MATIYU 16

1Farisawa ba Sadukiyawa bi ki bye Yesu, beri con be ken mba foku, se be voku ku tsabe abu dzun wa kyahozo jiji be mbyà ko kuna tsa butso ba gbentsòn bu Cidon re. 2Se Yesu dan yibe dan­ ra, "Anyuzota ma ta ra abye hwadon ri ci nyo joro numa, niri danra, 'Akyen azo hwa ri yafan jinni.' 3Ama abye ma kyà aponpon nima mbyà bye hwadon ma ya­ fan'a zo ba, niri danra, 'Acu ri tata.' Nima nde zoni ki don numa ni mbyàyi abu wari tsa, ama ni tsayini wa mbyàyi àmà abu baa ri tsa tanma ba. 4Ani pajukun baa tanma ni ci pajukun baa baba ni yini Cidon ba. Ni vomi jiji m tsani abu wa kyahozo? Mri tsami ba. Abu wa kyahozo dzun waa niri mbyà baani, ma nwadzu ba waa Cidon ndi tsa ki bye Yunana ra." Se Yesu do don fanbe jinni ki byeri. 5Ayo waa baa bà Yesu kyan nú ya ki zhen ki bahun, be muji wa nde borodi ya baku. 6Yesu dan yibe danra. "Ní tsa sansan, ní wà dini sansan ba yist waa abe Fari­ sawa ba Sadukiyawa ri yi pajukun." 7Se abe baa bà Yesu na dan aji ba dibe danra, "Abu wa tsa kuna dan aji numa ra ki cin waa ī muji ī ndei borodi bara." 8Yesu yì abu waa bena dan ba dibe ranu. Ku mbyebe danra, "Ake tsari nina dan aji ba dini danra, ni nyani borodi? Ani wajinderini ken'a ba. 9Avo tanma ni ngha hwa yini raba? Anyunu waa pajukun dubu tswanna kwan m ho gan bu borodi tswanna ge­ ken gafan yibe be ji zezu dati ra, ni ndi zà mu ki bye atikshe panna? Ni muji baku ra? 10Nikà muji ba anyunu waa pajukun dubu nyena m ho gan bu borodi atsupyen m ge gafan yibe be ji dati ra, ni zà ho wa dati ra mu ki fin atikshe apanna? 11Ake tsari ni hwayini aji waa m dan yini ra danra cia ki cin bu borodi ba? Ama m dan yini danra ni tsa sansan, ní wà dini sansan ba yist bu abe Farisawa ba Sadukiyawa." 12Se tanma hunnu pajukun baa bàku ra hwayi danra aji waa kuna dan ra cia ki cin abu yist abu wa gban bye borodi ba, ama ki cin abu wa fyenfyen bu Farisawa ba Sadukiyawa. 13Ayo waa Yesu ya zàn ki fin jen bu Kaisariya Filibi, se ku mbye baa bàku danra, "Pajukun na dan aku wa ci Nwu pajukun ci kani waji?" 14Be danra, "Pajukun badati na danra ku ci Yohanna wa tsa batisma ra, badati na danra, ku ci Iliya, badati na danra, ku ci Irimiya, badati danra, ko ku ci dzundzun ki fin pajukun baa da adòn bu aji bu Cidon." 15Yesu mbyebe danra, "Abuni pa, nina dan m ci kani?" 16Siman Bitrus dan yiku danra, "Au ci Kiristi Nwu bu Cidon wa ci ba cindi." 17Yesu dan yiku danra, "Au Siman nwu bu Yohanna wa sansan bu Cidon ku kwan u kiyo, ki cin waa aji waa ù dan ra, apa dzun tà yiu riba, ama m yinu danra Atami Cidon wa ki don tà yiu ri aji waa ù dan ra, 18Mna dan yiu kara, ù ci Bitrus, cinna bu azen buu ra danra abàn wa nà kwin. Mri myi pajukun baa bàmi ki cin abàn wakara. Ko aki ri dāgbàn kaa ikilesiya ba." 19Kukà mbyā dan yi Bitrus danra, "M ri yiu abu wa po nu nyakyon wa kaya ndo tsòn bu Cidon ki don ki vou. Abu waa uma hwaden ki fin tswen kire beri hwaden abu waji ki ndo tsòn bu Cidon ki don numa du. Ci numa ra abu waa uma zen nde baku ki fin tswen kire beri zen nde baku numa ki ndo tsòn bu Cidon du." 20Se Yesu nu abe baa bàku ra don danra be pan nube, beká dan yi apa dzun danra ku ci Kiristi ba. 21Pan ki bye ayo wakara numa ya pyen Yesu na dan aji yafan fin zan myi numa yi baa bàku danra, "Ci ken m ya ki Urushali-ma abye waa mri ya wa fyin ki vo bu baco baa sen tswen, ba abe von baa ciho, ba abe manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon. Beri bwanmi ya kindo, ama anyunu ma ko dzun, ko pyinna, wa hwa tsara, Cidon ri ba donmi pwadzu ki shimbi." 22Se Bitrus gbeku nde danra, "Cidon ku tsu coa Cindomi, abu wakara kuká tsau ba, ko nukon." 23Se Yesu pukan jinni numa ku nya Bitrus nde danra, "Do don kire, She­ tan! Au ci àtsù wa ci nyaco ta apa ki byemi. Abu waa u ga ki mikyin u ra cia aji bu Cidon wa gaga ba, ama ci abu apa!" 24Se Yesu dan yi abe baa bàku hora danra, "Apa wama con ku bàmi se ku fan abu wari vyaku ki mikyin'a ki fín tswen kire kata be jinni, ku tswan ahin wa shon gegea ba dia, a hunnu ku hun bàmi. 25Ko kani ki fin tswen wakara wa mana con ku kon cindia kuri nyani cin­ dia wa ci kenken, ama ko kani wama nyani cindi wa ki fin tswen wakara ki cinmi kuri du cindi wa ci kenken. 26Tsafa apa ki bye ke, waa apa ku du vinni abye myi kata, ama ku nyani cindia? Abu dzun ki tiri wa ka cindi waa apa ri nde cindia za kiyo? 27Aku Nwu pajukun ayo waa kuri kasen bi ba zhentsōn'a ra, kuri kasen bi ki bye ahwè bu Ataa. Kuri yi ko kani kata vokwin'a mbamba nu fyin butsoa waa ku tsa. 28Mna dan yini aji wajinderi pajukun badati baa na fo ajimi kire ra, beri hube ba, se bema mbyà Nwu bu pajukun ma kasen bi ki fin tsòn'a ki fin tswen wakara."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\