MATIYU 14

1Hiridus ci akù wa ki Galili. Ayo waa ku fo aji ki cin bu Yesu numa, 2se ku dan yi abe tsònku bua hora danra, "Wakara ci Yohanna wa ndi na tsa batisma ra ku pwadzu ri ki shimbi, ábu wa tsa kuna tsa abu wa kyahozo numa ra." 3Andi Hiridus nde Hi­ rudiya awa bu Filibus nwutaa nde ban avo waa ku ki tiri riju. Yoh­ anna wa tsa batisma ndi foji wana dan yi Hiridus danra, "San'a waa ú nde Hirudiya ban ba!" Ábu wa tsa Hiridus ndi pan Yohanna hwa tan, be tseku ba aye ra hun. 5Hi-ridus na con ku bwanku, ama kuna zinzin bu Yahudawa hora ki cin waa be nde Yohanna so danra ku ci apa wa da adòn bu Cidon. 6Anyunu dzun Hiridus ba kwan pajukun ki cin waa ku kyepan ba anyunu waa be mbaku. Se nwu wa wuwa bu Hirudiya gbè jo ki pyen bu akyon baa kwan jinni hora. Hiridus fo vya suu numa ba ajo wa gbegbe bua ra. 7Ku genu baku dàn aki weyo danra, "Koke waa uma nyà kata mri yiu." 8Nwu wa wuwa waji ayoa sùku ku danra, "Ú geken cin bu Yohanna wa tsa batisma hwa ki fin atukpe yimi tanma." 9Ajuwe bu akù ba jinni numa cia wa dandan ba, ama ki cin waa ku kyan kapyen dàn aki ki pyen bu pajukun rara se ku dan yi zhen nyaa danra, be ya be ya yi nwu wa wuwa ra abu waa kuna nya. 10Be ya geken cin bu Yohan­ na ki tan kon, 11nde hwa ki bye atukpe nde yi nwu wa wuwa ra, ku nde ya yi ayoa. 12Baa bà Yo­ hanna bi nde akwan'a ya ji. Ki nyaken wakara be ya ki bye Yesu ya tenku aki waji. 13Yesu fo ataki bu Yohanna ra, ku do fan abye waji ya ka akò, aku dzundzun'a ya ci bye waa pajukun baani kiyo. Waa pajukun fo danra ku do yara ra be do pwadzu ki finkabe kyen ba abe na bàku ki nu teku waji. 14Waa Yesu mbyà pajukun tswàtswi ki nu nú numa na yara cicibe tsaku, se ku pwadzu ki fin akò ku nwàdzu pajukun baa dā ado ki finbe. 15Waa anyunu na nga wa koko numa pajukun bua baa bàku bi ki byea danra, "Abye wa ci kara ci fin pōn ngha vyon, mbyà anyunu ko ra, ú do pajukun baa bi kwan kire hwehwe numa ra, be ya ki finka baa titi ki da ki da hora jiji be ya nya buju kiyo be hwen ji." 16Yesu dan yibe danra, "Tsanini mri dobe? Áni ní yibe buju be ji." 17Be dan yiku danra, "I ci ba agan bu borodi atswanna ba aje pyinna vinni." 18Ku dan yibe danra, "Ní ho borodi ba aje baaji bi yimi." 19Se ku dan yi pajukun baa bi kwan ki byeri hwe­ hwe numa ra danra be tuci jinni ki cin byen wa tashuma. Ku ho agan bu borodi tswanna ba aje pyinna, a nde zoa ta don, a mbu mikyin yi Cidon ki cin buju waji, ku koken gafan borodi hora ku ho yi pajukun bua baa bàku hora be ho gafan yi pajukun baa kwan ki jinni hwehwe numa ra. 20Pajukun hora kata ji buju waji be zezu. Borodi ba aje waa ku geken gafan yibe ra, be ji dati. Pajukun bua baa bàku za ho afyanu wa dati ra kwan dzun mu tikshe dzwe nwa pyinna. 21Pajukun baa ji buju waji kata bawunu zo dibe numa zan dubu tswanna, be hwènbé bawuwa ba baci ba. 22Mwamwa numa Yesu dan yi baa bàku danra be kapyen kà akò be kyan ya ki nu teku wa ki Galili, aku kuri do pajukun baa kwan hwehwe numa baa ku yibe buju be ji ra. 23Waa ku do pajukun hora vinni ra, ku ne ya ki cin kwen aku dzundzun'a tori numa jiji ku ya dzwa nde. Afitse tseku ki bye waji adzundzun'a tori numa. 24Ama abe pajukun baa bàku hora ci ki zo dzon bu teku, akò na gangan ki cin waa awo na sabe ya pyen kasen ba nyaken. 25Te cin byekya numa Yesu kyenkyon ki cin teku nabi ki byebe. 26Waa baa bàku tazo mbyàku na kyenkyon ki cin teku nabi numa ra se azin panbe suu numa, be danra, "Wakara ci ajon!" Se be da ndekuto, adibe na vonvon tatata numa. 27Mwa-mwa numa Yesu dan yibe danra, "Niká zinni azin ba, ní gban mikyin, ami Yesu na bi ri." 28Se Bitrus dan yiku danra, "Cindo, ma ciu ajinderi byenbyen ú bámi nde m kyen ki cin jan bi duu ki byeu." 29Yesu danra, "Ú bi." Se Bitrus pwadzu ki fin akò na kyenkyon ki cin jape na ya ki bye Yesu. 30Ama waa ku mbyà awo na sa numa akyin'a gedzu ku foji wana dzu cici ki jinni. Ku da ndekuto danra, "Cidon u nwà­ dzumi!" 31Mwamwa numa Yesu ndafan voa panku can reku pwa­ dzu tse don ki cin jan, ku dan yiku danra, "Au, wajinderi buu ci titi numa vinni, ake tsau ri mikyin u gedzu?" 32Katabe pyin­ na hora se be kaya ki fin akò awo bé jinni abye bande gyu numa. 33Baa bàku baa ki fin akò ra, be tu ben jinni ki pyen bu Yesu be waku be danra, "Aji­ nderi u ci Nwu bu Cidon." 34Yesu ba baa bàku kyan teku wa ki Galili ya ki zhen ki bye jen wa ki Janisarati. 35Waa pajukun baa ki finka waji mbyàyi Yesu numa be tsontson we pajukun baa ki bye ajen waji kata shukwa jinni. Be ho pajukun baa dā ado kata bi yiku. 36Be voku danra, ku zen nde yibe nu be go vo ki bye buken'a maari. Pajukun baa go vo ki bye buken'a kata nwà­ dzu ki bye adobe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\