MATIYU 15

1Farisawa ba baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon be dzu wa ki Urushalima bi ki bye Yesu be mbyeku danra, 2"Ake tsari pajukun baa bàu na gbekyan adòn bu bayakui, bena ji buju ba vo jin, be tsobe avobe ba?" 3Yesu mbyebe danra, "Buni ake tsari hunnu nina gbekyan adòn bu Cidon nina bà abu yakubadani? 4Cidon danra, 'Ú yi atau, ba ayou hwe. Kukà danra, ko kani wama dan aji wa baba ki cin bu ataa ko ayoa bé bwan apa waji.' 5Ama buni niri danra, apa wama dan yi ataa ko ayoa danra, 'Abu waa m danra mri yiu ra, mri yi kau riba, ki cin waa abu waji m nege yi Cidon ra,' 6numa ra, cia ken ku yi ataa hwe ba. Ci numa ra nina fan adòn bu Cidon jinni dán numa yana bà abu wa fyenfyen buni. 7Ani baa ta aban nde vo yu, aji waa Ishaya dan ki cinni ra ku dan mba tiri waa ku danra, 8Tajukun baakara na shemi ki nube, ama mikyinbe ci nana bami, 9Waa bena tu ben jinni na wami ra bena tsa abu wa nyá hwan azota abu wa fyenfyen waa bena fyen pajukun yo ra, ci adòn bu pajukun azota.'" 10Yesu ba pajukun baaji nde bi kwan jinni ku dan yibe danra, "Ní gon tson jiji ni hwayi! 11Abuju wama ka ki nu kuri tsa­ baa apa ba, ama aji wari dzu ki nu bu apa ra ri tsabaku ri." 12Abe baa bàku hora bi ki byea mbyeku danra "Ko ù yìnu waa Farisawa fo aji wakara numa be tsaba mikyin?" 13Ama ku dan yibe danra, "Ko kake wama nga dzu kata, Atami wa ki don ma tàa abu waji riba, beri mu gbeku tata ki hun. 14Ní gadi babe, be ci agbànzo baa na con be gbe pajukun badati. Apa wa gbànzo mari gbe nwuzaa wa gbànzo katabe beri ya dzu nyanya ki bye shi." 15Se Bitrus dan yi Yesu danra, "Ú dan san yimi acinna bu aji wa ci kara." 16Yesu mbyebe danra, "Ani du ni hwa yini ba? 17Ni fè yini ba? Koke kata wama kà nu, kuri ka yaya ki fin, beri pwadzudzu ki myi ba? 18Ama abu baa na pwa­ dzu ki nu ra, na dzu fin mikyin pwadzu. Be ciri abu baa ri tsaba apa hun. 19Aji baa baba kata ri pwadzu fin mikyin ri dzu, apa wa bwanbwan, agya wa tsatsa, ba aso wa tsatsa, avyú wa vyivyi, akan wa kankan, azen bu apa wa tsababa. 20Abu baa baba baakara kata ciri baa ri tsaba apa. Ama buju wa ji vo jin ri tsabaa apa ba." 21Yesu do fan bye waji ya ki fin tswen wa ci te finka Sur ba Sidon, 22A wuwa dzun wa cí tsu bu Kana­ na ku ci ki tswen wana dzubye ba Sur ba Sidon, ku cia tsu bu Yahudawa ba, ku bi bye Yesu ku dan yiku danra, "Au Cindomi Nwu bu Dawuda, ú hwi cicimi ki cin waa nwumi wa wuwa ci ba ajon wa baba ki cin'a na yiku fyin hwehwe numa cia wa dandan ba." 23Yesu poaku nu ba. Abe baa ci baa bàku hora bi ki byea na voku danra, "A wuwa ra wa ci na bài ki nyaken ri da ndekuto ra, u doku ku ya." 24Yesu danra, "Cidon tsonmi tson danra m ya bye zhen­ zhen Isra'ila baa ngya na kyen ci tsadzu àdòn ra maari vinni." 25Ama wuwa ra bi tu ben jinni ki pyen'a danra, "Cindomi, ú tsazami yo." 26Yesu dan yiku danra, "San'a waa be nde buju bu zhen­ zhen pajukun yi zhenzhen abá be ji ba." 27Se wuwa ra dan yiku dan­ ra, "Cindo, ajinderi ù dan numa mba tiri, ama anyunu dzun zhen­ zhen abá ri fyi afyanu buju baa ri dzu ki vo bu Cindobe nya jinni ra ri ji." 28Yesu dan yiku danra, "Áu wuwa, wajinderi waa ù ci baku ra ci ba gben, mri tsau abu waa una vomi ra." Ki bye ayo waji bwa numa ra nwu wa wuwa waji du wa rito. 29Yesu do fan abye waji ku kyenkyon dzu ki nu teku wa ki Galili. Ku neya ki cin kwen ya tuci kiyo. 30Se abi bu pajukun suu numa bi ki byea, be ho pajukun baa hu vo, ba abe, ba baa gbànzo, ba baa kàn tson, ba baa nwo ba kunube, ba pajukun badati suu numa baa ci ba ado ki cincin ki cincin, be hobe we Yesu yo ki pyen ku nwàdzube ki bye adobe baaji. 31Pajukun badati mbyà pajukun baa kàn tson na fo aji, be kana zen aji du, pajukun baa gbànzo na mbyà bye, pajukun baa hu abe na kyenkyon, waa pajukun mbyà numa ra anwobe ken jinni bena she Cidon bu zhenzhen Isra'ila. 32Yesu bā pajukun bua baa bàku nde bi ki byea, ku dan yibe danra, "Mna hwi cici bu pajukun baa kwan kire hwehwe numa ra, ki cin waa be bami cire zan anyunu atsara ra, tanma abujube vin jinni ra. M conmi waa m dobe ba ambo ki finbe numa ba, ki cin waa beká ya ko anazan ki nyaco ba." 33Abe baa bàku hora dan yiku danra, "Abye wakara ci fin pōn ngha vyon iri yà dui buju kini i yi abi bu pajukun baa hwea hwea numa kwanna kara?" 34Yesu mbyebe danra, "Ni ci ba agan bu borodi apanna?" Be dan yiku danra, "I ci ba agan bu borodi atsupyen, ba abyije titi numa." 35Yesu dan yi abi bu pajukun hora danra bé tuci ki jinni. 36Se ku ho agan bu borodi tsupyen ba abyije hora ku mbu mikyin yi Cidon ki cin buju waji, ku geken gafan bo­ rodi hora ba aje hora yi abe baa bàku jiji be ho gafan yi pajukun hora. 37Pajukun kata ji buju waji be zezu dati buju waji, abe baa bàku hora ho afyanu buju baaji kwan mu tikshe tsupyen. 38Pajukun baa ji buju waji zan dubu nyena, be hwènbé bawuwa, ba baci ki finbe ba. 39Ki nyaken waa Yesu do pajukun hora be ya ra, Yesu kaya ki fin akò kyan ya ki bye jen wa ki tswen wa ki Magadam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\