MATIYU 4

1Ki nyaken wakara Denden nde Yesu kaya ki fin hwan jiji Shetan ku ken mba foku. 2Ki bye waa Yesu sennu atsunu dipa pyinna, ba anyutu dipa pyinna ra se ambo bwanku. 3Se Shetan bi dan yiku danra, "Uma ci Nwu bu Cidon ajinderi byenbyen u vyin pukan abàn baakara be kàn borodi." 4Ci numa ra se Yesu nde nua don panku yo danra, "Be ta so ki fin Afa danra, 'Cia buju wa jiji vinni ri yi apa cindi riba. Ama se ki bye aji wari pwadzu dzu bye Cidon bi.'" 5Ki nyaken wakara se Shetan ka ndeku ya ki fin tswen wa Nyenye numa, ku ndeku neya ki cin mbwi bu atan wa gongon numa. 6Ku dan yi Yesu danra, "Uma ci Nwu bu Cidon ajinderi byenbyen numa u pen dzu ta jinni. Ki cin waa be ta ki fin afa danra, 'Kuri tson zhentsōn'a ribi pan ù ki cin waa ko abēu kuká tenfo ki cin abàn ba.'" 7Yesu zenku nde danra, "Be tata so ki fin Afa danra, 'Ká ken mbafo Cindou Cidon ba!'" 8Ki nyaken wakara se Shetan kà mbyā ndeku ya ki cin kwen dzun wa gongon numa, ku ta yiku atsòn baa ki fin tswen ba ahwebe kata. 9Ku dan yi Yesu danra, "Uma tu ben ki jinni wami mri ho abu baakara kata ri yiu." 10Yesu dan yiku danra, "Do don ya bahun Shetan. Be tata so ki fin Afa danra, 'U wa Cidon Cindou, u waku dzun­ dzun'a maari vinni!'" 11Ki nya­ ken wakara se Shetan gadi baku. Abe zhentsōn bu Cidon bi tsaza Yesu yo. 12Ki nyaken waji Yesu fo aji danra be pan Yohanna nde tsu tan, se ku do don she kaya ki fin jen bu Galili. 13Ku fan Nazarati jinni ku ya ci ki Kafarnahum ki nu jape wa hwa she ba jen bu Zebulun, ba Naftali ra. 14Abu baakara tsa numa kata ki cin abu waa Ishaya apa wa da don bu Cidon ndi dan ra ku dzu. Waa ku danra, 15"Ani pajukun baa ki fin jen bu Zebulun ba jen bu Naftali! Ani baa ki nyaco wa ya nu nú wa ciho baa ki kyan myi bu anú waa beri baku danra Urudon ra, ani baa ki fin jen bu Galili ki bye waa atsu bu pajukun baa cibe Yahudawa ba nayo ra. 16Pajukun baa ndi ci bye wa naken jinni be mbyà bye wa yafan jinni suu numa! Pajukun baa ndi ci nwini bu aki wa bwan apa, bye wa yafan jinni yafan bye dzwabe ki di ra." 17Ávo waa Yesu ndi jo nwo aji bu Cidon wa dandan numa, kuna danra, "Ní fan abu wa ba­ bani jinni ki cin waa atsòn wa ki don na dzubye ra." 18Waa Yesu na kyenkyon bà anu nú bu Galili naya numa ku mbyà pajukun kwan dzun pyinna baa ci zhenza fin dzundzun ba dibe. Azenbe danra Siman Bit­ rus ba Andarawus nwuzaa. Bena we ndù ki fin jan ki cin waa be ci pajukun baa pan je. 19Yesu dan yibe danra, "Ní bi bàmi jiji m yini kàn baa ri pan pajukun." 20Mwamwa numa be fan ndùbe nya jinni ya bàku. 21Nde ki bye waji numa ya pyen kukà mbyà pajukun badati kwan dzun pyin­ na baa kà ci zhenza fin dzun­ dzun ba dibe. Be ci Yakubu ba Yohanna, zhenzhen bu Zabadi. Be ci fin kò ba atabe na mbyā ndù Yesu babe nde. 22Ki bye waji mwamwa numa be fan akobe, ba atabe jinni bi bà Yesu. 23Ci numa Yesu bān shukwa vinni jen bu Galili kata, kuna fyen pajukun bu ki fin tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. Kuna da don ki cin aji bu agben­ tsòn bu Cidon. Ku kana nwàdzu pajukun ki bye tswi ado wani kata. 24Ki bye nyaco bu butso wakara hwa ajia gbanfan ka fye ho tson bu pajukun kata ki fin jen bu Siriya. Be ho pajukun baa dā tswi ado wani kata ki cincin ki cincin bi yiku, ba pajukun baa na wa fyin, ba baa ajon baa baba panbe, ba pajukun baa dā ado wa ko huhu, ba baa abebe ba avobe wa nwe jinni, ku dà gban­ be. 25Abi bu pajukun suu numa bàku, baa ki Galili, ba Dikafolis, ba Urushalima, kà ba pajukun baa ki fin jen bu Yahudiya, pan numa ya ki kyan myi bu anú waa beri baku danra Urudon ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\