BAFILIBI 2

1Ci numa ra, nima ho cinni kwan dzun sansan numa ki bye Yesu Kiristi, nima con dini, nima zen gban dini mikyin yo, nima ci byecu bu vyon ba Den­ den bu Cidon, nima hwi cici bu dini, ni mana ta aki bu dini. 2Ci numa ra ní ho mikyinni kwan dzun, ní con dini anu dzundzun. Mikyinni ku ci dzundzun, ni ho mikyinni kwan dzun. Ki cin waa ma ci numa nī tsa vinni abu wa vya hwanmi ra. 3Níká ci pajukun baa condi ba, níká kà nde cinni ki don ba, ama ni nde cinni na jinni, ko kani kata ku mbyà dia danra, apa dzun kaku ri. 4Níká ho hwanni so bye aji bu abu wa ci abu dini vinni ba, ama ni so hwan ki bye aji bu abu pajukun badati du. 5Ní ci ba atswi mikyin wakara numa ki finni, atswi mikyin waa Yesu ci baku ra. 6Ko waa ku ci abu dzundzun ba Ci­ don ra, ku soa dia mba dzun bwa numa ba Cidon ba. 7Ama ku fan dia kan anya, be mbaku azén'a dzu abu pajukun. 8Ayo waa ku ci nwu pajukun tiri ra, ku sinni ba dia, ku fan adia yi aki ki vo, har pajukun pan'aku nde kan bwan ki cin hin wa shon gege. 9Ki cin wakara numa hwa Cidon yiku hwe wa kari kata, kukà tso­ ku azèn wa kagben bu azèn ba­ dati kata. 10Ki cin waa pajukun baa ma fo azèn bu Yesu jiji be ho kunubebe tu ben jinni kata ki pyen'a be waku ki don, ba ki myi kire, ba ki kindo. 11Pajukun ri dan ba anube ki byeya numa danra, Yesu Kiristi ci Cindoi, be kari yi Ata Cidon hwe. 12Ci numa bandomi, ci tsadzu waa ni ndi na fo tsonmi ko nukon ki bye ayo waa m ndi bani ci tiri ki bye dzundzun ra, ci numa ní fo tsonmi kwan yo ya pyen ki bye ayo wa tanma waa m bamni ci bye dzundzun bara. Ní zinzin, ní ge mikyin, ni só hwan kiyo tsa butso jiji ni du nyaco wa nwàdzudzu. 13Cidon na tsa butso ki byeni. Ku ciri apa wa hwa yini na con na tsakaa abu baa san mikyin'a. 14Ki bye abu waa nima tsa kata, niká nwinde ba, níká kya ajinu kiyo ba. 15Ki cin waa jiji apa dzun kúká mbyà boni ki bye abu dzun ba. Ní ci byecuni nyenye numa. Ní ci zhenzhen baajinderi numa bu Cidon, baa cibe ba abu dzun wa baba numa ki dibe ba. Nī ci ki fin bu pa­ jukun baa baba baa mikyinbe vyin pukan jinni numa ki cin tan­ ma. Ani ciri pajukun baa na ya­ fan bye ki finbe ci tsadzu apyu ki fin tswen. 16Nína dan tà yi pajukun aji wari yi apa cindi ra. Ma ci numa mri cu cucu suu numa ki bye anyunu waa Yesu Kiristi ri kasen bi ra. Ki cin waa afyin waa m ndì ko ra, m ko nyami hwan azota ba. M ndì tsa­ mi fyin wa nya hwan numa azota ki tswen ba. 17Ko bema nde cin dimi kwan bye wajinderini ba butsoni wa ci tsadzu abupyū waa beri pan ge bwan tson wa Cidon kiyo ra, mri mbu mikyin, mri cu cucu bani ki dzun kata. 18Fye waa ani du, ní mbu mikyin ní cu cucu ki dzun bami. 19Mna so hwan danra Cindoi Yesu Kiristi ma zen nde, ma cifo kwan yo titi numa mri tson Ti­ moti bi ki byeni kire jiji ku kasen bi dan yimi aji ki cinni kire. Ki cin waa jiji ami du m du gben mikyin ayo waa kuma kasen bi dan yimi aji ki cin tswi byecuni. 20M̀ dumi apa dzun waa mikyin'a we ki dzun ba bumi numa jiji ku soni hwan ki di ajinderi byenbyen numa ci tsa­ dzu ku ba. 21Pajukun badati kata ho hwanbe so bye aji bu abu dibe wa nyanya vinni. Be sobe hwan ki bye aji bu abu wa ci abu Yesu Kiristi ba. 22Ama ani ba dini ni yinu ki byeya numa danra Timoti ci apa wa sansan. Aku bami ci tsadzu anwu ba ata. Ī tsa butso ki bye dzundzun dan aji bu Cidon yi pajukun fo. 23Ku ciri apa waa m̀ nde hwan so dia danra, mri tsonku bi ki byeni kire mwamwa numa ki nyaken waa mma yì vinni aji ki cin abu wari dumi kire ra. 24Ama m nde hwami so bye Cidon danra, mri bi ki byeni kire ba dimi mwamwa numa. 25Mna mbyà ki byemi danra, san kari m tson Apafradi-tus ku kasen bia ki byeni kire ri du. Ku ci nwuzai wa bami tsa butso ki bye dzundzun ī nuken ki bye dzundzun. Ku ciri apa waa ni ndi tsonku bi jiji ku bi dzwami zo ki di ki bye ayo waa mna nya wa tsazaza ra. 26Kuna nya jiji ku bi mbyà zoni. Ku kana pe mikyin suu numa ki cin waa nī fo danra, ku ndi foa vya bara. 27Aji wajinderi ku ndi dado te nu aki. Ama Cidon hwi cicia. Cicia waa Cidon hwiku ra, na ta danra, kuri hwi cicimi numa du. Ki cin waa abu wa pe mikyin dzun kúká dumi sen dia ki cin bu abu wa pe mikyin dzun ba. 28Ki cin wakara, m con kari waa jiji m tsonku bi duni kire. Ki cin waa nima mbyà zoa ra, ní mbu mikyin jiji m ho mikyinmi we jinni du. 29Ci numa ra kuma bi ki byeni ra, ní panku avo pyinna sansan numa ki di bu Cindoi, ní yi tswi pajukun baakara hwe, 30Fan titi numa kuri ndi hu ra, ki cin butso waa kuna tsa yi Yesu Kiristi ra. Ku nde dia ka aki ki cin waa jiji ku tsa ban anu butso nuni ki cinmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\