MATIYU 23

1Yesu dan yi abi bu pajukun ba baa bàku dan­ ra, 2"Farisawa ba baa ri fyen pajukun aji bu Cidon hora be ciri baa za byecu bu Musa. 3Numa ra ní gon tson ní fo ajibe kata waa bena fyen ta yini ra, ama niká ten ji tenbe ki bye abu waa bena tsa raba. Ki cin waa abu waa bena dan jiji pajukun be tsa ra, abe ba dibe be tsabe ba. 4Bena tse tswén baa ndanda baa tswan tutu hwa pajukun ki jinni be tswan, ama abe ba dibe zenbe nde be hwa zabe vo ki bye tswen baaji be tswanbe yo ba, ko titi. 5Abu waa bema ri tsa kata beri tsa abu waa pajukun be mbyà. Beri nde aji bu Cidon kwa ki bye ageho tan kan ya pata numa nde pa mupyenbe ba dzwin vobe, bena ri tafan avo bukenbe na gbe panpan ki jinni numa. 6Byecu bu baco baa ndanda baa beri yibe ciyo ki bye anyunu wí, ba ki tan wa wa Ci­ don ra vyabe kagben. 7Bema ri ya ki ti beri con pajukun be nàbe jen be yibe hwe, bekà babe dan­ ra, 'Manu.' 8Ama buni niká yibe bani danra, 'Manu' ba, ki cin waa manuni ci dzundzun vinni ani badati hora kata ni ci bazhenza ba dini. 9Niká ba apa dzun ki tswen wakara danra, 'Ata' ba, ki cin waa Atani ci Cidon ki don dzundzun vinni. 10Niká zen nde yibe bani danra, 'Cindo' ba, ki cin waa ni ci ba Cindo dzundzun maari vinni, Ki­ risti. 11Apa wama ba hwe ki finni kata, kuri kan apa wari kofyin wani. 12Ko kani kata wama nde cin'a ki don, beri teku cin'a yo kan jinni. Apa wama nde cin'a na jinni, beri gbe do cin'a so don. 13"Ḿm̀ hunni, ani manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, ba Fa­ risawa! Ani baa ta aban nde vo yu nyaken! Nina tsuken pajukun nya­ co wa ya ndo Cidon. Ani ni kakani ba, ni fanni pajukun badati nyaco be kà ba du. [ 14"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon! Ani baa ta aban nde vo yu nyaken! Nina ji bupyù ki ndo bawuwa aki, nina dzwa nde gongon numa bu nwe wa baba ki mikyinni. Niri bi wa fyin wa tutu numa kari kata pa]. 15"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon! Nina kyen nde yaya ki bye wa nana, nina ban shukwa tswen baa ki myi kire nina kyen­ kyon, kyan kèn, kyan nu, kyan te, ba teku kata jiji ni du apa dzun wari bi zen nde bà nyaco buni waa nina bà ra bani, nima du apa dzun wa zen nde ba aji buni ra, ki nyaken niri mbyàku danra, ku ci anwu pyù wari ka pyù kāni ndo pyinna. 16"Ḿm̀ hunni, ani pajukun baa ri ho pajukun nyaco ama ani ba dini ni ci agbànzo. Nina fyen pajukun bu danra, 'Apa wama dàn aki ba zèn bu atan waa beri wa Cidon kiyo, aki waji ri pan'a apa waji ba, ama apa wama dàn aki waji kwan ba zinariya waa be mbyā atan wa wa Cidon baku ra, a hunnu aki waji ri pan apa waji.' 17Ani pajukun baa jeje baa yibe abu dzun ba. Ki fin zinariya ba atan wa wa Cidon ra, wani kari. A zinariya re, ko atan wa wa Cidon wa hwa yi zinariya kú kan abu wa nyenye ra? 18Nī kana fyen tà yi pajukun danra, 'In apa dzun ma dàn aki kwan ba kyenkyen, aki waa ku dàn ra, ri pan'aku ba, kū dan aki wa nya hwan azota, ama wama dàn aki waji ma hwa abu ki jinni ki cin kyenkyen aki wa dàndan waji ci ra hun. 19Ani pajukun baa gbàn­ zo! A wani kari ba hwe, abu wa hwa jinni ra re, ko kyenkyen wa hwa yi abu wa hwa jinni waji kan abu wa nyenye ra?' 20Ci numa apa wama dàn aki ba kyenkyen kuna dàn aki waji kwan ba abu wa ki cin kyenkyen ra kata. 21Numa ra apa wa mana dàn aki ba atan wa wa Cidon kuna dàn'a aki ba atan wa wa Cidon maari vinni ba, ama kuna dan aki waji kwan ba Cidon wa ki tan wa wa Cidon waji ra. 22Apa wama ka dàn aki ba abye wa ki don, kuna dàn aki waji kwan ba adudu bu amà wa ki don, ba apa waji wari nda wea ki bye adudu waji ra. 23"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba pajukun baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ra! Nī ci pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken! Abushu ci tsadzu ábe ashita, ba ashi, ba abo hora nina ten adzundzun ki fin dzwe ki finbe kata na wa Cidon kiyo, ama ni sinni abu baa ciho numa ki fin Adòn waa Cidon nu don kiyo ra. Nina tsani pajukun abuu Cidon ba, ni hwini cici bu pajukun ba, ni tse cini ba wajinderi byenbyen ba. San kari ní mbyāsan byecuni, kati abu wa sansan waa ni ndi na tsa ra, niká fanbe jinni ba. 24Ani pajukun baa gbànzo, baa na ho pajukun badati nyaco! Nima mbyà ākyīn dzu ta bye ajan numa nī can taya hun, ama nī nde rakumi ma! 25"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba baa na fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra! Ni ci pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken! Nina tso nyaken bu azan ba atukpeni, ama ni fan finbe ci kan jin numa, ni ci pajukun baa ji bupyu ba cin wa concon. 26Ani Farisawa baa gbànzo hora! Ní kapyen tsonye fin azan ba atukpe buni jiji nya­ ken'a ku bi ci nyenye. 27"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra! Ni ci pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken! Ni ci tsadzu cin mbi baa be jan cinbe paku mbu purututu numa san wa mbyàmbya ki myi ama afin'a ci azo ake pajukun, ba tswi abu wa zadi wani kata. 28Ci numa bani du, pajukun na mbyàni dan­ ra, ni ci pajukun baa tsa abu wa we hwan bu Cidon, ama fin mikyinni mumu na azo abu wa baba numa, ni ci baa ta ban nde vo yu nyaken! 29"Ḿm̀ hunni, ani Farisawa ba baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon! Ni ci pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken! Nina myi cin mbi bu pajukun baa ndi da adon, ni kana mbyāsan cin mbi bu pajukun baa ndi tsa abu wa we hwan bu Cidon. 30Nina danra, 'Iri ma ndi ba abe bayakui ci dzun, iri ndi kwan'i cin babe ki dzun ki bye waa be bwan pajukun baa da adòn hora ba,' 31Ama ki bye aji wana dzu ki nuni ta danra, ni ci zhenda bu yakuni baa bwan pajukun baa da adòn hora. 32Tan­ ma se ní tsa ban butso waa bayakuni ndi tsa dati te nyaco ra. 33Ani agwa ba zhenzhen agwa! Niri bi tsanini nwàdzu ki vo bu kwen wari bi tani, ri hwani ni ka ki ndo apyù ra? 34Ki cin wakara numa mna tson pajukun baa da adòn, ba baa sen yi, ba baa ri fyenni aji bu Cidon bi yini, ki finbe niri bwan badati, badati niri dabe akpan, badati niri kàn bwanbe ki cin hin wa shon gege, badati niri dabe akpan ki tan wa fyen abuni, niri kanbe pwadzu ki finka dzun ya ki finka dzun. 35Ki cin wakara abwi bu pajukun baa dàbe aji dzun ba, be bwanbe ki fin tswen wakara kata ki cinni. Abwi waji jo nwoa avo anyunu waa be bwan Habila wa daa aji dzun ba, pan numa keke bibi ki bye anyunu waa be bwan Zakariya nwu bu Bara­ kiya ra. Be bwan Zakariya waji ki fin tan wa wa Cidon ki yoba bu abye wa nyenye ba kyenkyen. 36Mna dan yini aji wajinderi asabe ri ne cin bu pajukun baa tanma." 37Yesu danra, "Ani pajukun baa ki Urushalima, baa ki Uru­ shalima, ani baa na bwan pajukun baa da adòn! Pajukun baa Cidon tsonbe tson bi ki byeni ni tabe abàn! Dzwa panna waa mna nga m honi kwan bye dzundzun kata m be tsukenni tsadzu waa ayo kwìn ri be tsuken bazhenzhen'a ba soa ra? Ama ni zenni nde ba! 38Cidon ri pukan nyaken yini, ndoni ri kan fu ndo ko. 39Mna dan yini, nde kire ya ki pyen kire niri dukani zomi mbyà riba. Se anyunu dzun niri danra, 'Aku wa ndi bi ki bye zèn bu Cindoi Cidon, Cidon ku kwanku kiyo.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\