AZO MBU BU YOHANNA 11

1Ki nyaken wakara se be nde agà dzun ci tsadzu agà wa mba nè numa yimi, be dan yimi danra, "Ú do don ú ya mba atan wa wa Cidon ba kyènkyèn waa beri tson bu ki cin'a ri wa Cidon ra, úkà hwèn pajukun baa na wa Cidon ki bye waji ra. 2Ama úká mba abye pyín wa shukwa go tan waji raba. Ki cin waa be nde bye waji yi tsu pa­ jukun badati ki vobe ra. Beri te tsaba finka waji ba abe ri zan ason dipa pyinna nwa pyinna. 3Mri tsōn zhentsōnmi kwan dzun pyinna tson, beri dze ayoke tukpa ki dibe jiji be ya da don kd cin aji bu Cidon ki fin anyunu dubu deri pyinna ba dipa tsara." 4Apa baakara baa na da don ki cin aji bu Cidon ra be ci cinna bu ahin pyinna baa beri babe danra zaitun ra hun, bekà ci cin­ na bu ahin baa kwan dzun pyin­ na baa beri mupyu sen cinbe so pyen bu Cidon wa mà bye wa ki myi. 5Ko kani kata wama nyà jiji ku ten pajukun baaji baa da don bu Cidon ra afo, apyu ri se pwa­ dzu ki nube ri tsòn bwan apa baa ma zebe kata. Ci numa ra ko kani wama nyà jiji ku tenbe afo, ci ken beri bwan apa waji bwanbwan. 6Be ci ba gbentsòn wa hwaden acù wa tata ki bye yo waa bena da don bu Cidon ra. Bekà ci ba gbentsòn waa be hwa yi jape be vyin pukan kan asa. Bekà ci ba gbentsòn waa be hwa yi àbo ku gbe apa ki fin tswen wakara kata ki bye yo waa bema con kata. 7Dede waa be­ ma da vinni adon aji bu Cidon ra, bupon dzun ri pwadzu ki fin ponshi wa dzon tea ki jinni bara ribi nuken babe. Kuri ji aken ki cinbe, kuri dzwan bwanbe dzwan bwanbwan. 8Akwanbe ri nyana nyaco ki finka wa kwakyi waa be ndi kan bwan Cindobe kiyo ra. Be kā ndā tsò finka waji zèn danra Sodom ba Masar. 9Akwanbe ri nyana bye waji numa ri zan anyunu tsara ba ashe. Tsu pajukun ki cincin kata, ba baa ri zèn anu ki cincin, ba baa ri dzu ki bani ki cincin ki cincin ribi mbyà akwanbe ba zo, beri zenbe nde jiji apa dzun ku ho kwan baaji ji shi ba. 10Pajukun baa ki fin tswen ri cu cucu, beri kwan cin ri mbu mikyin beri vyen dibe vyon yo. Ki cin waa pajukun baa pyinna hora be ndi na da don na tà pajukun fyin ki myi kacin. 11Ama ki nyaken waa anyunu tsara baa­ ji tsa nwādzu ra, se anwo wa hoho wa ci ba cindi ri dzu bye Cidon kaya ki finbe, bē do don pantse don, pajukun baa mbyà­ be ra kata azin panbe cia wa dandan ba. 12Ki nyaken wakara pajukun baa pyinna baaji fo akyu ki don na babe nde ba gben numa na danra, "Ní nebi don kire." Anandi be tsukenbe jinni kata be foji wa ne na yaya ki don, waa be ne naya ra pa­ jukun baa ri zebe hora na mbyà­ benu ba azo dibe. 13Mwamwa numa fin tswen ndedi dzwa kini kata. Bema gafan fin tswen waji ndo dzwe ago dzun dzu hun jin­ ni kata bwan pajukun dubu tsu­ pyen kata. Badati azin panbe cia wa dandan ba, be yi Cidon wa ki don hwe. 14Afyin wa hwa pyinna nwādzu ra, fan afyin wa hwa tsara wari bi ki pyen ra ri! 15Ki nyaken wakara nwutsōn wa hwa tsupyen ra nwe ahyu bua. M fo akyu suu numa ki hwadon na zen aji ba gben numa danra, "Tanma ra atsòn baa tsa­ tsa baa ki fin tswen kan bu Ci­ don ba Yesu Kiristi bua ra. Kuri tsa tsòn kiyo numa keke yaya!" 16Se baco baa kwan dzun didzun nwa nyena baa nda webe tuci bye adudu bu atsònbe ki pyen bu Cidon ra, dzu be jinni ki pyen bu Cidon be waku. 17Bena dan­ ra, "Au Cindoi wa kagben bu koke kata, au wa ndi ci numa avo ndi gbogbo dzu jinni numa keke bibi jinna. Ina mbu mikyin suu numa yiu ki cin waa ù pan agbentsòn u wa ndanda ra don ra, una tsa tsòn ba diu tanma. 18Atsu pajukun badati baa yibe Cidon ba, bena foji ngo wana ngongo. Ama anyunu kyinnau mba tiri ra. Anyunu waa uri mbye pajukun baa huhu kwen mba tiri ra. Bazhen nyau, ba baa da don, ba baa bàu, ba pajukun baa zinzin u kata, baco ba baci anyunu mba tiri ra jinna waa be pan vo kwinbe ra. Anyunu mba tiri waa ú bwanji pajukun hora baa na tsaba fin tswen rara." 19Nu nyakyon tan wa wa Cidon wa ki don ra pofan jinni. M wezo m mbyà akpati bu nuge bu Ci­ don ki fin tan waji, se acù na dòn nde, na vyinzo lalala, na nyande, bye jinni ki fin tswen ndedi akancù kwakyi kwakyi numa na dzu don foji wana nyanya ki jinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\