AZO MBU BU YOHANNA 17

1Ki nyaken wakara se nwu­ tsōn dzun ki fin bu zhen­ tsōn baa kwan dzun tsupyen baa ci ba atukpe kwan dzun tsupyen hora bi dan yimi danra, m ya jiji ku ya ta yimi afyin waa beri ta akù wuwa gbaza wa ci ndo jape suu numa. 2Abe akù baa sen tswen na tsa agya baku, bena baku na tsa aso. Abyon'a pan pajukun baa ki fin tswen bena baku na tsa aso, bena pyénpyen. 3Se nwutsōn bu Cidon hwa yi Denden bu Cidon nemi, ndemi kaya ki fin hwan. M wezo m mbyà wuwa dzun ki bye waji senci ki nyaken bu bupon dzun wa nyo joro numa. Be tā azèn baa nà Cidon kyin fye hou di bu bupon waji don kata. Bupon wa­ ji nga cin kwan dzun tsupyen, ahyua kwan dzun dzwe. 4Wuwa waji mbyā dia ba tukpa baa pepe ba baa nyonyo sansan numa, akan wa pa tson'a ba abu wa pa hwan'a be ngyobe ba zinariya. Kukà ci ba abàn dzun wa zun nyanya numa. Atukpe waa be mbyāku ba zinariya mbe ci voa, afin bu atukpe waji ci zo aso ba dijin bu gbaza wa tsatsa zadi numa. 5Be kapyó weku yo, ta zèn dzun ki mupyen'a danra, "Babila wa ciho akù bu baa tsa gbaza ba aso baa zadi baa ki fin tswen." 6M wezo numa m mbyà asa bu pajukun baa bà Cidon ne wuwa waji yiku na pyénpyen ri. Tuntun asa bu baa hu aki ki cin waa be yi wajinderi bekà zen aji ki cin bu Yesu Kiristi raba. Dede waa m mbyàku ra anwomi ken jinni pyi numa! 7Ama nwutsōn bu Cidon ra mbyemi danra, "Ka­ ke tsari yi nwou ken jin numa? Mbyà, m dan yiu aji bwi ki cin bu wuwa waji, ba bupon wa nga cin kwan dzun tsupyen, ka nga hyu kwan dzun dzwe waa wuwa waji senci nyaken'a ra. 8Bupon waji ndi ci ba cindi, ama tanma ku baani. Ma cifo kwan yo titi numa kuri pwadzu ki fin ashi wa dzon tea ki jinni bara jiji ku ya ki bye waa beri ya ge bwan'aku kiyo. Pajukun baa ndi tabe zen­ be avo ndi gbogbo ki fin afa waa beri ta zen bu pajukun baa ci ba cindi kiyo raba, dede waa bema mbyà bupon waji anwobe kata ri ken jinni pyi numa. Ki cin waa ku ndi ci ba cindi, ama tanma ku baani ba cindi. Anyunu dzun ki tiri ki pyen kuri pwadzu ribi. 9Se apa wama gayi aji ahunnu kuri hwayi cinna bu aji wakara. Acin baa kwan dzun tsupyen hora ci cinna bu abàn baa kwan dzun tsupyen baa wuwa ra ri tuci yo ra hun. 10Ka ci cinna bu akù kwan dzun tsupyen, atswanna ki finbe be ten akùbe don ra. Wa­ dzun ci tiri ba akù ki cin'a, wa­ dzun ngha bia raba tiri. Ayo waa kuma bira kuri tsa tson'a ri byen'adi ba. 11Bupon wa ndi ci ba cindi, ama tanma ku baani ba cindi ra, ku ci akù wa hwa tsun­ tsa ki fin bu abi bu akù baa kwan dzun tsupyen hora. Kuri yaya ki bye waa beri ya ge bwan'aku kiyo jiji ku hu bá jinni. 12"Ahyu baa kwan dzun dzwe baa ù mbyà ra, be ci pajukun dzwe baa ri na akù hun. Beri pan kan ki fin yo dzundzun ba bupon ra. Ama akùbe ri byen'adi ba. 13Anu bu akù baa dzwe baakara we bye dzundzun, be ten tsonbe ba gbenbe kata nde kwa bupon ra ki vo. 14Beri ya nuken ba Nwudòn ra ba baa ci bye dzundzun baku, ba baa ku cebe ku babe nde, bena bàku ajinderi byenbyen ra beri ji ken ki cin bu bupon hora, ba abe akù baa sen tswen. Ki cin waa ku ci cin bu abe aku baa sen tswen kata." 15Nwudòn waji ka mbyā dan yimi danra, jape baa m mbyà ki bye waa wuwa gbaza ra ciyo ra ci cinna bu pajukun rikyaa numa ki fin tsu wani ki bye wani kata ki fin tswen, baa ri zen nene ki cincin ki cincin. 16Ahyu baa m mbyà kwan dzun dzwe baa ci cinna bu abe akù hora, kwan ba bupon ra, beri ngha wuwa gbaza ra ngha ngha. Beri pen hou tu­ kpa ki dia kata ri fanku ci nwo rinyi, beri dzwan wia, abu wama dati beri ho tsontson ki pyu. 17Cidon hwa yi anu bu abe akù baaji baakara we dzun ba dibe jiji be ten tsonbe ba gbenbe yi bupon ra ki voa, jiji aji bu Cidon kúká koshe ba. 18Awuwa gbaza waa m mbyà ra ci finka wa kwa­ kyi wari tsa tson ki cin bu abe akù baa sen tswen baa ki fin tswen kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\