MATIYU 9

1Yesu kà akò kyan ya ki tswen'a. 2Ci numa ra be tswan re apa dzun waa avoa ba abea kata wa nwe jinni ki bye cua bi. Waa Yesu mbyà wajinderibe numa ra ku dan yi apa wa dā ado ra danra, "Nwu­ mi ú mbu mikyin ki cin waa m fan abu wa babau yiu ra," 3Abe manu baa fyen aji bu Cidon dan ki fin mikyinbe danra, "Apa wakara na sinni Cidon." 4Waa Yesu mbyàyì abu wa ki fin mikyinbe ra, ku mbyebe danra, "Akake tsari nina ga aji wa baba ki fin mikyinni numa? 5A wani tutu kari waa m dan yi apa dan­ ra, 'M̀ fan abu wa babau yiu ra,' ba waa m danra, 'Ú do don ú kyenkyon?' 6Ama ki cin waa ní yinu danra aku wa ci Nwu pajukun ci ba gbentsòn ki tswen wa fan abu wa baba yi apa waa abea ba voa wa nwe ra danra, 'Do don ú pen byenau ú ya ki ndo.'" 7Apa waji do don pen ho byenaa ya ki ndo. 8Waa pajukun mbyà numa ra azin zinbe. Be nya ason bu Cidon wa yi pajukun tswi gbentsòn wakara. 9Waa Yesu nwādzu naya pyen numa ku mbyà apa dzun waa beri baku danra Matiyu. Ku ci nari tsa butso ki tan butso waa beri pan buwe kiyo. Ci numa Yesu dan yiku danra, "U bàmi." Ci numa ku do don bàku. 10Ki nyaken wakara ayo waa Yesu na ji buju ki fin ndo bu Matiyu, abe baa pan buwe, kà ba baa tsa abu wa baba suu numa tuci jinni baku kwan ba baa bàku. 11Waa abe Farisawa mbyà numa ra, be mbye baa bàku aji danra, "Ki cin ke manuni na ji buju ki dzun ba baa pan buwe, ba baa tsa abu wa baba?" 12Yesu fo numa ra, ku dan yibe danra, "Baa ci ba wa rito ri nyàbe apa wa dà do ba, se abaa ma fobe vya ba. 13Ama se ní hwayi ba cinna bu aji wakara hunnu, 'Ami m conka waa pajukun be hwi cici bu dibe, ba waa be pan bupyu bwan tsòn wami kiyo.' M̀ bimi ki cin waa m ba baa tsa abu wa sansan nde ba, se baa tsa abu wa baba." 14Abe baa bà Yohanna wa tsa batisma bi ki bye Yesu, a mbye­ ku danra, "Ki cin ke ai ba Fari­ sawa ina sennu, ama baa bàu nari senbe nu ba?" 15Yesu mbyebe danra, "Abajo bu nu bu akishe ri pe mikyin ki bye ayo waa anu bu akishe babe ci tiri ki dzun ra? Dede dzun ki tiri nabi waa beri nde anu bu akishe don. Ki fin yo waji hunnu beri bi sen­ nu. 16Apa dzun baani wari bi nde tukpa wa ripye nde be bye apyo bu tukpa wa riko. Ki cin waa apa wama tsa numa tukpa wa riko ra ri yà dzu fan tukpa wa ripye ra yo ba apyo wa yāyā numa kā wa ndi kapyen ra. 17Apa dzun baani du, wari nde jape anab byon nde we fin àkwìn wa riko, Ki cin waa kuma tsa numa jape anab waji ri ndē kyi gbanfan àkwìn wa riko ra. Akwìn ba jape anab kata ribi tsaba jinni. Ama beri nde jape anab byon nde we ki fin àkwìn wa ripye, ki bye nyaco wakara beri dube kata pyinna." 18Yesu ki fin aji wana zen yibe numa apa dzun wa ci cin bu pajukun'a bi tu ben jinni a waku, a dan yiku danra, "Tanma tanma ki kara nwumi wa wuwa hu, ama uma bi nde vou senku ki di kuri nwàdzu." 19Ci numa Yesu do don baku ya, aku ba baa bàku kata. 20Ki nyaken wakara awuwa dzun wa nde ju dzwe nwa pyinna nari du asa, ku bi ki nyaken'a a nde voa goku ki bye afyà tukpaa. 21Ki cin waa ku dan ki mikyin'a danra, "Mma go vo ki bye tukpaa maari numa vinni mri bi du wa rito." 22Ci numa Yesu kā pukan zo mbyàku numa a dan yiku danra, "Anwumi wa wuwa, ú mbu mikyin wajinderi buu nwàdzuu ra." Ki bye waji bwa numa awuwa waji du wa rito. 23Waa Yesu ya zan ki ndo bu apa waji wa ci cin bu pajukun ra, ku mbyà pajukun baa nari nwe ashenshen, ba abi bu pajukun baa mikyinbe tsaba jinni bena da ndekuto, na gban nu. 24Ku dan yibe danra, "Ní yimi bye, nwu wa wuwa ra hua raba, kuna ri ná aná." Ci numa ra be vyenku vyon bu sinni. 25ki nyaken waa be yi abi bu pajukun pwadzu ki myi ra, Yesu kaya fin tan waji. Ku pan avo bu nwu wa wuwa waji, a nwu wa wuwa waji do don. 26Aji wakara gbanfan nya fye ho jen waji kata. 27Waa Yesu naya pyen numa, abe gbànzo badati kwan dzun pyinna bàku. Bena nde kyube don ba gben numa na danra, "Au Nwu bu Dawuda ú mbyà cicii." 28Waa Yesu kaya ki ndo dzun numa, se abe baa gbànzo hora bi ki byea. Yesu mbyebe danra, "Nī yi wajinderi danra mri tsaka wa tsa numa?" Be zen­ ku nde danra, "Ci numa Cin­ doi." 29Ki nyaken wakara ku gobe vo ki zobe, ku danra, "Ki bye waa ni yi wajinderi numa ra, ku ci numa." 30Mwamwa numa azobe pofan jinni. Ci numa Yesu nube don gbangban numa dan­ ra, "Niká dada dan yi apa dzun ba." 31Ama be ya nde aji waji da gban nya fye ho jen waji kata. 32Waa abe gbànzo hora na pwadzu numa, pajukun badati nde apa wa tsu nu dzun wa ci ba ajon wa baba ki cin'a bi. 33Ki nyaken waa Yesu kan dzu jon hora pwa­ dzu ra, apa wa tsu nu waji zen aji. Ko kani kata abu waji kyahoku zo. Be danra be mbyà fobe abu wakara ki fin jen bu Isra'ila fo raba. 34Ama abe Farisawa danra, "Bá gbentsòn bu akù bu jon hun­ nu kuna kan dzu jon." 35Ci numa Yesu do don na bān fínka baa kwakyi, kà ba cin­ da cinda, kuna ri fyenbe abu ki fin tan waa beri fyen aji bu Ci­ don kiyo ra, kuna ri dan Aji wa Sansan ki cin gbentsòn bu Ci­ don, ku kana dàgban pajukun ki bye tswi do wani kata. 36Ci numa waa ku mbyà abe abi bu pajukun suu numa ra, ku mbyà cicibe, ki cin waa bena ri wa fyin. Be foji wana gbanfanfan nya cincin ci tsadzu ádòn baa cibe ba cindo ba. 37Ku dan yi baa bàku danra, "Buju baa benben na suu numa, ama baa benbe ci fyifyi numa vinni. 38Ci numa ra ní vo Cindo bu buju wa benben waji jiji ku tson baa ben buju bi jiji be ben­ ku buju."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\