BAFILIBI 1

1Ami Bulus ba Timoti zhen nya bu Yesu Kiristi ina ta afa wakara ri. Ina ta afa waji yini ani pajukun baa bà Yesu Kiristi kata baa na finka Filibi, ba ani baco ba dikon. 2Atai Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku sanni sansan ku yini mikyin wa na jinni. 3Ayo waa m mana ga ajini numa, mna nya ason bu Cidon ki cinni kata ko nukon. 4Ki bye ndedzwa wani kata waa m mana pya Cidon weni yo numa, mna mbu mikyin numa cia wa dandan ba. 5Ki cin wa tsazazani waa ni tsazami yo ki bye aji bu Cidon waa mna dan numa kapyo na kyen avo ndi gbogbo nde numa keke bibi jinna. 6M yinu byen­ byen numa danra Cidon wa ndi kapyen jo nwo butsoa ki byeni ra, kuri tsa butso waji numa ya ban myi ki bye anyunu waa Yesu Kiristi ri kasen bi ra. 7San kari ki byemi m ga atswi aji wakara numa ki cinni kata, ki cin waa ajini cimi ki mikyin numa cia wa dandan ba. Ki cin waa ani kwan dzun bami kata mbyà wa sansan waa Cidon tsai ranu tanma numa ki bye ayo waa be panmi nde saso jinni ci kara, bā ki bye ayo waa m ndi pantse pyen bu kwen mna zen aji ki cin aji bu Cidon ra, m tà yi pajukun ki byeya numa danra aji waji ci aji wajinderi. 8Cidon ba dia ri zen numi ri. Ajini wa cimi ki mikyin numa cia wa dandan bara, dzu bye Kiristi ba dia bi. 9Mna pya Cidon weni yo dan­ ra ní con dini suu numa kwan yo foji wa yaya ki pyen. Níkà yì aji wa byenbyen numa kwan yo foji wa yaya ki pyen, ní hwayi cinna bu abu kata, 10jiji ní mbafo abu kata jiji ní ce abu baa san kari kata, ni ci nyenye numa nde numa keke yaya ki bye anyunu waa Yesu Kiristi ri kasen bi ra, kúká bi panni ba ada dzun ba. 11Nī kari ci ba mikyin wa sansan numa wari dzu bye Yesu Kiristi ribi. Niri tsa abu baa sansan suu numa. Pajukun baa ma mbyà abu baa sansan baaji beri yi Ci­ don hwe, be kari nya ason bu Cidon ki cin abu baaji. 12Bazhenzami, mna con jiji ní yinu danra, afyin baakara baa du­ mi ra hwa aji bu Cidon kapyo kwan yo foji wana yaya ki pyen. 13Ki cin afyin baaji numa hwa pa­ jukun baa nuken baa na kon pyín ndokù wa ki Roma, ba abye ba­ dati, be mbyà yinu danra, akān waa be ho wemi sa jinni ra, be wemi ki cin bu Yesu Kiristi. 14Pan-pan waa be panmi nde saso jinni ra hwa zhenzami badati suu numa du gben mikyin ki di bu Cindoi bena dan aji bu Cidon kwan yo foji wa yaya ki pyen, be gebe mikyin ba. 15Pajukun badati na dan yi pajukun aji ki cin bu Yesu Kiristi ki cin waa bena fifi ki fin mikyinbe, bena nyà ajinya, ama pajukun badati na dan aji ki cin bu Yesu Kiristi yi pajukun ba mikyin wa sansan. 16Acon hwari hunnu yi pajukun baakara na tsa numa ki cin waa be yinu danra, Cidon ndemi so kire ki cin waa jiji m tà yi pajukun danra, aji bu Ci­ don ci aji wajinderi. 17Pajukun ba­ dati baa hun ra, bena dan aji ki cin bu Yesu Kiristi na nyà hwe kwan yo. Be danbe aji waji ba mikyin dzundzun ndafan jinni ba. Bena dan numa ki cin waa bena ga danra beri gbe mikyin wa pepe ri kwanmi kiyo, ki bye akān waa be ho wemi yo ra. 18Akake waji tsari hun? Ko be mana dan yi pajukun aji ki cin bu Yesu Kiristi anini, ko be mana bye pajukun byebye, ko be mana dan aji wajinderi na yibe, ci abu wa mbu mikyin ki byemi, ki cin waa pa­ jukun na du aji na fo ki cin bu Yesu Kiristi, Mri kari mbu mikyin numa kwan yo ya pyen, 19ki cin waa m yinu danra, mri nwàdzudzu ki cin waa nina pya Cidon wemi yo ki bye ndedzwani ba wa tsazaza bu Denden bu Yesu Kiristi. 20Mna ma ki fin mikyinmi mna so hwan danra, mká tsa abu dzun wa gbe tsenni yi dimi ba. Ama m ci ba gben mikyin wa gbangban numa, nde kire jinna yaya ki pyen ko nukon. Jiji ḿ yi Yesu Kiristi ahwè ba adimi káta, ko mma ci ju, ko mma huhu. 21Ki cin waa bumi ki byemi, ko mma ci ju m ci bu Yesu Kiristi, ko mma huhu sansan. 22Ama byecumi wa ki fin tswen kire numa yaya mari tsaza pa­ jukun yo kari, m yimi waa m gbe ki finbe ba. 23Ama mikyinmi na tsami pyinna pyinna. Mna con jiji m gadi ba cin dimi wakara jiji m ya ci bye Yesu Kiristi, ki cin waa wakara ciri abu wa san kari kata. 24Ama ki byeni mma ci tiri riju numa ribi tsazani yo kari. 25Waka­ ra m̀ yinu numa ajinderi byenbyen. Ci numa ra, m yinu danra, mri bi ci tiri bani. Mri bani kata ci tiri ki dzun ki cin waa jiji ḿ tsazani yo ki cin waa jiji ní mbu mikyin ní yi wajinderi kwan yo ya pyen. 26Ki cin waa ayo waa mma bi duni, mma bani ci dzun ra, niri cu cucu suu numa yi Yesu Kiristi ki dimi. 27Tanma abu wa san kari ciri, ní tsa abuni kata ku we ki dzun ba aji bu Yesu Kiristi, ki cin waa jiji mma bi ki byeni kire, ko mma bimi ba, ḿ fo aji ki cinni danra, ni ho mikyinni kwan dzun pantse gban­ gban numa, nina nga adini kata ki cin aji bu Cidon waa ni yi wajinderi kiyo ra. 28Níká zinzin bu abe jo kenni hora ko titi numa ba. Wakara ri ta yibe ki byeya numa danra, Cidon ri bwan jibe, ama buni niri nwàdzudzu. Wakara ci abu waa Cidon ba dia ri ta yibe hun. 29Cidon yiani apyo ki cin waa jiji ni yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi vinni ba, ama ki dn waa jiji níkà wa fyin ki cin'a. 30Atswi aken waa ni ndi mbyà m ci fin'a ra, duni ra. Nī fonu danra, avo jinna ba, m ci tiri ki fin aken waji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\