MATIYU 3

1Dede waji Yohanna wa tsa batisma bi na da don ki cin aji bu Cidon yi pajukun ki yo hwan ki fin jen bu Yahudiya danra, 2"Ní fan abu wa babani jinni ki cin waa atsòn wa ki don na dzubye ra." 3Apa wakara ciri apa waa Ishaya apa wa da don bu Cidon ndi zen aji ki cin'a danra, "Ande na zen aji ki yo hwan danra, 'Ní mbyāsan nyaco bu Cindoi soku yo, ní mbyāsan nyaco baa nghangha gwegwe hora ndafan jinni sansan numa.'" 4Yohanna dze tukpa waa be dzoku ba hwe rakumi. Ku tsege shon'a ba afyà bu ageho. Abujua wa jiji ci apokwin ba byu den. 5Pajukun baa ki Urushalima ba baa ki Yahudiya kata kwan ba baa ki bye jen wa ki nu nú waa beri baku danra Urudon ra katabe foji wana bibi ki byea. 6Kuna tsabe batisma ki fin nú waa beri baku danra Urudon ra. Bena foji abu wa bababe wana fufu. 7Waa Yo­ hanna mbyà abe Farisawa, ba Sadukiyawa bena bi suu numa jiji ku tsabe batisma, ku mbyebe dan­ ra, "Ani zhenzhen agwa, akani dan yini ri danra ni nwàdzu dini ki vo bu fyin bu kyinna bu Cidon wana bi ra? 8Ní tsa abu wari tà danra ni fan abu wa babani jinni ajinderi byenbyen numa ra. 9Niká cani co ndē dini danra niri nwàdzu dini ki cin waa ni ci zhenda bu Ibrahim ba. Mna dan yini danra Cidon ba dia tsayi wa yi abàn baa na kara be kan zhenda bu Ibrahim. 10Ci numa ra tanma be nde gatiri gbogbo numa dzwa nwo hin ra. Ahin wama nwaa ba, beri ge kenku doku ba den'a kata ta yaya ki pyu. 11Ami na tsani batisma ki bye jape ama apa dzun wana bi ki nyakenmi ra, ku kami ba hwè pyuu numa, ko atabea ma m kenmi wa tenku yo ba. Ku ciri apa wari tsani batisma ba Denden bu Cidon ba pyu. 12Ku ci ba abía wa tā za ki voa, kuri tāho atsīn za baa baba hora ri nya hun, kuri ho ngyiza baa sansan hora weya ki fin agè. Kuri dzo pyu ki bye tsīn za baa baba hora, apyu waji ri ji den'a ki jinni ba!" 13Ki nyaken wakara Yesu do ki Galili bi ki nu nú waa beri baku danra Urudon ra jiji Yohanna ku tsaku batisma. 14Ama Yohanna nga baku jiji ku denku danra, "Ami na con jiji ú tsami batisma, ù kana bi ki byemi?" 15Ama Yesu dan yiku danra, "Ú zen nde fan aji waji ku ci numa, ki cin waa san kari í tsa vinni abu wa sansan waa Cidon ri con." Ci numa Yohanna zen nde. 16Ki nyaken waa Yohan­ na tsaku batisma ra mwamwa numa Yesu pwadzu ki fin jan bi myi, abye hwa cucu ki don pofan jinni. Ku mbyà Denden bu Cidon ci tsadzu hwan dzu don yafan bye dzwa ki cin'a. 17Se be fo akyú dzun ki don na danra, "Wakara ci Nwu wa conconmi waa mikyinmi na fo vya baku ko nukon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\