FILIMON 1

1Afa wakara ami Bulus ba nwuzai Timoti wa ki nyaco bu Yesu Kiristi na tari ba avo dii. Ina nàu jen au joi Filimon waa ina con ba mikyin'i kata, Ùkà ci ajo butsoi du. I kana nà pajukun baa bà Yesu Kiristi baa ri kwan ki ndou ri pya Cidon ra kiyo nànà numa. I kana nà Afiya nwuzai wa wuwa wa ki nyaco bu Yesu Kiristi ra kiyo, ba Arikibus joi apa wa nuken wa bai ci dzun ki nyaco bu Yesu Kiristi ra kiyo. Ama ami Bulus be panmi hwa tan ki cin bu Yesu Kiristi. 3Wa sansan bu Atai Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku kwanni kiyo ku yini mikyin wa na jinni. 4Nwuzami Filimon wa ki nyaco bu Yesu Kiristi, ko anyunuku wa ki don wani kata waa m mana pya Cindoi Cidon weu yo, mna tà mikyin wa mbumbu yiku ko nukon. 5Ki cin waa m fo aji bu acon buu ba wajinderi waa ù ci baku ki bye Cindoi Yesu, ù kana tà yi pajukun bu Cidon. 6Au bami waa ī ho cin'i kwan dzun na bà Yesu waa wajinderii ci abu dzun­ dzun ra, mna vo Cidon danra avyon wa banban ba cin wa kwan­ kwan waa ī ci baku ba dii ra ku pofan'i zo mikyin waa í mbyàyi abu wa sansan bu Cidon waa ī ci baku ki bye Yesu Kiristi. 7Nwuza-mi wa concon, acon buu waa una tà yi pajukun bu Cidon kata ra hwa be du gben mikyin. Waa m fo numa ra, ami du m mbu mikyin, m̀kà du gben mikyin kiyo du. 8Ki cin wakara m̀ ken wa dan yiu abu wa san kari ú tsa. 9Ama anu waa m tsa numa ra, m mbyà san kari m vou vovo, ki cin waa ami ci ba acon ki mikyinmi du. Ami Bulus ko waa m ci fotson bu Yesu Kiristi ra, tanma be panmi nde hwa tan ki cin'a. 10Tanma mna vou ki cin bu nwu­ mi Unismus waa m kan ataa ki nyaco bu Yesu Kiristi ki bye ayo waa be panmi hwa tan kire ra. 11Andi byecu waa ku ndi bau ci ra, ku tsa fau ki bye abu dzun ba, ama tanma numa ku tsa fau bami kata suu numa. 12Tanma m tesuku kasen naya ki byeu, aku ba dia ku ciri mikyin bumi. 13An­ di m ndi na con m fanku so byemi kire jiji ku tsazami butso yo zanuu. 14Ama m conmi waa m teu tete kagben hunnu ú tsa­ zami yo ba, se abu waa mikyin u ma zen nde ra. Ábu wa tsa m tsami abu dzun ba, se abu waa uma zen nde ra hunnu. 15Dzun tiri abu wa hwa ku gadi bau zan anyunu pyinna ra ki cin waa kúbi kasen ya bau ci dzun gbogbo. 16Tanma numa ku cia anya azota numa ba, ama ku kā anya ndo dzwe. Ku ci nwuzau ki fin zen bu Yesu Kiristi waa ù conku ba mikyin buu kata ra. Ku tsa cin ki byemi numa cia wa dandan ba, fyin mbyeu ba. Ko ki bye adi ko ki nyaco bu Yesu Kiristi kata. 17Ci numa ra, uma ndemi so danra m ci nwuzau ki bye wajinderi, ayo waa kuma kasen ya ki byeu ra, u panku vo pyinna ci tsadzu waa ùrí kyan ri panmi ra. 18Kuma ndi tsa dau abu dzun, ko kuma ndi jiu ton kuma hwaa ba, fan abu waji tswanku yo ki cin. 19Tanma aji wakara mna ta ba avo dimi, "Ami Bulus mri hwau aton abu waa una bà­ ku kata." Ama san kari au ba diu ú yinu danra ki cinmi hunnu Cidon hun penreu don ki bye aton bu abu wa babau. 20Too, nwuzami wa ki nyaco bu Cindoi Yesu mna vou ú gbagba ú tà yimi acon ba mikyin wa sansan jiji bu Yesu Kiristi jiji m du gben mikyin ki cin waa ai kata ī ci abu dzundzun ki nyaco bu Yesu Ki­ risti. 21M yi wajinderi danra ki bye acin wa nde na jinni waa ù ci baku ra, uri tsa abu nwādzu ba waa m vou ra. 22Dati abu dzun­ dzun waa mri vou kwan yo. Abu waji ciri ú mbyāsan tan kyon so­ mi yo. Ki cin waa mna so hwan danra beri fanmi kasen yini ki bye wa pyapyani waa nina pya Cidon wemi yo ra. 23Abafras ndomi waa be ho kan wei so jinni ki bye dzundzun ki tan jiji bu Yesu Kiristi ra, na nàu kiyo nànà numa. 24Abe bajo butsomi hora, Markus, ba Ari­ stakus, ba Dimas, ba Luka, bena nàu kiyo du. 25Wa sansan bu Cindoi Yesu Kiristi ku bani ci dzun kata. Ku ci numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\