MATIYU 2

1Ki nyaken waa be mba Yesu ki Baitalami ki fin jen bu Yahudiya ki fin yo waa Hiridus na akù ra, pajukun baa ci ba ayì ki cin bu tswí dzu nyunupon bi ki Urushalima, bena mbye aji danra, 2"Abye waa be mba Yesu Akù bu Yahudawa kiyo ra kini? Ki cin waa ī mbyà avyèa ki nyu­ nupon, ī bi ki cin waa jiji í waku." 3Waa Hiridus wa na akù ci pyin fo numa ra mikyin'a sepyu numa cia wa dandan ba, ci numa ba pajukun baa ki Uru­ shalima. 4Ci numa ra ku ba kwan abe von baa ciho, ba abe manu baa ri fyen tà yi pajukun aji ki cin dòn bu Cidon. Ku mbyebe danra, "Abye waa be danra beri mba apa waa Cidon tsonku bi ra kini?" 5Be dan yiku danra, "Ki Baitalami ki fin jen bu Yahudiya ki cin waa apa dzun wa da dòn bu Cidon ndi tā danra, 6'Au Baitalami wa ki fin jen bu Yahudiya u ciu nwutishe wa titi ki fin zhen akù baa ki fin jen bu Yahudiya ba ko titi. Ki cin ke ba, beri mba nwutsòn dzun ki fin u ri pwadzu ribi za zhenzhen Isra'ila bandomi!'" 7Ci numa ra Hiridus ba pajukun baa mbyàyi atswí hora nde ya kan­ kan ku mbyebe dede waa avyè ra do ra. 8Ki nyaken wakara ku tson­ be tson ya ki Baitalami danra, "Ní ya mbye aji bu nwu ra, nima duku ni kasen bi dan yimi jiji m ya waku." 9Áma waa be fo aji bu akù numa be pan nyaco foji kyon wa yaya. Avyè waa be mbyà ki nyu­ nupon ra na pyenbe naya aya pantse don ki zen bye waa be mba nwu waji kiyo ra. 10Waa be mbyà avyè waji numa be mbu mikyin cia wa dandan ba. 11Be kaya ki ndo waji be mbyà nwu waji ba Mariya­ mu yoa. Be tu ben jinni ki pyen'a be waku. Ki nyaken wakara be fenfan atswenbe be wa Akù dzo vokya bu zinariya, ba abyu baa nufyin sansan baa beri babe danra luban, ba mur ra yiku. 12Ama Ci­ don nube don ki zo ndo danra beká kasen ya ki bye Hiridus riba. Ci numa ra be kasen dzu nyaco dzun ken ya ki fin tswenbe ri. 13Ki nyaken waa be do kyon ra nwutsōn bu Cidon tà dia yi Yusufù ki zo ndo danra, "Ú do don u nde nwu wa rijan ra, ba yoa ni she ya ki fin jen bu Masar niya ci bye waji keke se anyunu waa mma dan yini danra ni do don fan bye waji jinni ki cin waa Hiridus na nya jiji ku pan nwujan ra ku bwanku." 14Ci numa ra Yusufu ba nwu wa rijan ra ba ayoa she pwa­ dzú afitse ya ki Masar. 15Be ci bye waji numa keke ya zan anyunu waa ajen bu Hiridus gban nyi. Abu baa ci kara tsa numa ki cin waa aji waa Cindoi ndi dan ki nu bu apa wa da don'a ra ku dzu. Aji waa ku ndi danra, "M ba nwumi nde pwadzu ki Masar." 16Waa Hiridus mbyàyi waa pajukun baa ci ba ayì ki cin bu atswí hora byeku byebye ra, hwa yi mikyin'a tsaba jinni suu numa. Se ku tsontson danra be ya bwan ho zhenzhen bawunu baa ki Bai­ talami ba goka waji kata. Pan ki cin bu nwu wa zan ju pyinna kasen ya ba nyaken ki bye ayo waa pajukun baa ci ba ayì bu atswí hora danra be ndi mbyà avyè waji ki bye ju pyinna baa tsa nwadzu ya ra. 17Ki bye ayo waji anu aji waa Irimiya apa wa da adon bu Cidon ndi danra dzu ra. Aji waa ku ndi danra, 18"Pajukun fo akyu dzun bu ndekuto, ba mikyin wa pepe numa ki Rama. Apa wana kundekuto waji ra ci Rahila ki cin bu bazhenzhen'a, ku du kaa mikyin wa we jinni ba, ki cin waa bazhenzhen'a kata hu vinni ra." 19Ki nyaken waa ajen bu Hiri­ dus gban nyi ra nwutsōn bu Cidon tà dia yi Yusufu ki zo ndo. Ku dan yiku danra 20"Do don u nde nwujan ra ba ayoa ya ki fin jen bu Isra'ila. Ki cin waa pajukun baa ndi na nya cindi bu nwu waji ra be hu ra." 21Ci numa Yusufu nde nwujan ra ba ayoa kasen ya ki fin jen bu Isra'ila. 22Waa ku fo aji danra Alikiyas pan akán za fin tsòn bu ataa Hiridus, kuna tà gbentsòn'a ki Yahudiya ra azin pan Yusufu wa kasen ya byeri. Ki nyaken waa ku ya zan bye waji numa, be nuku don ki zo ndo, ci numa ku da nya kasen dzu kaya ki fin jen bu Galili. 23Ku ya ci finka dzun waa beri baku danra Naza­ rati. Ki bye wakara numa aji bu apa wa da don bu Cidon wa ndi danra, "Beri baku danra nwu wa ki Nazarati," ra dzu ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\