AZO MBU BU YOHANNA 10

1Ki nyaken wakara se mkà wezo m mbyà nwutsōn dzun wa gbangban numa pwa­ dzu dzu ki hwadon nabi, anandi be tsuken dia jinni ci tsadzu ku we buken. Akuho ka ta ndo pu­ kan cin'a jinni. Azoa ki cin ci tsadzu anyunu, abea ki jinni ci tsadzu hinpo na dzu pyu. 2Ku nde afa wa pofanfan titi numa nde mbe voa. Ku nde bea go vo wunu nde te cin jan ki fin anú, kukà nde bea go vosu nde te gondon. 3Ku bānde gbangban numa ci tsadzu zenku nyande. Waa ku bānde gbangban numa ra, se acù nyande nya sen dia dzwa tsupyen. 4Ki nyaken waa acù nyande nya sen dia dzwa tsupyen ra, mna nga jiji m tā aji baa be zen ra, se m fo akyu dzu don bi danra, "Aji baa acù wa nyande sen dia dzwa tsupyen ra dan yiu ra, nde yu, ká nde tá fin afa ba!" 5Nwutsōn wa pantse nde bea go dzun te cin jan ki fin anú, ka nde bea go dzun te gon­ don ra ndafan vo wunua ki don. 6Ku dàn aki ba zen bu Cidon wa ci kenken keke numa yaya ko nukon, wa mà abye wa ki don ba abu baa na fin'a kata, ba abye wa ki jinni ba abu baa na fin'a kata, ba jape ba abu baa na fin'a kata. Nwutsōn waji danra, "Ribi dedea riba! 7Ayo waa nwutsōn wa hwa tsupyen ma nwe hyu bua ra hunnu Cidon ri tsa abu baa yuyu baa ku mā ki fin mikyin'a tsadzu waa ku ndi dan yi abe zhentsōn'a ba baa da don'a ra." 8Ki nyaken wakara akyu waa m ndi fo na zen aji ki don ra, ka mbyā na zen aji bami danra, "Ya u ya pan afa wa pofanfan wa ki vo bu nwutsōn wa nde bea go dzun te cin jan nde bea go dzun te gondon ra." 9Ci numa ra, m ya ki bye nwutsōn waji m voku danra, ku yimi afa wa titi waji. Ku dan yimi danra, "Pan ú nde dzwan, kuri vyavya ki nuu tsadzu aden, ama kuma ya fin kuri dzondzon nganga numa." 10Se m pan afa wa titi wa ki voa ra don, m nde dzo ya numi dzwan, vya tsadzu aden, ama ki nyaken waa m nde maya ra ku vyin pukan dzondzon nganga numa ki finmi ri. 11Bekà dan yimi danra, "Da don ki cin aji bu Cidon ki pyen bu pajukun kwan yo. Pajukun baa atsube ci suu numa, ba baa atsube ci cincin, anube ci cincin, ba abe akù baa sen tswen suu numa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\