciri apa wari koa kwi ki byemi ba," 7Dede waa abe baa bà Yohan­ na na yabe ra, Yesu dan yi abi bu pajukun aji ki cin bu Yohanna. Ku dan yibe danra "Ní ya jiji ní ya mbyà akwete waa awo na saku ra? 8Nī pwadzu ki cin waa jiji ní mbyà akake? Àji ní mbyà apa wa dze tukpa wa ba abè? Ajinderi baa ri we buken wa ba abè be kí fi ndo kù. 9Ki cin ke ni pwadzu? Ci numa ra, aji wajinderi mna dan yini waa ni mbyàku ra ku kári baa da don bu Cidon ba hwe suu numa. 10Yohanna ci apa waa be ndi ta aji ki cin'a ki fin Afa danra, 'Wa­ kara ci nwutsōnmi. Mri tsonku bi ki pyen u jiji ku mbyāsan co jijiu.' 11Aji wajinderi mna dan yini dan­ ra, Yohanna wa tsa batisma ci ba hwè ka ko kani kata, ama ko nwu wa titi kárì ki fin ndo tsòn wa ki don ka Yohanna ba hwè. 12Nde dede waa Yohanna nari dan ajia bi zan jinna, badati nari nga be bà gbentsòn wa ki don. Pajukun baa ngo mikyin be nga jiji be fyere tsòn waji don ba gbenbe. 13Abe baa da dòn kata, kwan ba adòn bu Musa bi zan dede bu Yohanna be zen aji ki cin gbentsòn bu Ci­ don. 14Ci numa ra nima ci ba mikyin waa ní pan aji waji, Yohan­ na ciri Iliya waa be danra kuri bi ra. 15Ko apa wani kata wama ci ba tson wa fo aji, ku fo. 16Akake waa mri bi nde hwa ba pajukun baa tanma? Be ci tsadzu baci baa nari tuci jinni'ki nu pyin na bānde bu ajo jobe. 17Bena ri danra, 'Ī gbàni bu, ni gbeni jo ba. I ku ndekuto ni dani vo ki kon mikyin­ ni ba.' 18Ci numa ra Yohanna bi sennu, bena danra ku ci ba jon ki cin'a. 19Aku apa wa ciri Nwu pajukun kuna ri ji buju, kuna ri wa bu, be danra, 'Ní mbyà apa wa ngingi buju, kukà ci apa wa wa jan suu. Ku ci ajo bu baa pan buwe, ba baa tsa abu wa baba.' Ko waa ci numa ra, ki bye butso ayì bu Cidon ri tsa ri hunnu pajukun ribi mbyàyi wajinderi bua." 20Ki nyaken wakara Yesu jo nwo wana zen aji kya jinu ba mikyin wa pepe ki cin waa ábe tswēn baa ku ndi tsa butso baa kyahozo kiyo hwe kari ra, be fanbe abu wa bababe jinni ba. 21"Ḿm̀ hun u Korasinu. Ḿm̀ hun u Baitaseda. Akyan be tsa butso wa kyahozo suu ki sur ba Sidon tsadzu waa be tsa ki finni ra, gbogbo numa pajukun baa kiyo hora ri kyan dze ayoke tukpa, ko tsonpyu be dibe wa tà danra be fan abu wa bababe jinni ra. 22Ci numa ra mna dan yini danra, ki bye anyunu kwen Cidon ri hwi Sur ba Sidon kani ri. 23Au Kaf­ arnahum, beri bi nde hweu ki don, ki don? Cia numa ba, beri ndeu hwá fin pyu. Ki cin waa akyan be tsa abu baa kyahozo ki Sodom tsadzu waa be tsa ki byeu ra, finka waji ri kyan ci tiri bibi jinna. 24Ci numa ra mna dan yiu danra, ki bye anyunu kwen Ci­ don ri hwi Sodom kau ri." 25Ki bye dede waji Yesu dan­ ra, "M mbu mikyin yiu, Atami wa ci Cidon bu bye wa ki don ba bye wa ki jinni, ki cin waa u nde abu wakara yu pajukun baa ci ba kyinye ba baa ci ba yi, u pofan tà yi baa ci zo kon. 26Ci numa ra mna mbu mikyin yiu, Ata, ki cin waa abu waa u tsa numa ra abu wa sansan waa mikyin u ri con. 27Atami ho koke kata kwami ki vo. Apa dzun baani wari yì áku Nwu, se Ata Cidon. Kati, apa dzun wa yi Ata Cidon baani se áku Nwu waji ba pajukun baa kuri con ku pofan­ be cinna bu abu Ata Cidon. 28Ní bi ki byemi, ani kata baa na wa fyin ba tswén wa ndanda, mri yini nwo wa ngha-ngha. 29Ní tswan tswén waa ami mri nde tswanni yo ra, ní fyen abu ki byemi, ki cin waa m ci apa wa ci ba mikyin wa na jinni, wari ndea cin ki don ba. Ci numa ra, niri bi du mikyin wa na jinni. 30Ki cin waa atswén bumi baa fyin ba, kati, ndaa ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\