MATIYU 22

1Yesu ka mbyā dan yi pajukun aji ki bye cinna bu aji danra, 2"Atsòn bu Cidon we dzun ba akù dzun wa mbyā vinni di bu akishe waa kuri tsa yi nwua. 3Ku tson zhen nyaa be ya ba pajukun baa kuna con ra be bi akishe waji, ama pajukun baaji nghabe wa bibi. 4Ku ka mbyā tson zhen nyaa badati kpo jiji be ya dan yibe danra, 'M mbyā vinni di bu akishe waji kata ra. M bwan ana, ba zhen mafan ana baa sweswe hora be ne vinni kata ra, ni bini akishe ri!' 5Ama pajukun baa akù babe nde ra hwabe ce bu ndeba waji ba. Be gafan jinni fo dibe aji kyon, wadzun ya ki da ndoa, wadzun ya dia yo ki ti, 6badati pan zhen nya bu akù ra, be dabe gba dada bwanbe. 7Akù waji ngongo ken ra, ku tson banuken be ya bwan pajukun baa bwan zhen nyaa hora bé dzo pyu tsòn finkabe kata. 8Se akù waji dan yi zhen nyaa hora danra, 'M mbyā vinni adi bu akishe wakara, ama pajukun baa m babe nde ra, ken­ be wa bi akishe waji ba. 9Tanma ni ya ki nyaco kon, koma kani kata waa nima duku ni dan yiku danra, ku bia akishe waji ri.' 10Se abe nyaa hora pwadzu ya ki nyaco, pajukun baa be du kata, baa baba re, ba baa sansan re, be ga hobe bi we ki ndo akishe waji. Ando mu ba akyòn banban. 11"Waa akù kabi numa jiji ku mbyà akyòn baaji ra, se ku mbyà apa dzun pantse ku wea buken wa tsa akishe wa ripye ki dia ba. 12Ku mbyeku danra, 'Ayoo, u tsanini kabi kire u weu buken wa tsa akishe wa ripye ki diu ba?' Apa waji cia ba aji wa dandan ba. 13Se ku dan yi zhen nyaa danra, 'Ní panku, ní tseku avoa, ba abea, ní ndeku taya ki bye wa na tsuken jinni, abye waa pajukun ri kunde­ kuto ri dzwān ngyi kiyo ra.'" 14Yesu danra, "Pajukun baa be babe nde ci suu, ama pajukun baa cece ci fyifyi numa vinni." 15Farisawa ya ho nube ma dzun jiji be bi tswa Yesu tswe ba aji dzun wa mbyembye, ko kuri bi ngya daa nu re. 16Farisawa hora tson zhen baci bandobe baa bàbe, ba baa bà Hiridus bi ki bye Yesu dan yiku danra, "Manu i yinu dan­ ra, au ci apa wari dan aji wa byen­ byen, au na fyen tà yi pajukun ri abu wa byenbyen waa bé tsa we hwan bu Cidon, uri hwau ce bu abu baa pajukun na dan raba, ù ciu tswi apa wari con apa dzun ka apa dzun ba. 17Numa ra ú dan yii, u mbyà nini, sansan i wawe yi Kaisar ko san'a ba?" 18Ama Yesu feyi tswi anwe wa ki fin mikyinbe ranu, se ku dan yibe danra, "Ani pajukun baa ta abàn nde vo yu, ake tsari nina fomi nu numa! 19Ní nde abè waa niri wawe kiyo ra bi ta yimi m mbyà!" Be nde abè waji bi yiku; 20Se ku mbyebe danra, "Acin akù wa ci kara, ba azèn wa ci kara ci abu kani?" 21Be dan yiku danra, "Ci abu Kaisar." Se Yesu dan yibe danra, "Abu wama ci abu Kaisar, ni nde yi Kaisar, abu wama ci abu Cidon ni nde yi Cidon." 22Waa be fo numa ra, nwobe ken jinni pyi numa, be do gafan jinni fanku ki bye waji ya dibe yo. 23Anyunu waji Sadukiyawa badati bi ki bye Yesu. Be ci pajukun baa yibe wajinderi ki bye waa apa ri do don pwadzu ki shi­ mbi ba. 24Se be mbye Yesu danra, "Manu, Musa fyen tà yii danra, 'Apa wama ban wuwa kuma mbaa nwu baku ba, apa waji ma hu se nwuzaa ku kwan fin'a, ku mba nwu soku tswi ki nyaken.' 25Andi pajukun badati kwan dzun tsu­ pyen be ci bazhenza ba dibe. Wa kapyen ra ban wuwa ku mbaa nwu baku ba. Apa waji bi hu fan'a nwu dzun so tswi kiyo ki nyaken ba. 26Ku fan awaa yi nwuzaa kwan fin, pan numa ki cin bu apa wa kwari pyinna ra, ba wa kwan tsara ra nde numa keke ya zan cin bu apa wa kwan tsupyen ra. 27Kì nyaken waa be hu vinni kata ra awuwa waji dzu ta jinni a hu. 28Anyunu waa bema do pwadzu ki shimbi ra, awuwa ra ri ci abu kani ki finbe tsupyen hora? Ki cin waa ku ban aben babe kata." 29Yesu dan yibe danra, "Ni jan co, ki cin waa ni yini Afa bu Cidon, ba gbentsòn bu Cidon ba. 30Anyunu waa Cidon ri bado pajukun pwadzu ki shimbi ba cindi ra, beri ci tsadzu zhentsōn bu Cidon ki don, wunu ri ban'a wuwa ba, awuwa ri ban'a wunu ba, aben wa banban baani. 31Aji waa nibi mbyemi ki cin bu pajukun baa Cidon ri ba dobe dzu ki shimbi ba cindi ra, ni fon foni ki fin Afa ni fo aji waa Cidon dan yini danra, 32'Ami ci Cidon bu Ibrahim, ba Ishaku, ba Yakubu raba?' Wakara ta danra, Ibrahim ba Ishaku, ba Yakubu ci riju, ku ci Cidon bu baa ci ba cindi, ku cia Cidon bu pajukun baa huhu ba." 33Waa abi bu pajukun baa kwan ki byeri suu numa fo aji wakara numa anwo­ be ken jinni kata ki cin abu wa fyenfyen'a. 34Ayo waa Farisawa hora fo danra, Yesu dan yi Sadukiyawa aji, ko anu wa don, ko anu wa ta be po kabe bara, se be kwan cinbe sù dibe bi duku. 35Adzundzun ki finbe ci baco wari fyen tà yi pajukun aji bu Cidon. Baco waji ken mbafo Yesu ba aji dzun wa mbyembye danra, 36"Manu ki fin dòn bu Cidon hora kata wa ciho wa kari kiyo kata ci wani?" 37Yesu dan yiku danra, "Ú con Cindoi Cidon ba mikyin u kata, ba cindiu kata, ba cinnau kata. 38Adòn wa­ kara ciri wa kapyen wa kari adòn badati hora kata. 39Adòn wa kwan pyinna wa kan teyo ci kara: Ú con jo ndou tsadzu waa uri con diu ra. 40Adòn badati ki fin afa bu Musa hora kata, ba aji bu abu wa fyen­ fyen waa Cidon tà yi baa da dòn hora kata, be ho gbenbe kata ngye ki di bu adon pyinna baakara." 41Ayo waa Farisawa hora ho dibe kwanna bye dzundzun tiri Yesu mbyebe danra, 42"Nī nde Kiristi so nini waji ki zoni? Ku ci Nwu bu kani?" Be dan yiku danra, "Ku ci Nwu bu Dawuda." 43Ku mbyebe danra, "Tsanini Denden bu Cidon tà yi Dawuda kú baku danra, Cindo? Ki cin waa Dawuda danra, 44'Cindoi Cidon dan yi Cindomi danra, ú ci go kyekye vo wunumi, m yiu te pajukun baa ri zeu hora ba abe?' 45In Dawuda ba dia ma ba Kiristi danra, Cindoa, tsanini kukà ci Nwua ri?" 46Apa dzun wa pokaa nu ku dan aji baku baani. Nde ki bye waji ya pyen apa dzun wa ci ba agben mikyin wa mbyeku aji dzun baani ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\