MATIYU 8

1Waa Yesu tu dzu ki cin kwen ki don dzwa jinni ra pajukun suu numa bàku. 2Ki nyaken waji apa dzun wa we kon dzun bi tu ben jinni ki pyen'a ku danra, "Cin­ do, uma zen nde ù tsaka waa ú dàgbanmi." 3Yesu ndafan vo goku ki di, ku danra, "M zen nde ú gban." Ki bye waji bwa numa ado kon'a yafan jinni. 4Yesu dan yiku danra, "Ú pan nuu, úká dada pof­ an nuu dan aji ki cin'a yi pajukun ba. Ya ú ya ta diu yi avon ku mbyà, úkà hwa abu ki jinni ci tsadzu waa Musa dan rá, wari ta danra aji wajinderi ado kon u ya­ fan jinni ra." 5Ki bye waa Yesu ri kaya ki Kafarnahum numa se baco dzun wa ci wunu ki bye aken wa nunu bi tu ben pyen'a a voku. 6Ku danra, "Cindomi nwu wa ndomi na jinni ba ado ki ndo, abea ba voa wa nwe kata, kuna wa fyin numa bà wa titi ba." 7Yesu dan yiku danra, "Mri ya jiji m ya nwàdzu ku." 8Ci numa baco bu baa nuken ra danra, "Cindomi, m kenmi waa ú ya ndomi ba. Ama ko uma zen aji kenken nwu wa ndomi waji ri gban. 9Ami ma m ci vo bu apa, kati, baa nuken na vòmi. In mma dan yi apa dzun danra, 'U ya,' kuri ya. Kati, mma dan yi apa dzun danra, 'U bi,' kuri bi. Mma dan yi nyami danra, 'U tsa abu wakara numa,' kuri tsa." 10Waa Yesu fo numa ra nwoa ken jinni. Ku dan yi baa bàku danra, "Mna dan yini aji wajinderi ko ki fin zhenzhen Isra'ila ma m mbyà fomi apa wa ci ba wajinderi ci tsadzu apa wakara fo raba. 11M̀ kana dan yini danra pajukun suu numa ri dzu wa ki nyunupon ba ki nyu­ zota ribi be ci jinni ji buju ki bye dzundzun ba Ibrahim, ba Ishaku, ba Yakubu ki ndo tsòn wa ki don. 12Ama zhenzhen tsòn baaji Cidon ri hobe we ki bye wa tsefi gyu numa, beri kundekuto dzwān nyi ki bye waji." 13Yesu dan yi baco bu baa nuken ra danra, "Ú yau, uri du vokwin bu wajinderi waa ù yi ra." Ki bye waji bwa numa nwu wa ndoa gban. 14Waa Yesu kaya ki fin ndo bu Bitrus numa ku mbyà vyo bu Bitrus wa wuwa na jinni ba ado wo. 15Ki bye waji Yesu goku vo ki voa, ado wo waji fanku ku do don tsa Yesu buju yo; 16Dede agyedi be ho baa ci ba ado bu jon baa baba suu numa bi ki bye Yesu. Yesu kan jon pwadzu ki bye aji wa zenzen ki nua numa vinni. Kukà dàgban baa fobe vya ba kata. 17Abu baa ci kara tsa numa ki cin waa jiji aji waa apa wa da dòn bu Cidon waa beri baku danra Ishaya ndi dan ra, ku dzu. Aji waji danra, "Aku ba dia tswan ho adoi ba tswi fyin wani kata be ki cin'a." 18Waa Yesu mbyà bi bu pajukun ci hwehwe numa ge shukwaku shon dzun ra, ki bye waji ku zen aji dan yi baa bàku danra be kyan kasen ya ki kyan myi wa hun ra. 19Baco dzun wari fyen tà yi pajukun aji bu Cidon bi, a dan yi Yesu danra, "Manu mri bau yaya ki bye waa uma ya yo kata." 20Yesu dan yiku danra, "Ātán ci ba ashibe, anyi ci ba ndobe, ama aku Nwu pajukun dua bye wa ciyo ba." 21A dzun­ dzun ki fin baa bàku dan yiku danra, "Cindomi, ú fanmi jinni m ya nde atami jì hunnu." 22Yesu dan yiku danra, "Ú bàmi, ú fan pajukun baa huhu be jì bazhenzabe baa huhu." 23Waa Yesu kaya ki fin akò numa abe baa bàku hora baku kà. 24Ayo waji acu wa kwakyi numa zu byen gbe ne don nabi ba awo gbugbu numa jape do àkya na nà me yi akò na nga wa sese, ama Yesu na foji hwa wa nene. 25Abe baa bàku ya da dze­ ku ki bye aná. Be danra, "Cindo, uma nwàdzui ba, i hu ra!" 26Ci numa ku mbyebe aji danra, "Ki cin ke ni zinzin hwe numa? Ani baa wajinderini ci fyifyi numa." Ki nyaken wakara ku do don a nya awo ba jape nde, bē pantse jinni gyu numa. 27Abe pajukun hora abu waji kenbe nwo. Be mbye aji danra, "Apa wakara ci tswi apa wani waa awo ba jape fo ndea numa ra?" 28Waa Yesu zan ki kyan myi wa ki fin jen bu Garasinawa ra pajukun badati kwan dzun pyin­ na baa ci ba ado bu jon wa baba ki cinbe pwadzu dzu ki bye waa beri ho pajukun baa huhu ri jì yo ra bi shon ba Yesu. Abe pajukun baa kwan dzun pyinna baaji baakara be ci abu wa zinzin suu numa. Apa wari dzu kà ki nyaco waji baani. 29Ci numa ra be da ndekuto, a mbye Yesu danra, "Ake waji kwan u ri bai, au Nwu bu Cidon, ù bi kire ki cin waa ú yii fyin avo waa anyunu nga mbaa raba?" 30Ki pyenbe na dzubye numa abi bu adzù suu numa na ji buju kiyo. 31Ci numa abe jon hora vo Yesu danra, "Uma kan hoi pwadzu kire ra ú tesui ya kaya ki fin adzù hora." 32Ku dan yibe dan­ ra, "Ní foji kyon." Ci numa ra be ya kaya ki fin abi bu adzù baaji, be ho shò gan dzu we fin nú, be hu kata ki fin jape. 33Ci numa ra abe baa na pyu adzù hora ho shò kaya finkà na dan yi pajukun kata koke abu wa tsa ba baa ajon ki cinbe ra. 34Ci numa ra pajukun baa ki finka pwadzu bi jiji be shon Yesu ki nyaco. Waa be bi shon baku numa ra be voku danra ku pwadzube ki tswen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\