MATIYU 21

1Waa Yesu ba abe baa bàku na bèn Urushalima jinni numa, be zanzan ki finka wa titi dzun waa beri baku danra Baitafaji ki nwo kwen Zaitun. Yesu gbè baa bàku pyinna kyon. 2Ku dan yibe danra, "Ní ya ki finka wa titi wa ki bahun ra, nima ya zan kiyo ra mwamwa numa niri mbyà be nde jakyi sa byeri ba nwua, ní fenfanbe hobi yimi. 3Apa dzun ma mbyeni aji dzun ki cinbe, ní dan yiku danra, 'Cindoi na conbe.' Numa kuri fan yini mwamwa numa." 4Abu wakara tsa numa ki cin waa bé zenmu aji waa apa wa da adòn bu Cidon ndi dan dzu ki nua danra, 5"Ní ya dan yi pajukun baa ki Sihiyona danra, 'Ní wezo ni mbyà Akuni nabi ki byeni kara, ku ci apa wa ci ba mikyin wa tashuma, ku kyan wi ki cin bu nwu jakyi, ku kyan wi ki cin bu nwu jakyi wa ci tiri mafan.'" 6Se abe baa bà Yesu ya ki finka wa titi wa ki pyenbe waji ra, be tsa abu waa Yesu dan yibe ra. 7Be fen jakyi ba nwua bi, be ho tukpabe byan nyaken bu jakyi baaji Yesu nda wea kiyo. 8Abi bu pajukun suu numa ki fin pajukun baa kwan hora ho tukpabe byan jinni ki nyaco, badati gbeya aje hin yá byan jin­ ni ki nyaco du, 9pajukun suu numa na pyen'a, badati na bàku ki nyaken na nyākyin gbangban numa danra, "Hosana Nwu bu Dawuda! Wa sansan ku kwanku kiyo, Akù wa bi ki bye zen bu Cindoi Cidon. Hosana wa ki bye wa kari ba ahwè kata." 10Waa ku kaya ki finka Uru­ shalima numa mikyin bu pajukun kata do don ki don, bena mbye danra, "Apa wakara akani waji?" 11Pajukun baa kwan ki bye waji ra dan yibe danra, "Ku ci Yesu Nwu wa ki Nazarati wa ki fin jen bu Galili, Ku ci apa wa da don bu Cidon." 12Yesu ka ki tan wa wa Cidon bu Yahudawa, pajukun baa na hwenji ba atswén, ba baa na hwen tswén ki fin tan waji Yesu kan gafanbe nya cincin kata, Ku tesu átswà bu baa na za àbè, ba baa na hwenji ba ahwankpa hora kata nya jinni. 13Ku dan yibe danra, Cidon dan ki fin Afaa danra, "Beri ba atanmi danra atan wa vo Cidon waa pajukun ri vo Cidon kiyo, ama nī vyin pukanku kan apyo bàn abye waa pajukun baa gbanco ri yu kiyo!" 14Waa Yesu ci ki tan wa wa Cidon ra, pajukun badati baa gbànzo, ba baa abebe wa nwe jinni kata bi duku ki tan waji ku nwàdzube ki bye adobe. 15Abe von baa ciho, ba abe manu baa ciho baa ri fyen pajukun aji bu Cidon mbyà butso wa kyahozo waa kuna tsa ra, ba waa zhen baci baa titi na nyakyin ki tan wa wa Cidon na danra, "Hosana Nwu bu Dawuda!" Se nabe kyin. 16Be mbyeku danra, "Ù fo abu baa baakara na danra nu?" Yesu dan yibe danra, "M fonu. Ni foni aji ki fin Afa bu Cidon fo raba? Waa ku danra, 'Ki nu bu zhen baci baa titi, ba zhen baci baa ri mamyi ki tiri ki vo, ù hwa jiji be nya zen u kagben.'" 17Ku fanbe jinni pwadzu ki finka ya ki Baitanya ya ci yo. 18Nakyabye aponpon waa Yesu kasen ri ya ki Urushalima ra, ambo bwanku, 19se ku mbyà hin tin dzun numa ki go nyaco. Ku ya ki nwo hin tin waji jiji ku du nwaa, ama ku dua abu dzun kiyo ba, se jebu maari vinni. Se ku dan yiku dánra, "Nde kire ya pyen uri nwau riba." Gbogbo numa hin waji hu je. 20Waa abe baa bàku mbyà numa anwobe ken jinni, be danra, "Tsanini ahin tin wakara hu je mwa numa?" 21Yesu dan yibe danra, "Aji wajinderi mna dan yini nima ci ba wajinderi byenbyen numa ba mikyin dzundzun niri tsa abu wa ka abu waa m tsa hin tin ra pyuu numa. Ko nima dan yi akwen wa ci kara danra, 'Gbè­ dzu kire ya ta fin teku ki bahun, kuri tsa numa.' 22Kati, koke kata waa nima vo ki bye ndedzwa nima yi wajinderi kiyo niri du." 23Yesu kasen ka ki tan wa wa Cidon bu Yahudawa, waa kuna fyen pajukun bu numa, se abe von baa ciho, ba baco bu Yahudawa bi mbyeku danra, "U duu gbentsòn kini wa tsa abu wakara? Akani waji yiu gben­ tsòn wakara ri?" 24Yesu dan yibe danra, "Ami du, mna con m mbyeni aji dzundzun ní dan yimi, nima dan yimi hunnu mri dan yini abye waa m du gbentsòn wana tsa abu baakara kiyo ra. 25Yohanna wa ndi na tsa pajukun batisma ra du gben­ tsòn'a dzuni bi? Cidon ndi yiku ri re, ko ku du ki bye apa?" 26Se bena ye ayepye ba dibe danra, "Ima danra, ku du ki bye Cidon ki don kuri mbyei danra, 'Ake tsari ni yini wajinderi ki bye aji bu Yohanna ba?' Ima ka danra, 'Apa yiku gbentsòn waji ri,' ina zinzin bu pajukun suu numa ki cin waa katabe zen nde ba Yo­ hanna danra, ku ci apa wa da adon." 27Se be dan yi Yesu dan­ ra, "I yìi ba." Yesu dan yibe danra, "Numa ra mri dan yimni abye waa m du gbentsòn wakara kiyo hunnu na tsa abu baakara ba." 28"Ki byeni ni mbyà nini? Apa dzun ci ba bazhenzhen bawunu pyinna, ku bi ki bye nwua wa kapyen ra ku dan yiku danra, 'Nwumi jinna ú ya ki da, ú ya tsa butso.' 29Se anwu waji dan yiku danra, 'Mri yami ba.' Ama ki nyaken ku ga aji gaga ku pan nyaco foji kyon wa yaya ki da. 30Se atabe ka ya ki bye atea ki nyaken, ku dan yiku danra, aku du ku ya ki da. Nwu waji dan yiku danra, 'Ata, mri ya.' Áma nwu waji yaa ba. 31Ki finbe pyinna hora akani tsa abu wa vya hwan bu atabe ri?" Be danra, "Anwu wa kapyen ra." Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi, pajukun baa pan buwe, ba bawuwa baa tsa agbaza ri kapyenni ri ka ki ndo Cidon. 32Ki cin waa Yohanna ndi bi ki byeni ki bye nyaco wa sansan numa, ni zenni nde baku ba, ama pajukun baa pan buwe ba bawuwa baa tsa agbaza zen nde baku. Ki nyaken waa ni mbyànu ba azoni waa be tsa numa ra ni yini wajinderi ba." 33Yesu danra, "Ní gon tson ní fo cinna bu aji dzun. Andi gbogbo numa apa wa sen ndo dzun zhen hin ki da ndoa, ku du àgá shukwa nu da waji jinni kata, ku hwa shi ki tsin bye waa beri pen jape bu anab kiyo, ku we tswa wa gongon numa ki da waji. Ku ho baa tsaku butso so ki da waji waa kuri bi hwabe vo kwinbe. Wa sen da waji do ya kyon ki tswen dzun nana numa. 34Ayo waa nwa hin baaji byen rara, ku tson zhen nyaa ya ki daa jiji be ya pan nwa hin ki vo bu pajukun baa ku ho so da ra bi yiku. 35Pajukun baa ri tsa butso ki daa hora panpan hore zhenzhen nya bu wa sen da waji kata. Wa­ dzun be daku kpan dada numa, wadzun be bwanku bwanbwan ya kindo, wa kwan tsara ra be taku bàn. 36Wa sen da waji ka mbyā tson zhen nyaa badati suu numa ka wa ndi kapyen rari, se pajukun baa ku hobe so da na tsaku butso ra, tsa zhen nya hora abu tsadzu waa be ndi kapyen tsa ra. 37Ki nyaken wakara wa sen da waji tson nwu fin'a ya ki da waji, ku danra, 'Beri bi mbyà hwe bu nwu­ mi.' 38Ama pajukun baa ku hobe so da na tsaku butso yo ra, ámāa be mbyà nwu waji numa be dan yi dibe danra, 'I mbyà nwu wari ji ada waji nabi hun, ní bi í da bwan­ ku jiji ada waji ku kan bui!' 39Se be pan nwu waji taya ki go da waji be da bwanku ki bye. 40Ayo waa wa sen da waji ma bi ra, kuri tsa baa na tsaku butso ki da ndoa ra nini?" 41Be dan yiku danra, "Apa wa sen da waji ribi bwan ji pajukun baa baba baakara, kuri nde daa nde kwa pajukun baa ripye ki vo, jiji dede waa kuma bi, anwa hin ma byen ra ku du nwaa ki vobe." 42Yesu mbyebe danra, "Ni fo foni aji baakara ki fin Afa fo raba? 'Abàn waa pajukun baa myi tan nghaku ra, kasen kan aban waji waa be ndeku myi ki cin pwe bu atan, Cindoi tsari abu wakara numa, ina mbyà danra ci abu wa kyahozo, ci abu wa ci ba hwe!'" 43Yesu ka mbyā dan yibe danra, "Ki cin wakara numa mna dan yini danra, beri fyere tsòn bu Cidon ki voni don nde yi pajukun badati kū ce jiji be tsa butso sansan ba ajia. [ 44Ko ma kani kata wama kokwi ki cin abàn wakara kuri da bwà tsabaku numa, koma kani kata waa abàn waji ma ko ki cin'a kuri hwa naku tira tira numa tsadzu ambu."] 45Abe von baa ciho ba abe Farisawa hora fo aji waa Yesu na kapyó na webe ki di, ki bye cinna bu aji ra, be hwa yinu dan­ ra Yesu na babe. 46Ama ayo waa bena con be panku ra, bena zin­ zin bu pajukun suu numa baa bi kwanna ki bye waji ra, ki cin waa be zen nde baku danra, ku ci apa wa da adòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\