MATIYU 13

1Anyunu waji Yesu do fan ndo jinni ya ci nu teku. 2Pajukun suu numa bi kwan mu byea, ku kaya ki fin akò, ku tuci jinni, pajukun kata pantse na kankan ki nu teku waji. 3Ku dan yibe aji suu numa ki bye. Ku dan yibe danra, "Apa wa nane ya jiji ku ya ta zaa. 4Waa kuna tà za waji numa angyiza badati dzu nyá nyaco, anyi bi gwa hobe ji kata. 5Ngyiza badati dzu nya cin pan ago, aza baaji nga dzu mwa­ mwa numa, ki cin waa ajen wa dzondzon baani ki nwo za baaji. 6Ama dede waa anyunu tube sensen numa ra, ajebe jo nwo wana huhu ki cin waa be dube ajen waa be ho denbe kaya yo dzondzon numa ba. 7A tswi za badati dzu nya fin tswí, atswí baaji ba aza baaji nga dzu ki dzun, be hwe dzun, atswí baaji nda kpon tsuken aza hora, 8A tswī za badati ko ki bye ajen wa sansan, be nga pwadzu sansan numa, be hwe har be nwa cin sansan numa. Abye badati zan tse za dipa tswanna, badati zan tse za dipa tsara, badati zan tse za didzun kyadzwe. 9Apa wama ci ba atson ku fo aji waa m dan kara!" 10Se pajukun bua baa bàku bi mbyeku danra, "Ake tsari una zen aji yibe ki bye cinna bu aji?" 11Ku dan yibe danra, "Buni avo ndi gbogbo be yini yì bu aji tsòn wa ki don, ama bube be yibebe ba. 12Ki cin waa apa wama ci ba abu beri yiku abu kwan yo, ki cin waa jiji ku ci baku hwehwe numa. Ama apa wama baani ba abu dzun beri gbe fyere abu wa titi numa waa ku ga danra ku ci baku ra don ki byea. 13Abu wa tsa mna dan yibe aji ki bye cinna bu aji ra ki cin waa bena wezo kara, ama be mbyàbe abye ba, atsonbe ci riyo kara, bekà hwa yibe ba. 14Numa ra aji waa Isha­ ya ndi dan ra dzu ra, waa ku ndi danra, 'Ki bye aji wa fofo niri bi fo, ama niri bi hwa yini cinnaa ba, ko titi, ki bye azo wa wewe niri we, ama niri mbyà yini bye ba, ko titi. 15Ki cin waa mikyin bu pajukun hora ngo kagben, be kàn tsuken atsonbe kagben waa be fo aji. Be mbe tsuken zobe du. Ma cia numa ba, azobe ri mbyà bye, atsonbe ri fo aji, mikyinbe ma ri hwayi aji nu. Beri kasen bi. Mri bi nwàdzu be.' 16"Ama buni Cidon san azoni sansan, ki cin waa bena mbyà bye nu, atsonni kana fo aji nu du. 17Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa pajukun hwe­ hwe numa baa da adon bu aji bu Cidon, ba pajukun baa bà Cidon hwehwe numa nga jiji be mbyà abu waa nina mbyà ra, ama be mbyà kabe ba. Be nya jiji be fo aji waa nina fo kara, ama be fo kabe ba, 18"Ní gon tson ni fo cinna bu aji bu apa wa tà za ra. 19Apa wama fo aji ki cin aji bu atsòn waji kuma hwa yia ba, ku ci tsa­ dzu atswī za baa dzu nya nyaco, Shetan bi fu hore aji waa be tà ki mikyin'a ra don. 20A tswī za baa dzu nya cin pan ago hora we dzun ba pajukun baa ma fo aji bu Cidon be panku mwamwa numa ba mikyin wa mbumbu, 21ama aji waji dua nwo byecu wa ciyo sansan ki mikyinbe ba, bema yi wajinderi ma cifo titi numa vinni, ayo waa afyin atswi tswi ma dube ko ki cin waa bena nde aji bu Cidon waa bena bà ra dan yi pajukun, gbogbo numa be kasen ba nyaken ki nyaco bu Cidon ra. 22A tswī za ra, we dzun ba pajukun baa fo aji bu Cidon, ama avya wa ki fin tswen, ba aji bu abu baa ki fin tswen, ba abè wa ki fin tswen byebe kagben, be tsuken zo mikyinbe, aji bu Cidon kaa kiyo ba, dzu nya hwan numa azota ki tswen, tsaa cin ba. 23A tswī za waa be tàku ki bye ajen wa sansan ra we dzun ba pajukun baa ma fo aji bu Cidon rā be panku ba mikyin dzundzun be hwa yinu, be ci tsa­ dzu abye waa beri ben tse za kiyo zan tse za dipa tswanna, badati ci tsadzu abye waa beri du tse za kiyo zan didzun kya­ dzwe." 24Yesu ka mbyā dan yibe cin­ na bu aji dzun danra, "Átsòn wa ki don we dzun ba apa wa tà tswi za wa sansan numa ki da ndoa, 25ama ayo waa pajukun na na aná afitse ra wazea ya ho ngyi byen baa baba ta ki go kyekye bu aza waji ku ya dia yo. 26A ngyi za ra, ba ngyi byen wa baba ra nga dzu bye dzundzun ba dibe. Ayo waa aza na mba ra, be mbyà badati kiyo ci abyen wa baba. 27Anya bu wa sen da waji bi ki byea a mbyeku danra, 'Cin­ do, ngyi za waa u ndi tà ra ci tswi za wa sansan, tsanini hunnu i mbyà abyen wa baba nga dzu kiyo?' 28Wa sen da danra, 'Wa­ zemi dzun ya tà ri abyen wa baba ki da waji.' Banyaa mbyeku danra, 'Ko uri con i ya gbe hobe nya hun tanma numa?' 29Wa sen da waji dan yibe danra, 'Ní fan jinni, nima ya gbe abyen wa baba hora niri bi gbe za nu kwan yo du. 30Ci numa ra ni fan abyen wa baba hora ba aza be mba ki dzun ya zan anyunu waa iri ben aza waji ra hunnu, mri dan yi pajukun baa ben za hora danra be kapyen ben abyen baa baba hora be tse hobe weya ki fin pyu, a hunnu be bi ben aza tse hobe weya ki fin àgèmi.'" 31Yesu ka mbyā dan yibe cin­ na bu aji danra, "Atsòn bu Ci­ don we dzun ba apa wa nde angyi bu mustad ya tà ki da ndoa, 32Angyi mustad zo ka ngyi bu koke ri kata ama ayo waa bema taku ra kuri hwe kari apì hin wani kata, kuri kan hin, har anyi baa pen don ribi mbyā ndo­ be ki bye kyehin vo shonshon'a." 33Yesu ka mbyā dan yibe cinna bu aji dzun danra, "Atsòn bu Ci­ don we dzun ba yist waa beri gbàn ki bye borodi. Wuwa ma ndeku we ki fin kusa wa kwakyi atsara bu mbu borodi, har ambu waji ri ndende kan wa hwehwe numa." 34Yesu fyen tà yi pajukun bu suu numa kata ki bye cinna bu aji. Ku dan'a aji dzun yibe azota numa fo raba, se ki bye cinna bu aji. 35Ku dan numa ra, àji aji bu apa wa ndi da adòn bu Cidon ra ku dzu, wa danra, "Mri pofan numi zen aji ba cinna bu aji abu wa ndi ci yu kuku ávo waa Cidon màa abye wa ki don ba abye wa ki jinni raba tiri, mri dan ta yibe." 36Ayo waa ku do fan pajukun jinni kaya fin ndo ra pajukun baa bàku ka duku ki ndo danra, "Ú dan cinna bu aji bu abyen wa baba wa ki da ra yii." 37Ku dan yibe danra, "Apa wa tà tswi bu wa sansan ra ci Nwu bu pajukun. 38Ada ra cinnaa ci fin tswen wa­ kara, ngyiza wa sansan ra ci pajukun baa ci zhenzhen tsòn bu Cidon, abyen wa baba ra ci pajukun bu Shetan, 39Wazemi wa tà abyen wa baba ra ku ci Shetan ba dia hun. Anyunu wa ben aza waji ci cinna bu anyunu wa ken niken hun, pajukun baa ben za hora ci zhentsōnmi. 40Ci tsadzu waa be ben abyen baa baba hora tse hobe ya we ki pyu ra, ci cinna bu abu wari bi tsa anyunu wa kennu hun. 41Nwu bu pajukun ri tson zhentsōn ya gafan pajukun baa ri hwa yi badati ri tatsu ki nyaco bu Cidon ra, ba pajukun baa tsa tswi abu wa baba wani kata ba pajukun baa zen nde ba aji bu Cidon. 42Zhentsōn ri ho pajukun baa tsa abu wa baba hora kata weya ki fin pyu wari den'a jinni ba, abye waa beri kundekuto dzwan nyi hun. 43Ayo waji pajukun baa ri tsa abu wa sansan wa we hwan bu Cidon beri ci zun nyanya numa ci tsadzu anyunu ki don ki ndo Ata Cidon. Apa wama ba atson ku fo! 44"Atsòn bu Cidon we dzun ba dukya wa yu ci jinni ki da. Se apa dzun bi fuku a mbyà dukya waji, se ku be tsukenku sansan numa kwan yo. apa waji na mbu mikyin suu numa se ku ho abu waa ku ci baku kata ya hwenji jiji ku ho abè bi hwen ada waji kiyo." 45Yesu ka fyenbe abu kwan yo danra, "Atsòn bu Cidon we dzun ba apa wa hwen ti wana nya ku hwen abigya wa mbumbu. 46Dede waa ku du bigya dzun­ dzun wa ci ba abè suu numa cia wa dandan ba, se ku ho abu waa ku ci baku kata ya hwenji jiji ku kasen bi hwen abigya waji." 47Yesu dan yibe danra, "Atsòn bu Cidon we dzun ba andù waa be ho we ki fin teku, ku pan tswi tsù je wani kata mu fin'a ban numa. 48Ayo waa ku pan aje mu fin'a ra, be gbe ho weya ki ya, be tuci jinni be ceho baa sansan ki finbe kata weya ki fin tikshe, baa baba hora be ho nyaya hwan. 49Anyunu wa kennu ri ci numa du. Zhentsōn bu Ci­ don ribi ce nwa ho pajukun baa baba ki fin pajukun baa sansan. 50Zhentsōn bu Cidon baaji ri ho pajukun baa tsa abu wa baba hora weya ki fin pyu wari den'a jinni ba. Beri bi kundekuto dzwan nyi ki bye waji." 51Yesu mbyebe danra, "Nī hwayi abu baakara nu kata?" Be zen nde danra, "I hwa yinu." 52Se ku dan yibe danra, "Ma ci numa ta danra ko manu wani wari fyen tà yi pajukun aji bu Cidon kuma zen nde yibe fyenku aji ki cin atsòn wa ki don ku ci tsadzu apa dzun wa cí wa sen ndo ki bye atswén'a waa ku ci baku ra, ku tsayi wa pwadzu ba wa ripye ko wa riko." 53Ayo waa Yesu dan vinni cinna bu ajia yibe ra, ku do don fan bye waji jinni. 54Waa ku bi zan ki finka bua numa ku foji abu wana fyen pajukun yo fyenfyen ki tan wa fyen abube, pajukun baa gon tson fo abu wa fyenfyen'a ra nwobe ken don ken ta kata, bena mbye aji danra, "Apa wakara dua kyinye wakara kini? Agbo! Abu baa kya­ hozo baakara pa? 55Ku cia nwu bu kafinta ra ba? Mariyamu mbaaku riba? Ku cia nwuza bu abe Yakubu, Yusufu, ba Siman ba Yahuda ba? 56Bazhenzaa bawuwa cibe ki finka kire ki dzun bai ba? Ku dua ayì baakara kini numa?" 57Ci numa ra be nghaku. Yesu dan yibe danra, "Apa wari da adòn bu aji bu Cidon, kuma ya kó kini kata kuri nyania hwe ba, ama kuri dua hwe ki tswēn ndoa, ba ki bye bavyon'a ba." 58Waa Yesu ci ki bye waji ra, ku tsaa abu baa kyahozo hwe­ hwe kacin ba, ki cin waa be yibe wajinderi ki byea ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\